Category: PSSS Jagodina
Strana 4 od 18
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Tov muške prasadi-Dragan Jakovljević
2. Preporuka za ovčarstvo-romanovska carska ovca-Verica Lazarević
3. Posledice paljenja strništa-Milanka Miladinović
4. Pilirano seme lucerke-Miodrag Simić
5. Seme povrtarskih kultura-Dragan Mijušković
6. Preventivne mere u proizvodnji povrća-Mira Miljković
7. Fosforna đubriva i njihova primena u voćarstvu-Dejan Jocić
8. Sastavni delovi bobice grožđa,njihov hemijski sastav i uticaj na kvalitet vina-Igor Andrejić
9. Jesenji radovi u voćnjaku-Ivana Gligorijević
10. Evropsko žutilo koštičavog voća-Ljiljana Jeremić
11. Hrizantema-zaštita od bolesti i štetočina-Ružica Đukić

Date 2018-11-19
File Size 1.16 MB
Download 334

1.Gubici u silaži-Dragan Jakovljević
2.Značaj dobrobiti mlečnih krava-Verica Lazarević
3.Važnost optimalnog roka setve strnih žita-Milanka Miladinović
4.Rezultati makroogled ozima pšenica 2018.-Miodrag Simić
5.Gajenje cvekle-Dragan Mijušković
6.Zimska proizvodnja salate-Mira Miljković
7.Čuvanje plodova jabuke-Dejan Jocić
8.Vrste vinove loze i sorte grožđa za proizvodnju vina-Igor Andrejić
9.Berba i čuvanje plodova dunje-Ivana Gligorijević
10.Monilija,plamenjača,pegavost listova i trulež plodova borovnice-Ljiljana Jeremić
11.Zaštita paprike i paradajza od prouzrokovača bakteriozne pegavosti lista i krastavosti plodova-Ružica Đukić

Date 2018-10-15
File Size 1.27 MB
Download 314

1.Zalučenje prasadi-Dragan Jakovljević
2.Tov junadi-Verica Lazarević
3.Setva pšenice-Milanka Miladinović
4.Ozima grahorica-Miodrag Simić
5.Ozimi beli luk-bosut-Dragan Mijušković
6.Gajenje celera-Mira Miljković
7.Berba voća-Dejan Jocić
8.Autohtone sorte voća u Pomoravlju-Igor Andrejić
9.Mane,nedostaci i mogućnosti korekcija rakija-Ivana Gligorijević
10.Bolesti i štetočine plavog paradajza-Ružica Đukić

Date 2018-09-18
File Size 1.04 MB
Download 234

1.Priprema životinja za izložbe (drugi deo)-Dragan Jakovljević
2.Spremanje silaže-Verica Lazarević
3.Uljana repica-Milanka Miladinović
4.Plodnost zemljišta-Miodrag Simić
5.Vađenje krompira-Dragan Mijušković
6.Voće u medu-poslastica i lek-Dejan Jocić
7.Izbor i priprema zemljišta za sadnju oraha-Igor Andrejić
8.Nove lateralne sorte oraha koje zaslužuju pažnju-Ivana Gligorijević
9.Trulež korena maline-Phytophtora fragarie var.rubi-Ljiljana Jeremić
10.Korenove nematode-Ružica Đukić
11.IPARD-obezbeđivanje finansijskih sredstava-Mira Miljković

Date 2018-08-16
File Size 1.11 MB
Download 468

1.Priprema životinja za izložbe-Dragan Jakovljević
2.Dobrobit i ponašanje u odnosu na bolesti-Verica Lazarević
3.Ljuštenje strništa-Milanka Miladinović
4.Kako uticati da se suša ublaži, izbegne ili joj se prilagoditi-Miodrag Simić
5.Pokretanje organske proizvodnje-Dragan Mijušković
6.Krastavac kornišon-Mira Miljković
7.Nasloni i protivgradna zaštita-Dejan Jocić
8.Radovi u malinjaku posle berbe-Igor Andrejić
9.Nega zasada jagode posle berbe (regulisanje rodnosti)-Ivana Gligorijević
10.Bolesti i štetočine vinove loze-Ljiljana Jeremić
11.Bespovratna sredstva za poljoprivredne zadruge-Ružica Đukić

