Category: PSSS Leskovac
Strana 5 od 20
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.    Suzbijanje žilogriza (Capnodis tenebrionis L.) i šiljokrilca (Perotis lugubris F.) – Gordana Jovanović
2.    Siva pegavost lista pšenice ( Septoria tritici) - Bojana Karapandžić
3.    Nepovoljan uticaj niskih temperatura na vinovu lozu – Dalibor Cvetanović
4.    Pripremimo se za nastupajuću proizvodnu godinui – Aleksandar Mitić
5.    Naglo topljenje snega pravi problem – Boban Stanković
6.    Do organskih proizvoda uz pomoć insekata – Mirjana Petrović
7.    Radovi na pčelinjacima marta meseca –Nenad Stefanović
8.    Web sajt sa SSL protokolom – Igor Ristić

Date 2018-03-16
File Size 3.34 MB
Download 349

1. Zimsko tretiranje štetočina u voćnjaku- Gordana Jovanović
2. Pegavosti lista ječma – Bojana Karapandžić
3. Zašto je bitno redovno  provetravanje plastenika – Jelena Stojiljković
4. Utvrđivanje kvaliteta silaže – Dejan Ranđelović
5. Sveti Trifun i Valentin dan vinogradara i ljubavi – Aleksandar Mitić
6. Sadnja kupine – Dalibor Cvetanović
7. Rezidba – Nenad Stefanović
8. Prihrana ozimih useva – Boban Stanković
9. Novine u zadrugarstvu – Mirjana Petrović
10. Internet marketing u poljoprivredi – Igor Ristić

Date 2018-02-21
File Size 3.61 MB
Download 364

1. Rano prolećno tretiranje voćaka - Gordana Jovanović
2. Karenca pesticida - Bojana Karapandžić
3. Pravilna prihrana ozimih useva preduslov za dobar prinos - Boban Stanković
4. Balansiranje obroka i njegov značaj u ishrani svinja u tovu - Dejan Ranđelović
5. Rezidba višnje u Jablaničkom okrugu- Aleksandar Mitić
6. Zimsko mirovanje voćaka - Dalibor Cvetanović
7. Upis u vinogradarski registar - Nenad Stefanović
8. Oprez prilikom izbora semena za setvu - Jelena Stojiljković
9. Feromoni u poljoprivredi - Mirjana Petrović
10.Priprema zemljišta za podizanje zasada vinove loze - Igor Ristić

Date 2018-01-15
File Size 1.06 MB
Download 322

1. Odvodnjavanje zemljišta - Igor Ristić
2. Rezistentnost - Bojana Karapandžić
3. Novi trendovi suzbijanja značajnijih štetnih insekata i grinja u savremenoj proizvodnji voća - Gordana jovanović
4. Đubriva u proizvodnji ozimih useva - Boban Stanković
5. Lekovito bilje u organskoj proizvodnji - Mirjana Petrović
6. Sadnja, đubrenje i gajenje maline - Nenad Stefanović
7. Uloga kolostruma u odgoju teladi - Dejan Ranđelović
8. Djubrenje i prihrana voćaka - Aleksandar Mitić

Date 2017-12-04
File Size 1.02 MB
Download 353

1. Plavo prskanje voća - Gordana Jovanović
2. Digitalana komunikacija sa proizvođaćima - Igor Ristić
3. Setva pšenice na području JO proizvodnje 2017/2018 - Jelena Stojanović
4. Jesenje krečenje stabala - Mirjana Petrović
5. Prihrana preko lista - Boban Stanković
6. Uticaj Ph vrednosti na varenje, adsorpciju i normalnu mikrofloru u digestivnom traktu životinje - Dejan Ranđelović
7. Plodored – značajna agrotehnička mera u zaštiti bilja - Bojana Karapandžić
8. Indentifikacija i nedostatak N kod voćaka - Nenad Stefanović
9. Stratifikovanje semena voćaka - mr Aleksandar Mitić

