Category: PSSS Jagodina
Strana 1 od 18
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Staja za krave muzare sa podmlatkom - Aleksandar Canić
2. Staje za ovce I koze - Aleksandar Canić
3. Senjaci- Aleksandar Canić
4. Uticaj mikotoksina na zdravlje i produktivne karakteristike krava - Verica Lazarević
5. Problem u stočarstvu-osemenjivanje krava - Verica Lazarević
6. Plodored - Milanka Miladinović
7. Optimalni rok setve pšenice - MIlanka Miladinović
8. Jesenja duboka obrada zemljišta - Milanka Miladinović
9. Pre obrade proveriti stanje zemljišta - Modrag Simić
10. Značaj analize zemljišta - Dragan Mijušković
11. Zaštita organskim preparatima - Dragan Mijušković
12. Pravilna priprema čajeva za zaštitu bilja - Dragan Mijušković
13. Sadnja luka u jesen - Mira Miljković
14. Salata u plasteniku - Mira Miljković
15. Setva spanaća kao postrnog useva - Mira Miljković
16. Sistem kap po kap-prednosti i glavni delovi sistema - Dejan Jocić
17. Vrste vinove loze i sorte grožđa za proizvodnju vina - Dejan Jocić
18. Sazrevanje grožđa - Dejan Jocić
19. Uticaj klimatskih faktora na vinovu lozu - Igor Andrejić
20. Berba i skladištenje lešnika - Igor Andrejić
21. Izbor mesta,položaja i zemljišta za podizanje zasada borovnice - Igor Andrejić
22. Navodnjavanje leske - Ivana Gligorijević
23. Regulacija rodnosti borovnice - Ivana Gligorijević
24. Bespovratna sredstva za izgradnju i opremanje hladnjače - Ivana Gligorijević
25. Kukuruzni plamenac-Ostrinia Nubilalis - Ljiljana Jeremić
26. Preventivne mere pregleda kukuruza na polju na prisustvo plesni- Ljiljana Jeremić
27. Čuvanje kukuruza u skladištima - Ljiljana Jeremić
28. Kestenjesta pegavost izdanaka maline (Didymella Applanata) - Ružica Đukić
29. Ambrozija (Ambrosia artemisifolia,Ambrosia trifida) - Ružica Đukić
30. Poslovanje zadruge,raspodela dobiti I pokriće gubitaka  zadruge - Ružica Đukić
31. Pegavost lista višnje (Blumeriella jappi)-Marko Manojlović
32. Antraknoza paprike (Coletrotichum spp.) - Marko Manojlović
33. Zeleno uvenuće paprike (Verticillium allo-atrum) - Marko Manojlović

Date 2021-09-30
File Size 21.95 MB
Download 21

1. Šišanje ovaca - Aleksandar Canić
2. Mikroklimat u objektima - Aleksandar Canić
3. Polni žar kod krmača - Aleksandar Canić
4. Pravilan način zasušivanja krava - Verica Lazarević
5. Silaža-najbolji izvor energije - Verica Lazarević
6. Uloga kalcijuma i fosfora u životinjskom organizmu - Verica Lazarević
7. Potrebe kukurura za vodom - Milanka Miladinović
8. Značaj upotrebe stajnjaka - Milanka Miladinović
9. SCAP projekat konkurentne poljoprivrede - Milanka Miladinović
10. Međuredno kultiviranje - Miodrag Simić
11. Sve što niste znali o đubrenju preko lista - Miodrag Simić
12. Problemi u proizvodnji rasada - Dragan Mijušković
13. Do visokih prinosa krastavca u plasteniku - Dragan Mijušković
14. Boranija u postrnoj setvi - Dragan Mijušković
15. Gajenje celera - Mira Miljković
16. Kvalitet rasada paprike - Mira Miljković
17. Ishrana paprike nakon rasađivanja - Mira Miljković
18. Dopunska rezidba - Dejan Jocić
19. Gajenje dvorodnih malina-podizanje i nega mladog zasada - Dejan Jocić
20. Problemi prilikom proizvodnje kajsije u Srbiji - Dejan Jocić
21. Zakidanje stolona u zasadu jagode - Igor Andrejić
22. Uklanjanje cvetova i starih listova nakon berbe u zasadima jagode - Igor Andrejić
23. Đubrenje dunje - Igor Andrejić
24. Podsticaji za investicije u fizičku imovinu polj.gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnjih zasada voćaka - Ivana Gligorijević
25. Gajenje borovnice u zaštićenom prostoru - Ivana Gligorijević
26. Zaštita lokalnih proizvoda oznakom geografskog porekla - Ivana Gligorijević
27. Prouzrokovač mrljavosti lubenice - Ljiljana Jeremić
28. Smeđa trulež ploda - Ljiljana Jeremić
29. Pepelnica vinove loze - Ljiljana Jeremić
30. Zaštita šargarepe od bolesti,štetočina i korova - Ružica Đukić
31. Bakteriozna pegavost lišća paprike - Ružica Đukić
32. Trešnjina muva - Ružica Đukić
33. Plamenjača vinove loze - Marko Manojlović
34. Zaštita i uzgoj celera - Marko Manojlović
35. Kukuruzna zlatica - Marko Manojlović