Date 2018-07-16
File Size 1.07 MB
Download 227

1.Skladištenje sena-Dragan Jakovljević
2.Neplodnost krava i veliki ekonomski gubici-Verica Lazarević
3.Zagrevanje pšenične mase u toku skladištenja-Milanka Miladinović
4.Folijarna ishrana biljaka-Miodrag Simić
5.Pasulj kao postrni usev-Dragan Mijušković
6.Morfologija maline-Dejan Jocić
7.Vrste i tipovi maline-Igor Andrejić
8.Rezidba oraha-Ivana Gligorijević
9.Tripsi-Ružica Đukić
10.Mere Ipard programa-Mira Miljković

Date 2018-07-06
File Size 1.05 MB
Download 233

1.Gajenje priplodnih junica-Dragan Jakovljević
2.Ishrana bremenitih i koza u laktaciji-Verica Lazarević
3.Uticaj suše na pšenicu-Milanka Miladinović
4.Soja-mere nege-Miodrag Simić
5.Lubenica-Dragan Mijušković
6.Gajenje paradajza na otvorenom-Mira Miljković
7.Dupunska rezidba-rezidba na zrelo-Dejan Jocić
8.Sistem kap po kap-prednosti i glavni delovi sistema-Igor Andrejić
9.Zelena rezidba vinove loze-Ivana Gligorijević
10.Bolesti jabuke zaštita-Ljiljana Jeremić
11.Plamenjača krompira-Ružica Đukić

Date 2018-05-16
File Size 1.82 MB
Download 327


1.Odgoj prasadi-Dragan Jakovljević
2.Odlična krma za preživare-senaža-Verica Lazarević
3.Pravilno košenje lucerke-Milanka Miladinović
4.Hibridi kukuruza za kombajniranje u zrnu-Miodrag Simić
5.Paprika-Dragan Mijušković
6.Đubrenje kupusa-Mira Miljković
7.Formiranje vretenastog žbuna-Dejan Jocić
8.Formiranje poboljšane piramidalne krune kod jabuke i kruške-Igor Andrejić
9.Nega zasada jagode posle sadnje-Ivana Gligorijević
10.Suzbijanje korova u kukuruzu-Ljiljana Jeremić
11. Kruškina buva-Ljiljana Jeremić
12. Siva pegavost lista pšenice-Ružica Đukić

Date 2018-04-17
File Size 1.38 MB
Download 232

STOČARSTVO

- Ispitivanje polnog ponašanja ovnova - Dragan Jakovljević
- Odlučivanje prasadi - Verica Lazarević

RATARSTVO I POVRTARSTVO

- Prolećna setva lucerke - Milanka Miladinović
- Mineralna đubriva u proizvodnji soje - Miodrag Simić
- Problemi u rasadničkoj proizvodnji - Dragan Mijušković
- Sadnja crnog luka - Mira Miljković

VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO

- Savremena proizvodnja trešnje - Dejan Jocić
- Tipovi grančica voćaka - Igor Andrejić
- Rezidba jagode - Ivana Gligorijević

ZAŠTITA BILJA

- Bolesti i štetočine luka - Ružica Đukić

Date 2018-03-16
File Size 1.32 MB
Download 259

1. Održavanje mašine za mužu krava - Dragan Jakovljević
2. Značaj stajnjaka i uređenje đubrišta - Verica Lazarević
3. Gajenje alternativnih kultura (II deo) - Milanka Miladinović
4. Đubrenje suncokreta - Miodrag Simić
5. Gajenje graška - Dragan Mijušković
6. IPARD-Uslovi prilikom nabavke novog traktora - Mira Miljković
7. Zimska rezidba voćaka - Dejan Jocić
8. Principi porasta trešnje - Igor Andrejić
9. Šumska jagoda - Ivana Gligorijević
10. Kako pravilno pripremiti rastvor za tretiranje - Ljljana Jeremić
11. Bolesti lista ječma - Ljiljana Jeremić
12. Poleganje rasada - Ružica Đukić

Date 2018-02-13
File Size 1.3 MB
Download 328