Category: PSSS Leskovac
Strana 1 od 20
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Saveti proizvođačima krompira nakon vađenja krtola- Jelena Stojiljković 
2. Zaoravanje žetvenih ostataka - Boban Stanković 
3. Lisni mineri jabuke - Bojana Karapandžić
4. Priprema zemljišta za podizanje vinograda - Dalibor Cvetanović
5. Pravilna palmeta kosih grana- Aleksandar Mitić 
6 .Seoski turizam- Igor Ristić
7. Bolesti jagode- Mirjana Petriović
8. Proizvodnja i primena zelene kabaste stočne hrane -Dejan Ranđelović 
9. Berba, klasiranje, pakovanje ,sušenje plodova šljive- Nenad Stefanović

Date 2022-09-19
File Size 1.02 MB
Download 3

1. Kalcifikacija - Boban Stanković
2. Analiza setve kukuruza na području Jablaničkog okruga, 2022. - Jelena Stojiljković
3. Lisni mineri jabuke - Bojana Karapandžić
4. Đubrenje jagode - Dalibor Cvetanović
5. Razlozi slabog olistavanja maline u Jablaničkom okrugu - Aleksandar Mitić
6. Navodnjavanje krompira - Igor Ristić
7. Redukcija štetočina u organskim voćnjacima- Mirjana Petriović
8. Pravilna ishrana preživara u prelaznom periodu -Dejan Ranđelović
9. Neophodni radovi u voćarstvu i vinogradarstvu u maju mesecu - Nenad Stefanović

Date 2022-06-20
File Size 994.23 KB
Download 11

1. Vlažan sneg može izazvati probleme u plasteničkoj proizvodnji- Boban Stanković
2. Značaj upotrebe stajskog đubriva i zaoravanja biljnih ostataka- Jelena Stojiljković
3. Štetočina korena kupusnjača - Bojana Karapandžić
4. Obrada zemljišta u zasadima višnje- Dalibor Cvetanović
5. Rezidba vinove loze u Vlasotinačkom vinogorju- Aleksandar Mitić
6. QR kodovi u službi prodaje poljoprivrednih proizvoda- Igor Ristić
7. Suzbijanje bolesti u organskim voćnjacima- Mirjana Petriović
8. Značaj smeštajnog prostora kao uslov za uspešnuproizvodnju u govedarstvu -Dejan Ranđelović
9. Ekološki uslovi gajenja šljive- Nenad Stefanović

Date 2022-03-22
File Size 1.17 MB
Download 21

1. Setva pšenice van optimalnih rokova- Boban Stanković
2. Značaj upotrebe stajskog đubriva i zaoravanja biljnih ostataka- Jelena Stojiljković
3. Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys)  - Bojana Karapandžić
4. Regulisanje rodnosti kod jagode - Dalibor Cvetanović 
5. Zaštitimo kupine od izmrzavanja u zimskom periodu- Aleksandar Mitić
6. Priprema zemljišta za sadnju u voćarstvu i vinogradarstvu- Igor Ristić
7. Štetnost mikotoksina- Mirjana Petrović
8. Polifagna štetočina-Pamukova sovica - Bojana Karapandžić                                                  
9. Ne dozvolimo zadržavanje vode u zasadu voća -Aleksandar Mitić 
10. Rezidba i uzgojni oblici kruške- Dalibor Cvetanović
11. Terasiranje zemljišta - Igor Ristić
12. Završni agrotehnički radovi kod višnje za ovu godinu - Aleksandar Mitić
13. Lisne vaši u voćarstvu - Bojana Karapandžić
14. Podzemna drenaža u savremenim voćnim zasadima- Igor Ristić