Date 2021-06-30
File Size 24.66 MB
Download 41

1.Gajenje priplodnih junica-Aleksandar Canić
2.Upala vimena (mastitis) kod krava-Verica Lazarević
3.Prezimljavanje lucerke-Milanka Miladinović
4.Podizanje ružičnjaka-Miodrag Simić
5.Gajenje rukole-Dragan Mijušković
6.Naklijavanje krompira-Mira Miljković
7.Priprema za sadnju borovnice-Dejan Jocić
8.Organizacija zemljišne teritorije voćnjaka i podizanje vetrozaštitnih pojaseva-Igor Andrejić
9.Zahtevi borovnice za hranljivim elementima i njihova pristupačnost-Ivana Gligorijević
10.Fitoplazma u Pomoravskom okrugu u 2020. godini-Ljiljana Jeremić
11.Zimski pregled voćnjaka-Ružica Đukić
12.Suzbijanje glodara u usevima pšenice-Marko Manojlović

Date 2020-12-28
File Size 1.4 MB
Download 95


1.Pravilna muža za dobar kvalitet mleka-Aleksandar Canić
2.Uticaj uslova gajenja svinja na reprodukciju,prirast I kvalitet mesa-Verica Lazarević
3.Osnovna obrada zemljišta-Milanka Miladinović
4.Cvet koji opija-Miodrag Simić
5.Plodored-Dragan Mijušković
6.Proizvodnja salate u plastenicima-Mira Miljković
7.Vrste vinove loze i sorte grožđa za proizvodnju vina-Dejan Jocić
8.Terasiranje zemljišta-Igor Andrejić
9.Izbor mesta,položaja i zemljišta za podizanje zasada maline-Ivana Gligorijević
10.Radovi u voćnjaku u jesenjem periodu-Ljiljana Jeremić
11.Zadružne vrednosti i principi-Ružica Đukić
12.Pepelnica vinove loze-Marko Manojlović

Date 2020-11-23
File Size 1.03 MB
Download 112

1.Spremanje i hranljiva vrednost sena-Aleksandar Canić
2.Štetnost mikotoksina na domaće životinje-Verica Lazarević
3.Setva ozimog ječma-Milanka Miladinović
4.Deklarisano seme pšenice-Miodrag Simić
5.Pokretanje plasteničke proizvodnje-Dragan Mijušković
6.Mera 1-Investicije u fizičku imovinu-Mira Miljković
7.Sastavni delovi bobice grožđa,njihov hemijski sastav i uticaj na kvalitet vina-Dejan Jocić
8.Proizvodnja ružičastih i roze vina-Igor Andrejić
9.Krečenje stabala-korisna mera u voćarskoj proizvodnji-Ivana Gligorijević
10.Bolesti ječma koji se prenose semenom-Ljiljana Jeremić
11.Bolesti i štetočine pšenice koji se prenose semenom-Ljiljana Jeremić
12.Čišćenje i dezinfekcija plastenika-Ružica Đukić
13.Plamenjača salate-Marko Manojlović

