Download details
PSSS Jagodina - Bilten April 2017. PSSS Jagodina - Bilten April 2017. HOT
(0 votes)

STOČARSTVO

  1. Uticaj morfoloških i funkcionalnih osobina sisa na pražnjenje vimena (I deo) - Dragan Jakovljević
  2. Najskuplja bolest mlecnih goveda-Mastitis! - Verica Lazarević


RATARSTVO I POVRTARSTVO

  1. GAJENJE SUNCOKRETA - MILANKA MILADINOVIĆ
  2. SIRAK ZA ZRNO - MIODRAG SIMIĆ
  3. NEOPHODNE MERE PRE RASAĐIVANJE RASADA - Dragan Mijušković


Agrarna politika

  1. Mere IPARD programa - Mira Miljković


VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO

  1. SAVREMENA PROIZVODNJA TREŠNJE - Dejan Jocić
  2. Fosforna dubriva i njihova primena u vocarstvu - Igor Andrejić


ZAŠTITA BILJA

  1. Suzbijanje korova u usevu kukuruza posle nixcanja kukuruza i korova (korektivno tretiuranje) - Ljiljana Jeremić
  2. Zaštita soje od korova - Ružica Đukić
Data
Created 2017-04-21
Changed
Version
Size 1.24 MB
Rating
(0 votes)
Author
MD5 Checksum 870f1f893fad6e09763b5c5f1df754d0
Created by Administrator
Changed by Administrator
Downloads 286
License
Price
Website
SHA1 Checksum 929f42a9661f16d45d744c020f8807ea612a63f8
Filename:PSSS ...017.pdf
Size:1.24 MB