Category: PSSS Leskovac
Strana 4 od 20
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Standard dobre poljoprivredne prakse -Boban Stanković
2.Bilten radova u voćarstvu i vinogradarstvu u mesecu Septembru 2018 godine -Nenad Stefanović
3.Sušenje kajsije- Mirjana Petrović
4.Rasadnička proizvodnja - Aleksandar Mitić
5.Crvenilo kukuruza- Bojana Karapandžić
6.Upotreba stajskog đubriva - zapostavljena - Jelena Stojiljković
7.Suzbijanje korova u rasadničkoj proizvodnji voćaka i vinove loze -Gordana Jovanović
8.Pravilna upotreba prskalica ili atomizera- Igor Ristić

Date 2018-09-10
File Size 658.38 KB
Download 225

1.Priprema zemljišta i izgradnja terasa za voćno – vinogradarske zasade-Igor Ristić
2.Kome je namenjen GLOBALGAP- Boban Stanković
3.Đubrenje višegodišnjih zasada - Nenad Stefanović strana
4.Solarna sterilizacija - Mirjana Petrović
5.Sadnja Jagode - Dalibor Cvetanović
6.Azijska voćna mušica - Bojana Karapandžić
7.Primena agrotehničkih mera u zaštiti voća od Drosophila suzukii - Gordana Jovanović
8.Agrohemiska analiza zemljišta za poljoprivredne proizvođače - Aleksandar Mitić
9.Pravilnim konzervisanjem kabaste stočne hrane do visoke produktivnosti -Dejan Ranđelović

Date 2018-08-13
File Size 956.89 KB
Download 289

1.Ekonomski uspeh poljoprivredne proizvodnje-Nenad Stefanović
2.Značenje GlobalGAP-a-Boban Stanković
3.Radovi u vinogradu tokom jula meseca-Mitić Aleksandar  
4.Šimširov plamenac-Mirjana Petrović
5.Žetva pšenice na području Jablaničkog okruga-Jelena Stojiljković  
6.Pamukova sovica-Bojana Karapandžić  
7.Stolbur krompira-Gordana Jovanović
8.Zašto kupovati lokalne poljoprivredne proizvode-Igor Ristić

Date 2018-07-16
File Size 911.19 KB
Download 212

1.Inokulacija nesazrelih plodova raznih sorti voćaka i drugih biljnih vrsta kao pouzdan i brzi test provere pa- togenosti Erwinia amylovora - Gordana Jovanović
2.Deblo trajni organ voćaka - Mitić Aleksandar
3.Pravilna setva lucerke - Boban Stanković
4.Fiziološki poremećaji na plodu paradajza - Jelena Stojiljković
5.Radovi na pčelinjaku juna meseca-Nenad Stefanović
6.Zlatasto žutilo vinove loze - Bojana Karapandžić
7.Integrisana zaštita povrća- Mirjana Petrović
8.Kako konkurisati za Iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja - Igor Ristić

Date 2018-06-25
File Size 2.11 MB
Download 289

1.Mogućnosti pouzdane i brze identifikacije patogena Erwinia amylovora u uslovima priručne laboratorije - Gordana Jovanović
2.Razmnožavanje voćaka reznicama - Mitić Aleksandar
3.Zelenišno Djubrenje - Boban Stanković
4.Uloga i značaj podova u stočarskim objektima-Dejan Ranđelović
5.Mere nege u proizvodnji krastavca u zaštićenom prostoru - Jelena Stojiljković
6.Kako izvršiti zamenu starih matica mladom oplođenom maticom u ovom periodu-Nenaad Stefanović
7.Kukuruzni plamenac ( Ostrinia nubilalis )-Bojana Karapandžić
8.Organsko baštovanstvo - Mirjana Petrović
9.Feririgacija u komercionalnoj poljoprivredi-Igor Ristić