Date 2021-12-23
File Size 1.19 MB
Download 32

1. Stajnjak regulator plodnosti- Boban Stanković  
2. Kako najbolje sačuvati papriku u polju tokom leta- Jelena Stojiljković
3. Zelena povrtna stenica (Nezara viridula)  - Bojana Karapandžić
4. Temperatura objekta i njen uticaj na životinje- Dejan Randjelović
5. Načini održavanja zemljišta u malinjaku- Dalibor Cvetanović
6. Uzorkovanje zemljišta za agrohemijsku  analizu- Aleksandar Mitić
7. Kalcifijacija zemljišta- Igor Ristić
8. Priprema malinjaka za zimu - Mirjana Petrović                                                                                                                                                                                                                                             
9. Grinje u zasadima i usevima -Bojana Karapandžić  
10. Zahvati kod zelena rezidbe kod kruške-  Aleksandar Mitić.
11. Berba šljive u zavisnost od namene - Dalibor Cvetanović
12. Nedostatak kalcijuma u paprici i paradajzu - Igor Ristić
13. Štetočine kupusa - Bojana Karapandžić
14. Navodnjavanje paprike - Igor Ristić
15. Ne palimo žetvene ostatke i nus proizvode u poljoprivredoj primarnoj proizvodnji - Aleksandar Mitić

Date 2021-09-29
File Size 897.89 KB
Download 37

1. Setva kukuruza- Boban Stanković  
2. Dudovac- Mirjana Petrović  
3. Mere nege u plasteničkoj proizvodnji krastavca - Jelena Stojiljković
4. Čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke - Bojana Karapandžić
5. Fuzarioza klasa pšenice i ječma- Bojana Karapandžić  
6. Bolesti kupusa - Bojana Karapandžić  
7. Najčešće greške prilikom osemenjavanja krava - Dejan Ranđelović
8. Aktuelni radovi u vinogradima- Dalibor Cvetanović
9. Sprečavanje lomljenja rodnih grančica kod maline- Dalibor Cvetanović  
10. Ograničavajuće  niske  temperature i uticaj na voćne kulture - Aleksandar Mitić   
11. Kasni prolećni mrazevi u Jablaničkom okrugu - Aleksandar Mitić  
12. Direktne metode borbe protivu kasnih prolećnih mrazeva - Aleksandar Mitić   
13. Odvodnjavanje zemljišta - Igor Ristić
14. Ruralni turizam i IPARD program - Igor Ristić                                                                                                                                                                                                          15. Poslovanje u ruralnom turizmu- Igor Ristić

Date 2021-06-30
File Size 814.94 KB
Download 71
Date 2021-03-25
File Size 1.37 MB
Download 136

1.Prihrana preko lista- Boban Stanković                                                                                     
2.Period mirovanja voćaka- Mirjana Petrović                                                                  
3.Eska – sušenje vinove loze   - Bojana Karapandžić                                                                                                                                                                                                                                                        
4.Farme budućnosti: Primena IoT u poljoprivredi- Igor Ristić 

Date 2020-12-18
File Size 1.81 MB
Download 103

1.Kako do rekordnih prinosa pšenice- Boban Stanković                                                       
2.Oblici monilioza- Mirjana Petrović                                                                                    
3.Viroze pšenice - Bojana Karapandžić                                                                                                                                                                                                                                                                                         
4.Odvodnjavanje zemljišta - Igor Ristić                                                                                             
5.Zajedničkim nastupom na tržište do sigurnijeg plasmana- Jelena Stojiljković     
6.Poziv proizvođačima grožđa   I  vina za Upis u vinogradarski  i  vinski  registar- Nenad Stefanović                                                                                                                                           
7.Priprema zemljišta za sadnju   voćaka - Nenad Stefanović  

Date 2020-11-12
File Size 1.61 MB
Download 108

1.Sejati samo deklarisano seme pšenice- Boban Stanković
2.Kalifornijska štitasta vaš- Mirjana Petrović
3.Dudovac – Hyphantria cunea - Bojana Karapandžić
4.Ruralni turizam i IPARD program- Igor Ristić
5.Skladistenje kukuruza roda 2020- Jelena Stojiljković
6.Jesenji radovi u voćnjacima - Nenad Stefanović

Date 2020-10-29
File Size 1.48 MB
Download 119