Date 2017-11-08
File Size 810.09 KB
Download 259

1. Šta su u stvari karantinski organizmi? - Gordana Jovanović
2. Mikotoksini i mere prevencije - Bojana Karapandžić
3. Skladištenje kukuruza roda 2017.  - Jelena Stojiljković
4. Održavanje jagodnjaka - Mirjana Petrović
5. Setva pšenice se bliži - iskoristiti genetski potencijal sorte - Boban Stanković
6. Efekat mikotoksina na zdravlje i proizvodnju mlečnih grla - Dejan Ranđelović
7. IPARD - Igor Ristić
8. Organizacija sistema skladištenja voća i povrća - Nenad Stefanović
9. Zašto je šljva zanimljiva za poljoprivredne proizvođače - Aleksandar Mitić

Date 2017-10-11
File Size 943.8 KB
Download 313

Pojava smole na voćkama - Gordana Jovanović
Xylella fastidiosa - Bojana Karapandžić
NAČINI PRIMENE ĐUBRIVA - Dalibor Cvetanović
Bolesti ploda jabuke u skladištu - Mirjana Petrović
Skladištenje krompira - Boban Stanković
Kolostrum i njegov značaj u ishrani jagnjadi - Deajan Ranđelović
SVRHA BIZNIS PLANA - Igor Ristić
Radovi u pćelinjaku septembra meseca - Nenad Stefanović
Kalemljenje pupoljkom –okuliranje - Aleksandar Mitić

Date 2017-09-04
File Size 992.39 KB
Download 293

1. Proizvodnja borovnice - Nenad Stefanović
2. Moljac paradajza - Bojana Karapandžić
3. Vađenje krompira - Boban Stanković
4. Priprema silaže od kukuruza i biljnih ostataka u ratarstvu i povrtarstvu - Dejan Ranđelović
5. Zaštita bilja u organskoj poljoprivredi-Mirjana Petrović
6. Priprema zemljišta za podizanje voćnjaka i vinograda -Aleksandar Mitić
7. Solarni paneli u navodnjavanju - Igor Ristić
8. Načini održavanja zemljišta u vinogradu - Dalibor Cvetanović
9. Sprečite pojavu fitoplazmi u vinogradima - Gordana Jovanović

Date 2017-08-07
File Size 887.1 KB
Download 296

1. Bolesti klasa žitarica i štete koje mogu pričiniti kod ljudi i životinja - Gordana Jovanović
2. Šljivin smotavac - Bojana Karapandžić
3. Ljuštenje strništa - Boban Stanković
4. Visoke temperature i njihov uticaj na laktaciju krava muzara - Dejan Ranđelović
5. Trulež plodova lešnika - Mirjana Petrović
6. Šta je potrebno uraditi u voćnjaku u ovom periodu - Aleksandar Mitić
7. Uslovi za navodnjavanje u Jablaničkom okrugu - Igor Ristić
8. Uslovi od kojih zavisi ekonomski uspeh poljoprivredne proizvodnje - Nenad Stefanović

Date 2017-07-17
File Size 765.55 KB
Download 279

Fiziološki poremećaji kod biljaka - Gordana Jovanović
Kupusni moljac ( Plutella maculipennis ) - Bojana Karapandžić
Fiziološki poremećaji kod krompira Simptomi - Boban Stanković
Značaj soje u ishrani životinja - Dejan Ranđelović
Difersfikacija prihoda na gazdinstvu - Mirjana Petrović
Letnja zelena rezidba kod kruške - Aleksandar Mitić
Zašto kupovati lokalne poljoprivredne proizvode -Igor Ristić
Aktuelni radovi u pčelinjaku juna meseca -Nenad Stefanović
Zemljoradničke zadruge - Dalibor Cvetanović
Održan Dan polja strnih žita – PSSS Leskovac - Jelena Stojiljković

Date 2017-06-14
File Size 655.87 KB
Download 276