Category: PSSS Pirot
Strana 1 od 15
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Zaštita od insekata - Zoran Nikolić
2.Ishrana ovnova pre i za vreme sezone pripusta - Zoran Nikolić
3.Preživanje - Zoran Nikolić
4.Radovi u jagodnjaku nakon izvršene berbe - Mimica Kostić Đorđević
5.Navodnjavanje jagode - Mimica Kostić Đorđević
6.Uticaj visoke temperature na vinovu lozu - Mimica Kostić Đorđević
7.Višestruka namena facelije - Olivera Gavrilović
8.Za siromašna i suva zemljišta - Olivera Gavrilović
9.Кrečnjak u borbi protiv kiselih zemljišta - Olivera Gavrilović
10.Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys) - Zoran Panajotović
11.Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) - Zoran Panajotović
12.Zelena povrtna stenica (Nezara viridula) - Zoran Panajotović
13.Uticaj suše na vinovu lozu - Goran Svetozarević
14.Оštećenja na vinovoj lozi usled grada - Goran Svetozarević
15.Маlina Vilamet, privredno najznačajnija sorta - Goran Svetozarević
16.Zasnivanje lucerišta-seme položiti u dobro pripremljeno zemljište - Srđan Vidanović
17.Čuvanje koštičavog voća (šljiva) - Srđan Čalić
18.Džem od šljiva - Srđan Čalić
19.ОUpotreba komposta u organskoj proizvodnji - Bratisalav Kovačević
21.Značaj zelenišnog đubriva u organskoj proizvodnji - Bratislav Kovačević

Date 2021-11-08
File Size 3.8 MB
Download 10

1. Obrada papaka kod koza - Zoran Nikolić
2. Perga-fermentisani polen - Zoran Nikolić
3. Senaža lucerke - Zoran Nikolić
4. Letnja sadnja jagode - Mimica Kostić-Đorđević
5. Rezidba maline - Mimica Kostić-Đorđević
6. Dobra poljoprivredna praksa u biljnoj proizvodnji - Mimica Kostić-Đorđević
7. Vreme kosidbe krmnih vrsta presudno utiče na kvalitet kabaste stočne hrane - Olivera Gavrilović
8. Šta je važno u plantažnoj proizvodnji lekovitog bilja - Olivera Gavrilović
9. Bisiljak i uslovi gajenja - Olivera Gavrilović
10. Siva trulež (Botritis cinerea) jagode - Zoran Panajotović
11. Žuta i crna šljivina osa ( Hoplocampa flava, Hoplocampa minuta) -  Zoran Panajotović
12. Moljac paradajza (Tuta absoluta) - Zoran Panajotović
13. Mogućnost primene pepela u voćarstvu - Goran Svetozarević
14. Dren u plantažnoj proizvodnji - Goran Svetozarević
15. Jagoda Zenga zengana, najraširenija jednorodna sorta - Goran Svetozarević
16. Savremena proizvodnja pšenice - Srđan Vidanović
17. Berba i čuvanje jagodastog voća (malina i kupina) - Srđan Čalić
18. Slatko od jagoda - Srđan Čalić
19. Zaštitni pojas u organskoj proizvodnji - Bratislav Kovačević
20. Primena agrotehničkih mera za suzbijanje korova u organskoj proizvodnji - Bratislav Kovačević
21. Značaj gajenja međuuseva u organskoj proizvodnji - Bratislav Kovačević

Date 2021-06-28
File Size 3.22 MB
Download 28

1. Iskorišćavanje pašnjaka - Zoran Nikolić
2. Napasanje koza - Zoran Nikolić
3. Objekti za organsko stočarstvo - Zoran Nikolić
4. Kasni prolećni mrazevi i zaštita od njih - Mimica Kostić-Đorđević
5. Plan IPARD poziva za 2021. godinu - Mimica Kostić-Đorđević
6. Upis u vinogradarski registar - Mimica Kostić-Đorđević
7. Italijanski ljulj - Olivera Gavrilović
8. Ježevica - Olivera Gavrilović
9. Livadski vijuk - Olivera Gavrilović
10. Bezbedna primena sredstava za zaštitu bilja i odgovarajuća oprema za ličnu zaštitu - Zoran Panajotović
11. Poleganja rasada povrća - Zoran Panajotović
12  Trovanje pesticidima i pružanje prve pomoći otrovanim osobama - Zoran Panajotović
13. Rezidba vinskih sorata vinove loze - Goran Svetozarević
14. Rezidba stonih sorata vinove loze - Goran Svetozarević
15. Srđan Vidanović, dipl. inž. ratarstva - Srđan Vidanović
16. Tople leje za proizvodnju rasada - Srđan Vidanović
17. Srđan Čalić, dipl.inž. prehrambene tehnologije - Srđan Čalić
18. Površinska skrama kod fermentisanih proizvoda - Srđan Čalić
19. Stvaranje šupljina u konzervisanim krastavcima - Srđan Čalić
20. Značaj zemljišnih resursa za organsku proizvodnju u pirotskom okrugu - Bratislav Kovačević
21. Analiza zemljišta - Bratislav Kovačević

