Category: PSSS Leskovac
Strana 5 od 20
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Šta su u stvari karantinski organizmi? - Gordana Jovanović
2. Mikotoksini i mere prevencije - Bojana Karapandžić
3. Skladištenje kukuruza roda 2017.  - Jelena Stojiljković
4. Održavanje jagodnjaka - Mirjana Petrović
5. Setva pšenice se bliži - iskoristiti genetski potencijal sorte - Boban Stanković
6. Efekat mikotoksina na zdravlje i proizvodnju mlečnih grla - Dejan Ranđelović
7. IPARD - Igor Ristić
8. Organizacija sistema skladištenja voća i povrća - Nenad Stefanović
9. Zašto je šljva zanimljiva za poljoprivredne proizvođače - Aleksandar Mitić

Date 2017-10-11
File Size 943.8 KB
Download 271

Pojava smole na voćkama - Gordana Jovanović
Xylella fastidiosa - Bojana Karapandžić
NAČINI PRIMENE ĐUBRIVA - Dalibor Cvetanović
Bolesti ploda jabuke u skladištu - Mirjana Petrović
Skladištenje krompira - Boban Stanković
Kolostrum i njegov značaj u ishrani jagnjadi - Deajan Ranđelović
SVRHA BIZNIS PLANA - Igor Ristić
Radovi u pćelinjaku septembra meseca - Nenad Stefanović
Kalemljenje pupoljkom –okuliranje - Aleksandar Mitić

Date 2017-09-04
File Size 992.39 KB
Download 258

1. Proizvodnja borovnice - Nenad Stefanović
2. Moljac paradajza - Bojana Karapandžić
3. Vađenje krompira - Boban Stanković
4. Priprema silaže od kukuruza i biljnih ostataka u ratarstvu i povrtarstvu - Dejan Ranđelović
5. Zaštita bilja u organskoj poljoprivredi-Mirjana Petrović
6. Priprema zemljišta za podizanje voćnjaka i vinograda -Aleksandar Mitić
7. Solarni paneli u navodnjavanju - Igor Ristić
8. Načini održavanja zemljišta u vinogradu - Dalibor Cvetanović
9. Sprečite pojavu fitoplazmi u vinogradima - Gordana Jovanović

Date 2017-08-07
File Size 887.1 KB
Download 260

1. Bolesti klasa žitarica i štete koje mogu pričiniti kod ljudi i životinja - Gordana Jovanović
2. Šljivin smotavac - Bojana Karapandžić
3. Ljuštenje strništa - Boban Stanković
4. Visoke temperature i njihov uticaj na laktaciju krava muzara - Dejan Ranđelović
5. Trulež plodova lešnika - Mirjana Petrović
6. Šta je potrebno uraditi u voćnjaku u ovom periodu - Aleksandar Mitić
7. Uslovi za navodnjavanje u Jablaničkom okrugu - Igor Ristić
8. Uslovi od kojih zavisi ekonomski uspeh poljoprivredne proizvodnje - Nenad Stefanović

Date 2017-07-17
File Size 765.55 KB
Download 249

Fiziološki poremećaji kod biljaka - Gordana Jovanović
Kupusni moljac ( Plutella maculipennis ) - Bojana Karapandžić
Fiziološki poremećaji kod krompira Simptomi - Boban Stanković
Značaj soje u ishrani životinja - Dejan Ranđelović
Difersfikacija prihoda na gazdinstvu - Mirjana Petrović
Letnja zelena rezidba kod kruške - Aleksandar Mitić
Zašto kupovati lokalne poljoprivredne proizvode -Igor Ristić
Aktuelni radovi u pčelinjaku juna meseca -Nenad Stefanović
Zemljoradničke zadruge - Dalibor Cvetanović
Održan Dan polja strnih žita – PSSS Leskovac - Jelena Stojiljković

