Category: PSSS Jagodina
Strana 2 od 18
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Sprečavanje toplotnog stresa kod živine-Aleksandar Canić
2.Kako ublažiti efekte toplotnog stresa kod krava-Verica Lazarević
3.Upotreba stajnjaka-Milanka Miladinović
4.Kukuruz-reproduktivne faze-Miodrag Simić
5.Prednosti špalirskog gajenja kornišona-Dragan Mijušković
6.Vađenje crnog i belog luka-Mira Miljković
7.Tipovi grančica voćaka-Dejan Jocić
8.Opadanje plodova voćaka-Igor Andrejić
9.Simptomi nedostatka hranljivih materija kod maline-Ivana Gligorijević
10.Braon mramorasta stenica-Ljiljana Jeremić
11.Bolesti borovnice-Ružica Đukić
12.Cikada vinove loze-Marko Manojlović

Date 2020-07-21
File Size 1.27 MB
Download 145

1.Ishrana teladi tečnom hranom-Aleksandar Canić
2.Pravilna ishrana junica-Verica Lazarević
3.Zelenišno đubrenje-Milanka Miladinović
4.Kalcizacija-Miodrag Simić
5.Simptomi nedostatka hraniva na paradajzu-Dragan MIjušković
6.IPARD PODSTICAJI-MERA 7 RAZVOJ SEOSKOG TURIZMA-Mira Miljković
7.Sortiment jagode-Dejan Jocić
8.Značaj i klasifikacija voća-Igor Andrejić
9.Zaštita zasada trešnje i višnje od grada-Ivana Gligorijević
10.Virus šarke šljive (Plum pox virus)-Ljiljana Jeremić
11.Pegavost lista i ploda oraha-Ružica Đukić
12.Trulež ploda (Monilia laxa i fructigena)-Marko Manojlović

Date 2020-06-19
File Size 1.04 MB
Download 139

1.Polni žar kod krmača-Aleksandar Canić
2.Konzerviranje hrane za preživare početi od maja-Verica Lazarević
3.Međuredna obrada suncokreta I soje kao mera nege-Milanka Miladinović
4.Značaj folijarne prihrane ratarskih kultura-Miodrag Simić
5.Đubrenje paprike i paradajza-Dragan Mijušković
6.Mere nege paradajza-Mira Miljković
7.Radovi u mladom zasadu vinove loze-Dejan Jocić
8.Kajsija-činioci koji utiču na prevremeno sušenje stabala I njihova prevencija-Igor Andrejić
9.Đubrenje oraha-Ivana Gligorijević
10.Kruškina osa srčikarica-Ljiljana Jeremić
11.Krvava vaš-Ružica Đukić
12.Plamenjača vinove loze-Marko Manojlović

Date 2020-05-21
File Size 949.65 KB
Download 130

1.Štetnost mušica na farmi-Aleksandar Canić
2.Tovne rase goveda u sistemu krava-tele-Verica Lazarević
3.Setva suncokreta-Milanka Miladinović
4.Sklop kukuruza-Miodrag Simić
5.Nega krompira-Dragan Mijušković
6.Priprema rasada za rasađivanje-Mira Miljković
7.Značaj oprašivača u voćarstvu-Dejan Jocić
8.Podizanje zasada šljive-Igor Andrejić
9.Period vegetacije borovnice-Ivana Gligorijević
10.Primena dobre poljoprivredne prakse u usevu krompira-Ljiljana Jeremić
11.Suzbijanje tripsa u cveću-Ružica Đukić
12.Kupusna muva-Marko Manojlović

Date 2020-04-21
File Size 1.73 MB
Download 131

1.Ispaša ovaca-Aleksandar Canić
2.Uticaj stresora na produktivnost i kvalitet proizvoda kod svinja-Verica Lazarević
3.Pravilnik o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla-Milanka Miladinović
4.Grahorica-važna krmna biljka-Miodrag Simić
5.Proizvodnja ranog kupusa-Dragan Mijušković
6.Proizvodnja batata-Mira Miljković
7.Problemi prilikom proizvodnje kajsije u Srbiji-Dejan Jocić
8.Pravilna primena mineralnih đubriva-Igor Andrejić
9.Značaj azota u ishrani trešnje I višnje-Ivana Gligorijević
10.Unapređenje proizvodnje grožđa-Ivana Gligorijević
11.Monilioze koštičavog I jabučastog voća-Ljiljana Jeremić
12.Značaj zadruga za život na selu-Ružica Đukić
13.Zaštita kajsije na početku vegetacije-Marko Manojlović

