Category: PSSS Niš
Strana 1 od 15
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Perspektive organske proizvodnje u uslovima jugoistočne Srbije - Saša Stanković
2.Žetva 2021 na teritoriji Nišavskog okruga - Saša Stanković
3.Na pragu žetve kukuruza - dr Saša Stanković
4.Mrkva - Tanja Petrović
5.Siliranje kukuruza - Suzana Rašić
6.Raspisan javni poziv za meru 1 - Suzana Rašić
7.Mehurasta gar kukuruza - Gordana Cvetković
8.Leskina strižibuba uzročnik sušenja vrhova lastara - Gordana Cvetković
9.Pamukova sovica - Gordana Cvetković
10.Kako se izboriti protiv suše - Ivan Rangelov
11.Uticaj visokih temperatura kod životinja - Predrag Janković
12.Berba grožđa - Srećko Vukašinović
13.Priprema zemljišta za podizanje voćnjaka i vreme sadnje - Tanja Živković

Date 2021-11-08
File Size 4.11 MB
Download 3

1. Setva kukuruza - Saša Stanković
2. Setva jarih strnih žita - Saša Stanković
3. Tehnologija proizvodnje krompira - Saša Stanković
4. Perspektive proizvodnje lekovitog bilja na terenu jugoistočne Srbije - Saša Stanković
5. Kupus Brassica oleracea var. capitata   (fat. Brassicaceae)-Organska proizvodnja - Tanja Petrović
6. Postupak osnivanja zadruge - Suzana Rašić
7. Plamenjača vinove loze - Gordana Cvetković
8. Pepelnica vinove loze - Gordana Cvetković
9. Zaštita vinove loze - Gordana Cvetković
10. Zaštita jabuke - Gordana Cvetković
11. Zaštita od štetnog uticaja vetra na gajene biljke - Dušan Stojanović
12. Morfološko fiziološke osobine višnje - Srećko Vukašinović

Date 2021-08-05
File Size 3.66 MB
Download 25

1. Prihrana useva ozime setve - Saša Stanković
2. Uticaj jakih prizemnih mrazeva i ledenih dana na stanje useva ozime setve - Saša Stanković
3. Paprika – Capsicum annum L. - Tanja Petrović
4. Obrezivanje papaka kod ovaca i koza - Predrag Janković
5. Odlike proizvodne 2020. godine u voćarskoj, vinogradarskoj, ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji - Gordana Cvetković
6. Smernice za primenu pesticida i uspešnu zaštitu - Gordana Cvetković
7. Vinogradarski i Vinarski registar - Tanja Živković

Date 2021-07-05
File Size 1.55 MB
Download 24

1.Rezime ovogodišnjih rezultata u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji Nišavskog okruga-Saša Stanković
2.Vrieme primene djubriva-Suzana Rašić
3.Pavilna i pravovremena upotreba sumporno-krečne mešavine u periodu mirovanja vegetacije u voćnjacima-Dušan Stojanović
4.Praćenje čađave krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) u Nišavskom okrugu tokom 2020. godine-Gordana Cvetković
5.Priprema sadnica za sađenje-Tanja Živković
6.Krečenje stabala-Srećko Vukašinović
7.Ekološki uslovi za gajenje šljive i podizanje zasada-Srećko Vukašinović
8.Tehnologija proizvodnje rena -Tanja Petrović
9.Pripremni radovi za podizanje stalnih zasada voća-Ivan Rangelov

Date 2020-12-28
File Size 2.06 MB
Download 86

1.Sticanje statusa zadrugara-Suzana Rašić
2.Primena zelenišnog đubriva-Tanja Petrović
3.Rekapitulacija zaštite bilja u proizvodnoj 2020.godini -Dušan Stojanović
4.Praćenje cikade Scaphoideus titanus u vinogradima  u 2020. godini-Gordana Cvetković
5.Zaštita voća krečenjem-Gordana Cvetković
6.Tečni otpad strajnjaka-Predrag Janković

Date 2020-11-30
File Size 1.79 MB
Download 80

1.Jesenja setva proteinskog stočnog graška-Saša Stanković
2.Krenula setva na teritoriji nišavskog okruga na teritoriji nišavskog okruga- Saša Stanković
3.Beli luk  – Allium sativum L. var. sativum L. (fam. Alliaceae)u organskoj proizvodnji-Tanja Petrović
4.Suzbijaje mrava i krpelja na urbanim zelenim površinama-Dušan Stojanović
5.Odbrana biljaka od grinja paučinara-Dušan Stojanović

Date 2020-11-02
File Size 1.49 MB
Download 81

1.Žetva kukuruza- Saša Stanković

2.Grašak- Tanja Petrović

3.Setva ozimog ječma- Tanja Petrović
4.Zelena povrtna stenica (Nezara viridula) na paradajzu- Gordana Cvetković
5.Šta čeka ratare pred predstojeću setvu ozimih kultura- Ivan Rangelov

6.Silaža- Predrag Janković

7.Važni činioci za uzgajanje voća -Srećko Vukašinović
8.Rezidba maline i uklanjanje izdanaka po završenoj berbi- Srećko Vukašinović

Date 2020-09-30
File Size 2.03 MB
Download 78

1.Jesenja setva lucerke i ostalih leguminoza- Saša Stanković
2.Promene na plodovima paprike -Gordana Cvetković
3.Proizvodnja organske konoplje – dobra šansa za domaću poljoprivredu- Dušan Stojanović
4.Integralni pristup suzbijanja korova u plodovitom, vrežastom i lukovičastom povrću- Dušan Stojanović  
5.Osnivanja zadruge- Suzana Rašić

Date 2020-08-27
File Size 1.51 MB
Download 94

1.Kako je protekla ovogodišnja žetva useva ozime setve-Saša Stanković
2.Mere kontrole azijske voćne mušice-Gordana Cvetković
3.Sistem gajenja povrća bez zemlje-Tanja Petrović
4.Prvi javni poziv za IPARD podsticaje u okviru Mere 7-Suzana Rašić

Date 2020-07-31
File Size 1.17 MB
Download 95

1.Priprema skladišta za skladištenje ţitarica -Gordana Cvetković
2.Malinin korebus (Coroebus rubi) u zasadima kupine - Gordana Cvetković
3.Na pragu nove ţetve - Saša Stanković
4.Berba maline - Srećko Vukašinović

Date 2020-07-01
File Size 1.87 MB
Download 93