Category: PSSS Leskovac
Strana 6 od 20
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:
 1. Meliorativno đubrenje u voćnim zasadima - Ristić Igor
 2. Proizvodnja boranije u plasteniku – šansa za povrtare - Stojiljković Jelena
 3. Zimsko prskanje voćaka i vinove loze - Jovanović Gordana
 4. Đubrenje Lešnika - Stefanović Nenad
 5. Uslovi uspevanja krompira - Stanković Boban
 6. Eriofidna grinja lista maline - Karapandžić Bojana
 7. Određivanje kvaliteta - pravilno korišćenje i izuzimanje silaže - Ranđelović Dejan
 8. Vrste okaca i način rezidbe vinove loze - Cvetanović Dalibor
 9. Uticaj zemljišta na razviće na razviće korenovog sistema gajenih voćaka - Mitić Aleksandar
 10. Zaštita lucerišta - Petrović Mirjana
Date 2017-03-13
File Size 790686
Download 279
 1. Da li je budućnost poljoprivredne proizvodnje u vertikalnim farmama - Ristić Igor
 2. Pre prihrane pšenice uraditi analizu zemljišta - Stanković Boban
 3. Setva jarih i krmnih kultura - Stojiljković Jelena
 4. Rezidbu treba planirati da se završi do bubrenje okca-Način rezidbe i intezitet zavisi od toga - Stefanović Nenad
 5. Siva trulež u povrtarstvu - Karapandžić Bojana
 6. Suzbijanje patogena Erwinia amylovora - Jovanović Gordana
 7. Šta je potrebno uraditi u voćnjacima u narednom periodu - Mitić Aleksandar
 8. Metode utvrđivanja stepena oštećenja okaca kod vinove loze - Cvetanović Dalibor
 9. Pravilnom manipulacijom silaže smanjuje se mogućnost njenog kvarenja  - Ranđelović Dejan
 10. Zaštita breske - Petrović Mirjana
Date 2017-02-20
File Size 824881
Download 263
 1. Farme budućnosti: Primena IoT u poljoprivredi - Ristić Igor
 2. Prednosti gajenja povrća u zaštićenom prostoru u leskovačkom kraju - Stojiljković Jelena
 3. Otpornost pšenice pod snegom - Stanković Boban
 4. Poleganje rasada povrća - Jovanović Gordana
 5. Viroze paradajza - Karapandžić Bojana
 6. Zima na gazdinstvu i u voćnjaku - Mitić Aleksandar
 7. Zaštita od zimskih mrazeva - Cvetanović Dalibor
 8. Uticaj niskih temperatura u mlečnom govedarstvu - Ranđelović Dejan
 9. Cilj upisa u vinogradarski registar - Stefanović Nenad
 10. Mogućnost bespovratnih sredstava za poljoprivredne zadruge i udruženja - Petrović Mirjana
Date 2017-01-24
File Size 894104
Download 240
Bilten za mesec Decembar 2016. godine
Date 2016-12-30
File Size 866877
Download 303
Bilten za mesec Novembar 2016. godine
Date 2016-11-14
File Size 649188
Download 244
Bilten za mesec Oktobar 2016. godine
Date 2016-10-27
File Size 785851
Download 320
PSSS Leskovac - Bilten Septembar 2016
Date 2016-09-27
File Size 756148
Download 263
Bilten za mesec Avgust 2016. godine
Date 2016-08-08
File Size 812267
Download 243
Bilten za mesec Jul 2016. godine
Date 2016-07-25
File Size 648048
Download 266
Plakat Leskovac, 2016.
Date 2016-06-20
File Size 364954
Download 222