Date 2020-10-20
File Size 1.47 MB
Download 98

1.Priprema ovaca za prelazak sa pašnjačkog na stajski način ishrane-Aleksandar Canić
2.Dobrobit krava je osnova za unapređenje stočarstva-Verica Lazarević
3.Vreme berbe kukuruza-Milanka Miladinović
4.Makroogled ozime pšenice-Miodrag Simić
5.Jesen-vreme za popravku kiselih zemljišta-Dragan Mijušković
6.Kako skladištiti povrće-Mira Miljković
7.Sistem kap po kap-prednosti i glavni delovi sistema-Dejan Jocić
8.Projektovanje zasada voćaka-Igor Andrejić
9.Đubrenje leske-Ivana Gligorijević
10.Dudovac-Ružica Đukić
11.Kupusov moljac-Marko Manojlović

Date 2020-09-21
File Size 1.37 MB
Download 120

1.Objekti za smeštanje silaže-Aleksandar Canić
2.Spremanje silaže od kukuruza-Verica Lazarević
3.Način delovanja stajnjaka-Milanka Miladinović
4.Biološke osobine zemljišta-Miodrag Simić
5.Setva spanaća u septembru-Dragan Mijušković
6.Navodnjavanje i đubrenje kasnog kupusa-Mira Miljković
7.Vrste vinove loze I sorte grožđa za proizvodnju vina-Dejan Jocić
8.Proređivanje i održavanje plodova voća-Igor Andrejić
9.Tehnologija proizvodnje šumske jagode-Ivana Gligorijević
10.Apopleksija vinove loze-eska oboljenje-Ljiljana Jeremić
11.Bolesti i zaštita maline-Ružica Đukić
12.Moljac paradajza-Marko Manojlović

Date 2020-08-20
File Size 1.64 MB
Download 109

1.Sprečavanje toplotnog stresa kod živine-Aleksandar Canić
2.Kako ublažiti efekte toplotnog stresa kod krava-Verica Lazarević
3.Upotreba stajnjaka-Milanka Miladinović
4.Kukuruz-reproduktivne faze-Miodrag Simić
5.Prednosti špalirskog gajenja kornišona-Dragan Mijušković
6.Vađenje crnog i belog luka-Mira Miljković
7.Tipovi grančica voćaka-Dejan Jocić
8.Opadanje plodova voćaka-Igor Andrejić
9.Simptomi nedostatka hranljivih materija kod maline-Ivana Gligorijević
10.Braon mramorasta stenica-Ljiljana Jeremić
11.Bolesti borovnice-Ružica Đukić
12.Cikada vinove loze-Marko Manojlović

Date 2020-07-21
File Size 1.27 MB
Download 128

1.Ishrana teladi tečnom hranom-Aleksandar Canić
2.Pravilna ishrana junica-Verica Lazarević
3.Zelenišno đubrenje-Milanka Miladinović
4.Kalcizacija-Miodrag Simić
5.Simptomi nedostatka hraniva na paradajzu-Dragan MIjušković
6.IPARD PODSTICAJI-MERA 7 RAZVOJ SEOSKOG TURIZMA-Mira Miljković
7.Sortiment jagode-Dejan Jocić
8.Značaj i klasifikacija voća-Igor Andrejić
9.Zaštita zasada trešnje i višnje od grada-Ivana Gligorijević
10.Virus šarke šljive (Plum pox virus)-Ljiljana Jeremić
11.Pegavost lista i ploda oraha-Ružica Đukić
12.Trulež ploda (Monilia laxa i fructigena)-Marko Manojlović

Date 2020-06-19
File Size 1.04 MB
Download 125

1.Polni žar kod krmača-Aleksandar Canić
2.Konzerviranje hrane za preživare početi od maja-Verica Lazarević
3.Međuredna obrada suncokreta I soje kao mera nege-Milanka Miladinović
4.Značaj folijarne prihrane ratarskih kultura-Miodrag Simić
5.Đubrenje paprike i paradajza-Dragan Mijušković
6.Mere nege paradajza-Mira Miljković
7.Radovi u mladom zasadu vinove loze-Dejan Jocić
8.Kajsija-činioci koji utiču na prevremeno sušenje stabala I njihova prevencija-Igor Andrejić
9.Đubrenje oraha-Ivana Gligorijević
10.Kruškina osa srčikarica-Ljiljana Jeremić
11.Krvava vaš-Ružica Đukić
12.Plamenjača vinove loze-Marko Manojlović

Date 2020-05-21
File Size 949.65 KB
Download 116