Date 2020-03-18
File Size 1.28 MB
Download 154

1.Rasa ovaca IL D FRANS-Aleksandar Canić
2.Muža krava –Verica Lazarević
3.Gajenje ovaca-Milanka Miladinović
4.Jari grašak-Miodrag Simić
5.Povećati prinose pasulja-Dragan Mijušković
6.Proizvodnja ranog krompira-Mira Miljković
7.Upis u vinogradarski registar 2020. godine-Dejan Jocić
8.Određivanje sadržaja alkohola u vinu-Igor Andrejić
9.Prokupac-autohtona sorta Srbije-Ivana Gligorijević
10.Dobra poljoprivredna praksa u zaštiti bilja-Ljiljana Jeremić
11.Čišćenje i održavanje prskalica-Ružica Đukić
12.Zaštita rasada-Marko Manojlović

Date 2020-02-07
File Size 966.04 KB
Download 161

1.Ishrana jagnjadi-Aleksandar Canić
2.Slatka detelina-esparzeta-Verica Lazarević
3.Agrotehnika gajenja esparzete-Milanka Miladinović
4.Prihrana pšenice-Miodrag Simić
5.Organsko povrtarstvo-Dragan Mijušković
6.Kada I kako sejati rasad-Mira Miljković
7.Osetljivost pupoljaka na mrazeve-Dejan Jocić
8.Određivanje sadržaja šećera u širi-Igor Andrejić
9.Seoski turizam-značaj i efekti-Ivana Gligorijević
10.Pravilna primena pesticide-Ljiljana Jeremić
11.Zaštita uljane repice-Ružica Đukić
12.Bolesti krompira u skladištu-Marko Manojlović

Date 2020-01-14
File Size 1.01 MB
Download 252

1.Uticaj kvaliteta prostirke na zdravstveno stanje životinja –Dragan Jakovljević
2.Sprečavanje unošenja zaraznih bolesti na gazdinstvo-Verica Lazarević
3.Tumačenje rezultata agrohemijske analize zemljišta-Milanka Miladinović
4.Značaj podešavanja pluga-Miodrag Simić
5.Povrtarski radovi-Decembar –Dragan Mijušković
6.Čuvanje voća-Mira Miljković
7.Sadnja dunje-Dejan Jocić
8.Neorganska sredstva za bistrenje vina-Igor Andrejić
9.Rezidba za formiranje visine debla i oblika krune oraha-Ivana Gligorijević
10.Pojava fitoplazme u Pomoravskom okrugu-Ljiljana Jeremić
11.Žilogriz-Ružica Đukić
12.Razlike između udruženja i zadruga-Ružica Đukić
13.Zaštita lucerke od korova-Marko Manojlović

Date 2019-12-16
File Size 1.16 MB
Download 389

1.Korišćenje ovsa u ishrani domaćih životinja-Dragan Jakovljević
2.Soja u ishrani domaćih životinja-Verica Lazarević
3.Agrohemijska analiza zemljišta-Milanka Miladinović
4.Plodored-Miodrag Simić
5.Mikropovrće za zimske dane-Dragan Mijušković
6.Proizvodnja zimske salate-Mira Miljković
7.Jesenja sadnja voća-Dejan Jocić
8.Fosforna đubriva i njihova primena u voćarstvu-Igor Andrejić
9.Prerada dunje-Ivana Gligorijević
10.Ralstonia solanacearum-Izazivač mrke truleži krtola krompira i uvenuće krompira i paradajza-Ljiljana Jeremić
11.Zadružna pravila-Ružica Đukić
12.Zaštita celera-Marko Manojlović

Date 2019-11-18
File Size 1.03 MB
Download 209

1.Izbor objekata za tov junadi-Dragan Jakovljević
2.Vreme je za korišćenje silaže-Verica Lazarević
3.Gajenje spelte-Milanka Miladinović
4.Ozimi stočni grašak-Miodrag Simić
5.Vađenje zimske šargarepe-Dragan Mijušković
6.Jesenja sadnja crnog luka-Mira Miljković
7.Berba jabuke-Dejan Jocić
8.Upotreba sumpor-dioksida u proizvodnji vina-Igor Andrejić
9.Gajenje drena-Ivana Gligorijević
10.Značaj setve deklarisanog semena žitarica-Ljiljana Jeremić
11.Primena agrotehničkih mera zaštita od štetočina-Ljiljana Jeremić
12.Doza pesticida-Ružica Đukić
13.Bolesti pšenice-Marko Manojlović

Date 2019-10-18
File Size 1.17 MB
Download 432