Category: PSSS Jagodina
Strana 5 od 18
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:
 1. Savremeno oplemenjivanje goveda - Dragan Jakovljević
 2. Autohtone rase goveda - Verica Lazarević
 3. Uticaj agrotehničkih mera na prezimljavanje strnih žita - Milanka Miladinović
 4. Fotosinteza - Miodrag Simić
 5. Gajenje povrća na malim površinama - Dragan Mijušković
 6. Čuvanje povrća - Mira Miljković
 7. Jesenja sadnja voća - Dejan Jocić
 8. Kvalitet grožđa će vam odrediti kvalitet vina - Igor Andrejić
 9. Nega zasada maline posle sadnje - Ivana Gligorijević
 10. Štetni insekti na strnim žitima kao vektori virusa - Ljiljana Jeremić
 11. Zadrugarstvo - Ružica Đukić
Date 2017-11-20
File Size 1.7 MB
Download 246

1.Savremeno oplemenjivanje goveda - Dragan Jakovljević
2.Uticaj mikotoksina na zdravlje i produktivnost domaćih životinja - Verica Lazarević
3.Setva pšeniše - Milanka Miladinović
4.Suncokret 2017 - Miodrag Simić
5.Sadnja rasada – Organsko povrtarstvo-Dragan Mijušković
6.Salata - Mira Miljković
7.Đubrenje kupine - Dejan Jocić
8.Podizanje zasada trešnje - Igor Andrejić
9.Formiranje oblika krune,rezidba u rodu i podmlađivanje kod leske - Ivana Gligorijević
10.Bolesti koje se prenose semenom strnih žita i mere suzbijanja - Ljiljana Jeremić
11.Bolesti belog i crnog luka - Ružica Đukić

Date 2017-10-18
File Size 1.19 MB
Download 284

1.Sprečavanje pojave i širenje zaraznih bolesti svinja (II deo) - Dragan Jakovljević
2.DFD sindrom - Verica Lazarević
3.Gajenje Ječma - Milanka Miladinović
4.Rezulteti makroogleda pšenica 2016-2017 - Miodrag Simić
5.Spanać - Dragan Mijušković
6.Optimalno vreme za sadnju luka srebrnjaka - Mira Miljković
7.Ogrozd - Dejan Jocić
8.Ribizla - Igor Andrejić
9.Priprema skladišta za prijem I čuvanje kukuruza - Ljiljana Jeremić
10.Štetočine kasnih kupusnjača - Ružica Đukić

Date 2017-09-12
File Size 1.31 MB
Download 314

1. Sprečavanje pojave i širenja zaraznih bolesti svinja - Dragan Jakovljević
2. Kako spremiti silažu od kukuruza lošeg kvaliteta - Verica Lazarević
3. Gajenje uljane repice - Milanka Miladinović
4. Crvena detelina-prednosti jesenje setve - Miodrag Simić
5. Uticaj suše na papriku - Dragan Mijušković
6. Letnja setva povrća - Mira Miljković
7. Berba voća - Dejan Jocić
8. Borovnica-tehnologija uzgoja - Igor Andrejić
9. Zlatasto žutilo i crvenilo vinove loze - Ljiljana Jeremić
10.Značaj plodoreda i navodnjavanja u zaštiti povrća - Ružica Đukić

Date 2017-08-15
File Size 1.09 MB
Download 263

1. Napajanje mlečnih krava(II deo) - Dragan Jakovljević
2. Uticaj visokih temperatura na domaće životinje - Verica Lazarević
3. Spaljivanje žetvenih ostataka - Milanka Miladinović
4. Strna žita-agrotehnika - Miodrag Simić
5. Gajenje postrnih useva - Dragan Mijušković
6. Rasađivanje kasnog kupusa - Mira Miljković
7. Radovi u vinogradu - Dejan Jocić
8. Ambalaža za pakovanje i čuvanje voća - Igor Andrejić
9. Zaštita jabučastih voćnih vrsta - Ljiljana Jeremić
10.Plamenjača krastavca - Ružica Đukić

