Category: PSSS Jagodina
Strana 3 od 18
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Ozimi krmni grašak-Dragan Jakovljević
2.Uticaj mikotoksina na zdravlje I produktivnost domaćih životinja-Verica Lazarević
3.Tritikale-Milanka Miladinović
4.Rezultati-Makroogled strnih žita 2018/2019-Miodrag Simić
5.Upotreba algi kao biostimulatora u organskoj proizvodnji-Dragan Mijušković
6.Spanać u plasteniku tokom zime-Mira Miljković
7.Berba grožđa u Pomoravskom okrugu-Dejan Jocić
8.Proizvodnja fortifikovanih (likerskih) I aromatizovanih vina-Igor Andrejić
9.Podsticaji MPŠV za premiju osiguranja plodova I višegodišnjih zasada voćaka I vinove loze-Ivana Gligorijević
10.Zaštita kupusa u jesen-Ružica Đukić
11.Zdravstvena ispravnost kukuruza u skladištu-Marko Manojlović

Date 2019-09-18
File Size 1.04 MB
Download 351

1.Gajenje junica-uzrast pri prvom teljenju-Dragan Jakovljević
2.Pripremanje silaže od kukuruza-Verica Lazarević
3.Setva postrnih useva-Milanka Miladinović
4.Italijanski ljulj-Miodrag Simić
5.Gajenje rukole-Dragan Mijušković
6.Kada vaditi krompir-Mira Miljković
7.Berba jabuke-Dejan Jocić
8.Proizvodnja ružičastih i roze vina-Igor Andrejić
9.Letnja sadnja jagode-Ivana Gligorijević
10.Prouzrokovač mrljavosti ploda lubenice-Ljiljana Jeremić
11.Stenice štetočine povrća-Ružica Đukić
12.Šimširov plamenac-Marko Manojlović

Date 2019-08-15
File Size 1.13 MB
Download 204

1.Tov junadi-Dragan Jakovljević
2.Soja u ishrani krava-Verica Lazarević
3.Ljuštenje strništa-Milanka Miladinović
4.Živo zemljište-Temelj polj. proizvodnje-Miodrag Simić
5.Zaštita povrća od sunca-Dragan Mijušković
6.Gajenje krastavca kornišona-Mira Miljković
7.Berba voća-Dejan Jocić
8.Jabučna-mlečna fermentacija-Igor Andrejić
9.Podsticaji ministarstva poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede za izgradnju hladnjače i nabavku opreme za hladnjaču-Ivana Gligorijević
10.Monilinia fructicola-smeđa trulež ploda-Ljiljana Jeremić
11.Suzbijanje kupusovog moljca-mere dobre poljoprivredne prakse-Ružica Đukić
12.Štetočina cikada kupine Cicadetta montana complex-Marko Manojlović

Date 2019-07-11
File Size 1.12 MB
Download 226

1.Održavanje mašine za mužu krava-Dragan Jakovljević
2.Zdravlje životinja utiče na zdravlje ljudi-Verica Lazarević
3.Kukuruz šećerac-Milanka Miladinović
4.Krmni sirak-Miodrag Simić
5.Kontrola organske proizvodnje-Dragan Mijušković
6.Kondenzacija antocijana i tanina,uticaj na boju crvenih vina-Dejan Jocić
7.Maceracija-Igor Andrejić
8.Primena dobre higijenske prakse u proizvodnji maline-Ivana Gligorijević
9.Zaštita šampinjona od bolesti i insekata-Ružica Đukić
10.Kukuruzni plamenac-Marko Manojlović
11.Struktura predloženih izmena IPARD programa-Mira Miljković

Date 2019-06-18
File Size 985.62 KB
Download 431

1.Uticaj visokih temperatura na zdravlje svinja-Dragan Jakovljević
2.Konzerviranje leguminoza-Verica Lazarević
3.Uslovi uspevanja kukuruza-Milanka Miladinović
4.Me]uredno kultiviranje Miodrag Simić
5.Mere nege paradajza u toku -MERE NEGE PARADAJZA U TOKU VEGETACIJE- Dragan Mijušković
6.Značaj agrotehničkih mera u proizvodnji krompira-Mira Miljković
7.Uticaj prihrane na kvalitet plodova voća-Dejan Jocić
8.Sprečavanje pucanja plodova trešnje- Igor Andrejić
9.Značaj sadnog materijala u proizvodnji maline-Ivana Gligorijević
10.Štetočine leske-LJiljana Jeremić
11.Bolesti leske- LJiljana Jeremić
12.Plamenjača paradajza - Ružica Đukić
13.Plamenjača vinove loze- Marko Manojlović