Date 2017-06-14
File Size 655.87 KB
Download 247
 1. Značaj agrohemijske analize zemljišta - Ristić Igor
 2. Značaj pranja, dezinfekcije i održavanja opreme za mužu - Ranđelović Dejan
 3. Metcalfa pruinosa - Karapandžić Bojana
 4. Plamenjača vinove loze 8Plasmopara viticola) - Jovanović Gordana
 5. Poslovi u vinogradu u maju mesecu - Mitić Aleksandar
 6. Ishrana krompira - Stanković Boban
 7. Organska proizvodnja - Petrović Mirjana
 8. podnosenje zahteva za podsticaje u pčelarstvui - Stefanović Nenad
Date 2017-05-29
File Size 859.12 KB
Download 352
 1. Đubrenje maline - Ristić Igor
 2. Spajanje pčelinjih društava - Stefanović Nenad
 3. Đubrenje mladih voćnih zasada - Cvetanović Dalibor
 4. Uzroci i posledice sterilnosti kod goveda - Ranđelović Dejan
 5. Temperatura jedan od ekoloških faktora voćarske proizvodnje - Mitić Aleksandar
 6. Šupljikavost lišća koštičavog voća - Jovanović Gordana
 7. Šimširov plamenac (Cydalima perspectalis ) - Karapandžić Bojana
 8. Ovogodišnja setva kukuruza na području Jablaničkog okruga - Stojiljković Jelena
 9. Mere nege nakon sadnje krompira - Stanković Boban
 10. Praćenje i suzbijanje tripsa - Petrović Mirjana
Date 2017-05-04
File Size 545.44 KB
Download 248
 1. Meliorativno đubrenje u voćnim zasadima - Ristić Igor
 2. Proizvodnja boranije u plasteniku – šansa za povrtare - Stojiljković Jelena
 3. Zimsko prskanje voćaka i vinove loze - Jovanović Gordana
 4. Đubrenje Lešnika - Stefanović Nenad
 5. Uslovi uspevanja krompira - Stanković Boban
 6. Eriofidna grinja lista maline - Karapandžić Bojana
 7. Određivanje kvaliteta - pravilno korišćenje i izuzimanje silaže - Ranđelović Dejan
 8. Vrste okaca i način rezidbe vinove loze - Cvetanović Dalibor
 9. Uticaj zemljišta na razviće na razviće korenovog sistema gajenih voćaka - Mitić Aleksandar
 10. Zaštita lucerišta - Petrović Mirjana
Date 2017-03-13
File Size 790686
Download 259
 1. Da li je budućnost poljoprivredne proizvodnje u vertikalnim farmama - Ristić Igor
 2. Pre prihrane pšenice uraditi analizu zemljišta - Stanković Boban
 3. Setva jarih i krmnih kultura - Stojiljković Jelena
 4. Rezidbu treba planirati da se završi do bubrenje okca-Način rezidbe i intezitet zavisi od toga - Stefanović Nenad
 5. Siva trulež u povrtarstvu - Karapandžić Bojana
 6. Suzbijanje patogena Erwinia amylovora - Jovanović Gordana
 7. Šta je potrebno uraditi u voćnjacima u narednom periodu - Mitić Aleksandar
 8. Metode utvrđivanja stepena oštećenja okaca kod vinove loze - Cvetanović Dalibor
 9. Pravilnom manipulacijom silaže smanjuje se mogućnost njenog kvarenja  - Ranđelović Dejan
 10. Zaštita breske - Petrović Mirjana
Date 2017-02-20
File Size 824881
Download 247
 1. Farme budućnosti: Primena IoT u poljoprivredi - Ristić Igor
 2. Prednosti gajenja povrća u zaštićenom prostoru u leskovačkom kraju - Stojiljković Jelena
 3. Otpornost pšenice pod snegom - Stanković Boban
 4. Poleganje rasada povrća - Jovanović Gordana
 5. Viroze paradajza - Karapandžić Bojana
 6. Zima na gazdinstvu i u voćnjaku - Mitić Aleksandar
 7. Zaštita od zimskih mrazeva - Cvetanović Dalibor
 8. Uticaj niskih temperatura u mlečnom govedarstvu - Ranđelović Dejan
 9. Cilj upisa u vinogradarski registar - Stefanović Nenad
 10. Mogućnost bespovratnih sredstava za poljoprivredne zadruge i udruženja - Petrović Mirjana
Date 2017-01-24
File Size 894104
Download 220