Date 2017-07-31
File Size 1.02 MB
Download 238

1. Napajanje mlečnih krava (I deo) – Dragan Jakovljević
2. Ishrana krava u letnjim mesecima – Verica Lazarević
3. Šta sa setvenim ostacima – Milanka Miladinović
4. Kompleksna đubriva – Miodrag Simić
5. Osnove đubrenja povrća (kalcifikacija) – Dragan Mijušković
6. IPARD program – Mira Miljković
7. Kako plasirati poljoprivredni proizvod? – Dejan Jocić
8. Vrste pupoljaka – Igor Andrejić
9. OSTRINIA NUBALIS – Kukuruzni plamenac – Ljiljana Jeremić
10. Plamenjača krompira – Ružica Đukić

Date 2017-06-08
File Size 1.26 MB
Download 226

STOČARSTVO

 1. Uticaj morfoloških i funkcionalnih osobina sisa na pražnjenje vimena (II deo) - Dragan Jakovljević
 2. Silaža i senaža od leguminoza - Verica Lazarević


RATARSTVO I POVRTARSTVO

 1. Mere nege kod kukuruza - Milanka Miladinović
 2. Soja-mere nege - Miodrag Simić
 3. Plodored-smena useva povrca - Dragan Mijušjković
 4. Đubrenje povrca - Mira Miljković


VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO

 1. Grada i tipova žila korena - Dejan Jocić
 2. Crna malina - Igor Andrejić


ZAŠTITA BILJA

 1. AZIJSKA VOCNA MUŠICA -  LJILJANA JEREMIĆ
 2. ŠTETOCINE LUKA - Ružica Đukić
Date 2017-05-17
File Size 1.32 MB
Download 328

STOČARSTVO

 1. Uticaj morfoloških i funkcionalnih osobina sisa na pražnjenje vimena (I deo) - Dragan Jakovljević
 2. Najskuplja bolest mlecnih goveda-Mastitis! - Verica Lazarević


RATARSTVO I POVRTARSTVO

 1. GAJENJE SUNCOKRETA - MILANKA MILADINOVIĆ
 2. SIRAK ZA ZRNO - MIODRAG SIMIĆ
 3. NEOPHODNE MERE PRE RASAĐIVANJE RASADA - Dragan Mijušković


Agrarna politika

 1. Mere IPARD programa - Mira Miljković


VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO

 1. SAVREMENA PROIZVODNJA TREŠNJE - Dejan Jocić
 2. Fosforna dubriva i njihova primena u vocarstvu - Igor Andrejić


ZAŠTITA BILJA

 1. Suzbijanje korova u usevu kukuruza posle nixcanja kukuruza i korova (korektivno tretiuranje) - Ljiljana Jeremić
 2. Zaštita soje od korova - Ružica Đukić
Date 2017-04-21
File Size 1.24 MB
Download 275

STOCARSTVO

 1. Autohtone rase živine (Banatski gološijan) -  Dragan Jakovljević
 2. Zašto i kako treba zasušiti krave - Verica Lazarević


RATARSTVO I POVRTARSTVO

 1. Jari stocni grašak - Milanka Miladinović
 2. Setva Kukuruza-na šta se treba podsetiti - Miodrag Simić
 3. Batat-Slatki krompir - Dragan Mijušković
 4. Sadnja krompira - Mira Miljković


VOCARSTVO I VINOGRADARSTVO

 1. UPIS U VINOGRADARSKI REGISTAR 2017.GOD - Dejan Jocić


ZAŠTITA BILJA

 1. SUZBIJANJE KOROVA U USEVIMA STRNIH ŽITA - Ljiljana Jeremić
 2. Zaštita rasada od polegannja u zašticenom prostoru - Ružica Đukić
Date 2017-03-14
File Size 1576216
Download 254

STOČARSTVO

 1. Autohtone rase živine (Somborska kaporka) - Dragan Jakovljević
 2. Dragoceni čistači grmlja i šikara - Verica Lazarević


RATARSTVO

 1. KISELOST I BAZNOST ZEMLJIŠTA - Milanka Miladinović
 2. Mere nege ozimih strnina - Miodrag Simić
 3. Pokrovni materijali u povrtarskoj proizvodnji - Dragan Mijušković
 4. Agrotehnikom do boljeg roda graška - Mira Miljković

VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO

 1. Sortiment jagode - Dejan Jocić
 2. Zasnivanje i nega mladog zasada jabuke - Igor Andrejić

Zaštita bilja

 1. Taphrina deformans - kovrdžavost lista breskve - Ljiljana Jeremić
 2. Zadruga - od ideje do osnivanja - Ružica Đukić
Date 2017-02-20
File Size 1451048
Download 302