Date 2021-06-28
File Size 3.07 MB
Download 21

1.Zoran Nikolić- Održavanje aparata za mužu
2.Mimica Кostić Đorđević- Zimsko kalemljenje
3.Olivera Gavrilović- Proleće ili jesen-prednosti i nedostatci setve krmnog bilja
4.Zoran Panajotović- Peavilna primena pesticida
5.Goran Svetozarević- Vreme sadnje i izbor loznih kalemova
6.Srđan Vidanović- Obezbeđenost zemljišta fosforom i primena fosfornih đubriva
7.Srđan Čalić- Čuvanje jezgrastog voća (lešnik, badem, kesten)

Date 2020-12-21
File Size 1.3 MB
Download 110

1.Obrada papaka kod krava-Zoran Nikolić
2.Global Gap-Mimica Кostić Đorđević
3.Jesenje oranje kao priprema za prolećnu setvu-Olivera Gavrilović
4.Krečenje stabla voćaka-Zoran Panajotović
5.Mušmula, pomalo potcenjena i zaboravljena voćka-Goran Svetozarević
6.Đubrenje povrća u baštama-Srđan Vidanović
7.Raspisan Javni poziv za investicije u preradu i marketing u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića-Srđan Čalić

Date 2020-12-02
File Size 2.55 MB
Download 78

1.Silaža u ishrani ovaca-Zoran Nikolić
2.Upis u vinogradarski registar-Mimica Кostić Đorđević
3.Ozimi krmni grašak i grahorica, nedovoljno gajene kod nas-Olivera Gavrilović
4.Scaphoideus titanus- cikada vinove loze-Zoran Panajotović
5.Otpornost vinove loze na niske temperature-Goran Svetozarević
6.Rezultati makroogleda kukuruza 2020.godine-Srđan Vidanović
7.Čuvanje jabučastog voća (jabuka)-Srđan Čalić

Date 2020-10-27
File Size 3.18 MB
Download 91

1.Zoran Nikolić- Promena boje mleka
2.Mimica Kostić Đorđević- Pepeljak ili voštana prevlaka
3.Olivera Gavrilović-Plodored-dugoročno najvažnija agrotehnička mera
4.Zoran Panajotović- Kupusov moljac (Plutella maculipennis)
5.Goran Svetozarević- Stona sorta grožđa ,,Afus-Ali,,
6.Srđan Vidanović-Setva žutog zvezdana
7.Srđan Čalić-Produžen Prvi javni poziv za IPARD podsticaje u okviru Mere 7 za ruralni turizam do 30.oktobra

Date 2020-09-28
File Size 3.44 MB
Download 88

1.Zoran Nikolić- Rano otkrivanje mastitisa
2.Mimica Kostić Đorđević-Sorte borovnice
3.Olivera Gavrilović-Umesto spaljivanja plitka ili duboka obrada
4.Zoran Panajotović-Krompirov moljac (Phthorimaea operculella)
5.Goran Svetozarević-Kupina bez bodlji
6.Srđan Vidanović-Ogled strnih žita 2020.godine
7.Srđan Čalić-Čuvanje jabučastog voća (kruška)

Date 2020-08-17
File Size 3.58 MB
Download 90

1.Zoran Nikolić- Iskorišćavanje pašnjaka
2.Mimica Kostić Đorđević-Berba i skladištenje kupine
3.Olivera Gavrilović-Muškatle-nega i razmnožavanje
4.Zoran Panajotović-Plamenjača paradajza (Phytophthora infestans)
5.Goran Svetozarević-Oblačinska višnja
6.Srđan Vidanović-Žetva 2020.g. i čuvanje roda
7.Srđan Čalić-Čuvanje koštičavog voća (breskva i kajsija)

Date 2020-07-20
File Size 3.31 MB
Download 130

1.Mlečnost koza i kvalitet kozjeg mleka-Zoran Nikolić
2.Radovi u jagodnjaku nakon berbe- Mimica Кostić-Đorđević
3.Кako proizvesti jeftinu i kvalitetnu kabastu stočnu hranu u brdskim i planinskim područjima- Olivera Gavrilović
4.Bakteriozna pegavost lista paprike (Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria)-Zoran Panajotović
5.Crna ribizla sve više zavređuje pažnju naših voćara- Goran Svetozarevic
6.Plodored u povrtarskoj proizvodnji- Srđan Vidanović
7.Кarfiol (uloga i značaj u ljudskom organizmu)- Srđan Čalić

Date 2020-06-25
File Size 3.23 MB
Download 113