Date 2018-05-25
File Size 1.88 MB
Download 314


1.Phomopsis viticola - sve češći uzročnik propadanja vinove loze-Gordana Jovanović
2.Šljivine ose-Bojana Karapandžić
3.Đubrenje leske-Dalibor Cvetanović
4.Sadnja voćaka-Aleksandar Mitić
5.Folijarna prihrana u povrtarstvu-Jelena Stojiljković
6.Prilikom izbora hibrida kukuruza voditi računa o grupi zrenja i potencijalu prinosa-Boban Stanković
7.Obaveštenje voćarima za prskanje voća u cvetu-Nenad Stefanović
8.Mraz-Igor Ristić
9.Pojava rutave bube Epicometis (Tropinota) hirta-Mirjana Petrović
10.Pravilan izbor priplodnog materijala u ovčarstvu-Dejan Ranđelović

Date 2018-04-17
File Size 1.18 MB
Download 267

1.    Suzbijanje žilogriza (Capnodis tenebrionis L.) i šiljokrilca (Perotis lugubris F.) – Gordana Jovanović
2.    Siva pegavost lista pšenice ( Septoria tritici) - Bojana Karapandžić
3.    Nepovoljan uticaj niskih temperatura na vinovu lozu – Dalibor Cvetanović
4.    Pripremimo se za nastupajuću proizvodnu godinui – Aleksandar Mitić
5.    Naglo topljenje snega pravi problem – Boban Stanković
6.    Do organskih proizvoda uz pomoć insekata – Mirjana Petrović
7.    Radovi na pčelinjacima marta meseca –Nenad Stefanović
8.    Web sajt sa SSL protokolom – Igor Ristić

Date 2018-03-16
File Size 3.34 MB
Download 284

1. Zimsko tretiranje štetočina u voćnjaku- Gordana Jovanović
2. Pegavosti lista ječma – Bojana Karapandžić
3. Zašto je bitno redovno  provetravanje plastenika – Jelena Stojiljković
4. Utvrđivanje kvaliteta silaže – Dejan Ranđelović
5. Sveti Trifun i Valentin dan vinogradara i ljubavi – Aleksandar Mitić
6. Sadnja kupine – Dalibor Cvetanović
7. Rezidba – Nenad Stefanović
8. Prihrana ozimih useva – Boban Stanković
9. Novine u zadrugarstvu – Mirjana Petrović
10. Internet marketing u poljoprivredi – Igor Ristić

Date 2018-02-21
File Size 3.61 MB
Download 323

1. Rano prolećno tretiranje voćaka - Gordana Jovanović
2. Karenca pesticida - Bojana Karapandžić
3. Pravilna prihrana ozimih useva preduslov za dobar prinos - Boban Stanković
4. Balansiranje obroka i njegov značaj u ishrani svinja u tovu - Dejan Ranđelović
5. Rezidba višnje u Jablaničkom okrugu- Aleksandar Mitić
6. Zimsko mirovanje voćaka - Dalibor Cvetanović
7. Upis u vinogradarski registar - Nenad Stefanović
8. Oprez prilikom izbora semena za setvu - Jelena Stojiljković
9. Feromoni u poljoprivredi - Mirjana Petrović
10.Priprema zemljišta za podizanje zasada vinove loze - Igor Ristić

Date 2018-01-15
File Size 1.06 MB
Download 285

1. Odvodnjavanje zemljišta - Igor Ristić
2. Rezistentnost - Bojana Karapandžić
3. Novi trendovi suzbijanja značajnijih štetnih insekata i grinja u savremenoj proizvodnji voća - Gordana jovanović
4. Đubriva u proizvodnji ozimih useva - Boban Stanković
5. Lekovito bilje u organskoj proizvodnji - Mirjana Petrović
6. Sadnja, đubrenje i gajenje maline - Nenad Stefanović
7. Uloga kolostruma u odgoju teladi - Dejan Ranđelović
8. Djubrenje i prihrana voćaka - Aleksandar Mitić

Date 2017-12-04
File Size 1.02 MB
Download 314