Date 2019-05-22
File Size 2.28 MB
Download 247

1.Uticaj visokih temperatura na živinu-Dragan Jakovljević
2.Sprovođenje dobre higijenske prakse i organizacija muže-Verica Lazarević
3.Gajenje suncokreta-Milanka Miladinović
4.Setva kukuruza-Miodrag Simić
5.Gajenje kupusa direktnom setvom-Dragan Mijušković
6.Mere nege krompira-Mira Miljković
7.Stanje i perspektiva koštičavog voća u Srbiji-Dejan Jocić
8.Ekstrakcija antocijana prilikom proizvodnje crvenih vina-Igor Andrejić
9.Formiranje uzgojnih oblika leske u zasadima podignutim od izdanačkog sadnog materijala-Ivana Gligorijević
10.Suzbijanje korova u usevu soje-Ljiljana Jeremić
11.Zemljišne štetočine-Ružica Đukić
12.Bakteriozna plamenjača jabučastog voća-Marko Manojlović

Date 2019-04-15
File Size 1.43 MB
Download 189

1.Edem vimena krava-Dragan Jakovljević
2.Izbor i kvalitet hraniva za koze-Verica Lazarević
3.Setva i mere nege travnih i travnih leguminoznih smeša-Milanka Miladinović
4.Grahorica-obogaćuje zemljište-Miodrag Simić
5.Gajenje belog luka-Dragan Mijušković
6.Savremena proizvodnja trešnje-Dejan Jocić
7.Prekid fermentacije i faktori koji ga uslovljavaju-Igor Andrejić
8.Zaštita borovnice od nepovoljnih abiotičkih činilaca sredine-Ivana Gligorijević
9.Zaštita strnih žita-Ljiljana Jeremić
10.Poleganje rasada-Ružica Đukić
11.Plan za javne pozive i mogićnost konkurisanja za IPARD podsticaje-Mira Miljković

Date 2019-03-15
File Size 1.04 MB
Download 354

1.Sprečavanje pojave i širenja zaraznih bolesti-Dragan Jakovljević
2.Prednosti senaže i kako je pripremiti-Verica Lazarević
3.Mere nege strnih žita u zimskom periodu i prihrana-Milanka Miladinović
4.Zemljište-proizvodnja lucerke-Miodrag Simić
5.Sortiment krompira-Dragan Mijušković
6.Setvu graška obaviti na vreme-Mira Miljković
7.Intenzivni sistemi gajenja jabuke-Dejan Jocić
8.Alkoholno vrenje prilikom proizvodnje belih vina-Igor Andrejić
9.Održavanje zemljišta u zasadima borovnice u rodu-Ivana Gligorijević
10.Skladišne štetočine žitarica i mere suzbijanja-Ljiljana Jeremić
11.Sredstva za zaštitu bilja u organskoj proizvodnji-Ružica Đukić

Date 2019-02-14
File Size 1.06 MB
Download 254

1.Sprečavanje pojave i širenja zaraznih bolesti svinja-Dragan Jakovljević
2.Pravilna ishrana jagnjadi-Verica Lazarević
3.Tipovi zemljišta na teritoriji pomoravskog okruga-Milanka Miladinović
4.Rezultati ogleda sa đubrivima eliksir zorka na kukuruzu 2018.-Miodrag Simić
5.Organsko povrtarstvo-Dragan Mijušković
6.Kako proizvesti kvalitetan rasad-Mira Miljković
7.Vinski sudovi-Igor Andrejić
8.Podizanje zasada leske-Ivana Gligorijević
9.Suzbijanje korova u lucerki u toku zimskog I rano-prolećnog perioda-Ljiljana Jeremić
10.Upis u vinogradarski registar-Dejan Jocić
11.Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava (zadruge)-Ružica Đukić

Date 2019-01-16
File Size 1.03 MB
Download 390

1.Priprema krava za novu laktaciju-Dragan Jakovljević
2.Resursi životne sredine u konceptu dobrobiti životinja-Verica Lazarević
3.Gajenje stočnog graška-Milanka Miladinović
4.Makroogled suncokret 2018-Miodrag Simić
5.Plastenici bez dopunskog zagrevanja-Dragan Mijušković
6.Kvalitet semena i rasada-preduslov uspeha-Mira Miljković
7.Kordunice-Dejan Jocić
8.Popravka šire-Igor Andrejić
9.Obavezna agrohemijska analiza zemljišta u voćnjacima i vinogradima kao uslov za dobijanje redovnih i visokih prinosa-Ivana Gligorijević
10.Suzbijanje glodara u zasadima i usevima-Ljiljana Jeremić
11.Krečenje voćaka-Ružica Đukić

Date 2018-12-21
File Size 1.16 MB
Download 346