Category: PSSS Leskovac
Strana 2 od 20
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Obrada zemljišta i mašine- Boban Stanković                                                                          
2. Održavanje zemljišta- Mirjana Petrović                                                                            
3. Bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora) - Bojana Karapandžić       
4.Svrha biznis plana- Igor Ristić                                                                                                              
5.Oranje ili redukovana obrada- Jelena Stojiljković  

Date 2020-09-14
File Size 2.02 MB
Download 161

1.Ljuštenje strništa- Boban Stanković
2.Plamenjača luka- Mirjana Petrović
3.Žilogriz (Capnodis tenebrionis) u zasadima višanja- Bojana Karapandžić
4.Radovi na pčelinjaku avgusta meseca- Nenad Stefanović
5.Poljoprivredni proizvodi moraju da imaju qr kodove u trgovini- Igor Ristić
6.Apel poljoprivrednim proizvodjačima da ne spaljuju biljne ostatke i korove!- Jelena Stojiljković

Date 2020-08-07
File Size 3.06 MB
Download 120

1.Žetva ozimih strnih žita- Boban Stanković                                                                                 
2.Preventivna zaštita u organskoj proizvodnji- Mirjana Petrović                                   
3.Cikada maline i kupine- Bojana Karapandžić                                                                           
4.Jul  mesec-zadnji rok za zamenu matica-  Nenad Stefanović                                         
5.Zalivanje- pravilni turnusi zalivanja kultura - Igor Ristić

Date 2020-07-16
File Size 2.12 MB
Download 155

1.Povećanje proizvodne sposobnosti kiselih zemljišta- Boban Stanković                       
2.Šarka šljive- Mirjana Petrović                                                                                                 
3.Virus bronzavosti paradajza- Bojana Karapandžić                                                                 
4.Brendiranje poljoprivrednih proizvoda - Igor Ristić         

Date 2020-06-16
File Size 2.33 MB
Download 132

1.Heljda- Boban Stanković                                                                                                                       
2.Crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola) – eskorioza- Mirjana Petrović      
3.Štetočine u ozimim usevima pšenice- Bojana Karapandžić                                                
4.Kako sprečiti  rojenje pčelinjih zajednica pred bagremovu pašu?- Nenad Stefanović
5.Uporedna analiza u primeni mineralnih i organskih đubriva - Igor Ristić                 

Date 2020-05-11
File Size 2.14 MB
Download 130

1.Proizvodnja crnog luka iz arpadžika- Boban Stanković
2.Zaštita kruške- Mirjana Petrović
3.Rutava buba (Tropinota hirta) - Bojana Karapandžić
4.Najvažniji poslovi na pčelinjacima aprila meseca- Nenad Stefanović strana
5.Aktuelni poslovi u mesecu aprilu - Aleksandar Mitić
6.Kako do ePijace- Igor Ristić
7.Preporuke za ovogodišnju setvu kukuruza- Jelena Stojiljković
8.Značaj voluminoza i krmnih smeša u ishrani goveda - Dejan Ranđelović

Date 2020-04-13
File Size 2.34 MB
Download 143

1.Setva kukuruza- Boban Stanković                                                                                                    
2.Savremene zadruge- Mirjana Petrović                                                                                                                                             
3.Eskorioza-Crna pegavost vinove loze - Bojana Karapandžić                                                                                                  
4.Radovi u vinogradu - Dalibor Cvetanović                                                                                   
5.Prolećni razvoj pčela - Nenad Stefanović                                                                                       
6.Internet marketing u poljoprivredi-  Igor Ristić

Date 2020-03-10
File Size 2.1 MB
Download 142

1.Prihrana pšenice- Boban Stanković
2.Sadnja maline u našim uslovima- Aleksandar Mitić
3.Zaštita voćaka - Mirjana Petrović
4.Obična kruškina buva - Bojana Karapandžić
5.Upis u vinogradarski registar za 2020.godinu - Nenad Stefanović
6.Svi poljoprivredni proizvodi moraju da imaju bar kodove ili qr kodove u trgovini- Igor Ristić
7.Radovi u voćnjaku tokom zime - Dalibor Cvetanović

Date 2020-02-05
File Size 1.74 MB
Download 172

1.Priprema komposta- Boban Stanković                                                                                         
2.Božić na gazdinstvu i u voćnjaku- Aleksandar Mitić                                                                                                               
3.Štetočina leske  - Mirjana Petrović                                                                                                                                                   
4.Organska proizvodnja-kontrola i sertifikacija - Bojana Karapandžić                            
5.Radovi na pčelinjacima januara meseca - Nenad Stefanović                                                
6.Pravilnik Ministarstva poljoprivrede o podsticajima za kupovinu novih traktora -  Igor Ristić                                                                                                                                                                         
8.Značaj folijarne prihrane u povrtarstvu - Jelena Stojiljković                                         
9.Neophodni mikroklimatski uslovi na govedarskim farmama - Dejan Ranđelović 

Date 2020-01-13
File Size 1.3 MB
Download 136

1.Potencijali područja kojeg svojim radom pokriva PSSS Leskovac - Boban Stanković
2.Pripreme pre podizanje zasada vinove loze- Aleksandar Mitić
3.Bolesti salate - Mirjana Petrović
4.Fitoplazma Candidatus Phytoplasma pyri - Bojana Karapandžić
5.Izbor sadnog materijala maline - Nenad Stefanović
6.Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mladim poljoprivrednicima Ministarstva poljoprivrede- Igor Ristić

Date 2019-12-17
File Size 1.81 MB
Download 145