Category: PSSS Leskovac
Strana 3 od 20
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Kontrola plodnosti zemljišta - Boban Stanković
2.Negujte svoje višnjike posle berbe - Aleksandar Mitić
3.Pegavost lista višnje i trešnje - Mirjana Petrović
4.Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii) - Bojana Karapandžić
5.Agromeliorativno đubrenje i navodnjavanje Lešnika - Nenad Stefanović
6.Kako registrovati gazdinstvo za seoski turizam - Igor Ristić
7.Kritične tačke u proizvodnji paprike tokom letnjih meseci - Jelena Stojiljković

Date 2019-07-23
File Size 1.21 MB
Download 155

1.Nephodni elemenati u ishrani biljaka  - Boban Stanković                                                  
2.Higijena berbe voća - Aleksandar Mitić                                                                                
3.Kestenjasta pegavost lastara maline - Mirjana Petrović                                                                                                            
4.Flavescence doree (FD) – Zlatasto žutilo vinove loze - Bojana Karapandžić              
5.Radovi u vinogradu (maj-jun) - Nenad Stefanović                                                                     
6.Higijena kao osnovni preduslov kvaliteta mleka -  Dejan Ranđelović                           
7.Poslovanje u ruralnom turizmu - Igor Ristić 

Date 2019-06-04
File Size 830.46 KB
Download 147

1.Nega useva nakon sadnje krompira - Boban Stanković
2.Metode borbe protivu kasnog prolećnog mraza - Aleksandar Mitić
3.Pepelnica vinove loze - Mirjana Petrović
4.Moljac paradajza - Bojana Karapandžić
5.Radovi na pčelinjaku maja meseca- Nenad Stefanović
6.Stanje ratarskih useva na području JO- Jelena Stojiljković
7.Internet marketing u seoskom turizmu - Igor Ristić

Date 2019-05-13
File Size 1021.37 KB
Download 186

1.Pravilan izbor hibrida kukuruza  - Boban Stanković                                                            
2.Poslovi u voćnjacima u mesecu aprilu - Aleksandar Mitić                                             
3.Neparazitne bolesti krompira - Mirjana Petrović                                                                                                                         
4.Lucerkina buba   - Bojana Karapandžić                                                                                        
5.Vrste  đubriva koja se koriste u voćarstvu- Nenad Stefanović                                             
6.Zaštita šljive-  Gordana Jovanović                                                                                                     
7.Biznis plan u planiranju seoskog turizma na poljoprivrednom gazdinstvu - Igor Ristić                                                          

Date 2019-04-08
File Size 479.88 KB
Download 189

1.Standard dobre poljoprivredne prakse - Boban Stanković
2.Aktuelni radovi u voćnjaku - Aleksandar Mitić
3.Suzbijanje korova u zasadu jagoda - Mirjana Petrović
4.GlobalGap - Bojana Karapandžić
5.Podizanje malinjaka - Nenad Stefanović
6.Plasman poljoprivredno-prehrambenih proizvoda kroz usluge u ruralnom turizmu- Igor Ristić

Date 2019-03-11
File Size 782.74 KB
Download 204

1.Rezidba i uzgojni oblici kruške -Dalibor Cvetanović
2.Sirak, biljka pogodna za uslove suvog ratarenja-Jelena Stojiljković
3.Piramidalni uzgojni oblik kod višnje-Aleksandar Mitić
4.Taphrina deformans - kovrdžavost lista breskve-Gordana Jovanović
5.Zaštita kruške-Mirjana Petrović
6.Kupusna muva-Bojana Karapandžić
7.Da li treba požuriti sa prvom prihranom pšenice-Boban Stanković
8.Sadnja ,đubrenje i gajenje maline-Nenad Stefanović
9.Seoski turizam-Igor Ristić

Date 2019-02-11
File Size 730.41 KB
Download 191

1.Sneg može da ,,obere” plastenike-Boban Stanković
2.Upis u vinogradarski registar-Nenad Stefanović
3.Prvi radovi u zaštiti-Mirjana Petrović
4.Rezidba trešnje – piramidalni uzgojni oblik-Aleksandar Mitić
5.Uslovi u oblasti zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja za IPARD podsticaje-Bojana Karapandžić
6.Priprema živića jagode za sadnju-Dalibor Cvetanović
7.Preporuke za setvu jarih kultura na području JO-Jelena Stojiljković
8.Mogućnosti prognoze infekcije krompira patogenom Phytophthora inestans-Gordana Jovanović
9.Cink i njegov značaj u ishrani ovaca i koza -Dejan Ranđelović
10.Marketing plan u razvoju seoskog turizma-Igor Ristić

Date 2019-01-21
File Size 832.21 KB
Download 207

1. Prihrana preko lista - Boban Stanković
2. Radovi na pčelinjaku decembra meseca - Nenad Stefanović
3. Nematode i poljoprivredna proizvodnja - Mirjana Petrović
4. Rezidba višnje - Aleksandar Mitić
5. Ramulariozna pegavost ječma (Ramularia collo-cygni) - Bojana Karapandžić
6. Položaj plastenika kao jedan od faktora u plasteničkoj proizvodnji - Jelena Stojiljković
7. Filoksera se vraća u vinograde - Gordana Jovanović
8. Kiselost zemljišta ometa pravilan razvoj biljaka - Igor Ristić
9. Nega zasada Borovnice - Dalibor Cvetanović

Date 2018-12-10
File Size 505.52 KB
Download 338
  1. Setva ozimih strnina izvan optimalnih rokova - Boban Stanković
  2. Sadnja vinove loze - Nenad Stefanović
  3. Priprema plastenika - Mirjana Petrović
  4. Krošnja voćnog stabla - Aleksandar Mitić
  5. Pravilno rukovanje pesticidima - Bojana Karapandžić
  6. Vrste zadruga - Dalibor Cvetanović
  7. Za sadnju krompira bitan je kvalitet krtola - Jelena Stojiljković
  8. Zaštita useva i zasada od glodara - Gordana Jovanović
  9. Uslovi za dobijanje IPARD sredstva u oblasti govedarstva - Dejan Ranđelović
  10. Treći javni poziv za IPARD podsticaj Mera M1 - Igor Ristić
Date 2018-11-05
File Size 616.94 KB
Download 156

1. Setva ozimih strnina izvan optimalnih rokova - Boban Stanković
2. Sadnja vinove loze-Nenad Stefanović
3. Priprema plastenika- Mirjana Petrović
4. Krošnja voćnog stabla - Aleksandar Mitić
5. Pravilno rukovanje pesticidima - Bojana Karapandžić
6. Vrste zadruga - Dalibor Cvetanović
7. Za sadnju krompira bitan je kvalitet krtola - Jelena Stojiljković
8. Zaštita useva i zasada od glodara - Gordana Jovanović
9. Uslovi za dobijanje IPARD sredstva u oblasti govedarstva - Dejan Ranđelović
10. Treći javni poziv za IPARD podsticaj Mera M1 -Igor Ristić

Date 2018-11-05
File Size 616.94 KB
Download 207