Category: PSSS Jagodina
Strana 1 od 18
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Ishrana i priprema ovaca za pripust i oplodnju - Aleksandar Canić
2. Korišćenje silaže u ishrani domaćih životinja - Verica Lazarević
3. Gajenje uljane repice - Milanka Miladinović
4. Upotreba stajnjaka - Aleksandar Ilić
5. Vađenje krompira - Dragan Mijušković
6. Vreme sadnje luka srebrenjaka - Mira Miljković
7. Berba grožđa - Vesna Vasić
8. Sadnja hidroburom - Igor Andrejić
9. Jesenja primena Uree u voćnim zasadima - Ivana Gligorijević
10. Suzbijanje višegodišnjih korova - Ljiljana Jeremić
11. Trulež plodova jabuke - Ružica Đukić
12. Kukuruzna zlatica - Marko Manojlović
13. Značaj vođenja knjige polja - Vera Filipović

Date 2022-09-15
File Size 12.87 MB
Download 1

1.Priprema ovaca za strižu i striža ovaca - Aleksandar Canić
2.Uticaj visokih temperatura na proizvodne karakteristike krava - Verica Lazarević
3.Uticaj prirodnih nepogoda na kukuruz - Milanka Miladinović
4.Ugarenje oranica - Miodrag Simić
5.Problemi u proizvodnji paradajza - Dragan Mijušković
6.Krastavac kornišon - Mira Miljković
7.Vinova loza - oštećenje od grada - Vesna Vasić
8.Buda - Igor Andrejić
9. Primena dobre higijenske prakse u proivodnji maline - Ivana Gligorijević
10.Bakteriozna plamenjača jabučastog voća - Ljiljana Jeremić
11.Braon mramorasta stenica i zelena povrtna stenica - Ružica Đukić
12.Kukuruzni plamenac - Marko Manojlović
13.IPARD 3 program - Vera Filipović

Date 2022-06-27
File Size 17.83 MB
Download 12

1.Plan pripusta i prašenja krmača - Aleksandar Canić
2.Problemi u reprodukciji goveda-sterilitet krava - Verica Lazarević
3.Prihranjivanje ozimih strnih žita - Milanka Miladinović
4.Setva kukuruza - Miodrag Simić
5.Povećanje površina pod organskom proizvodnjom - Dragan Mijušković
6.Sadnja krompira - Mira Miljković
7.Formiranje uzgojnog oblika leske u zasadima podignutim od izdanačkog sadnog materijala - Dejan Jocić
8.Proizvodne osobine novosadskih sorti kajsije - Igor Andrejić
9.Zaštita lokalnih proizvoda oznakom geografskog porekla - Ivana Gligorijević
10.Suzbijanje korova i bolesti u usevima strnih žita - Ljiljana Jeremić
11.Bolesti rasada u plasteniku I mere zaštite - Ružica Đukić
12.Proizvodnja i zaštita zelene salate - Marko Manojlović
13.Podsticaji za tov - Vera Filipović

Date 2022-04-03
File Size 16.4 MB
Download 13
 1. Proizvodni tipovi svinja - Aleksandar Canić
 2. Prasenje i dojenje kod nazimica - Aleksandar Canić
 3. Lečenje mastitisa - Aleksandar Canić
 4. Uticaj stresora na produktivnost i kvalitet proizvoda kod svinja - Verica Lazarević
 5. Kako zaštititi životinje od niskih temperatura - Verica Lazarević
 6. Nega kravljih papaka - Verica Lazarević
 7. Setva pšenice - Milanka Miladinović
 8. Zaoravanje žetvenih ostatataka - Milanka Miladinović
 9. Gajenje raži - Milanka Miladinović
 10. Soja-ogled - Miodrag Simić
 11. Kukuruz-monokultura-plodored-za i protiv - Miodrag Simić
 12. Primena pokrovnih materijala u povrtarskoj proizvodnji - Dragan Mijušković
 13. Slatki krompir-batat - Dragan Mijušković
 14. Plodored u povrtarstvu - Dragan Mijušković
 15. Jesenje duboko oranje za uspešnu proizvodnju povrća - Mira Miljković
 16. Skladištenje povrća - Mira Miljković
 17. Mera 1-Ipard podsticaji-proizvodnja mleka - Mira Miljković
 18. Formiranje vretenastog žbuna - Dejan Jocić
 19. Pravilna primena mineralnih đubriva - Dejan Jocić
 20. Sistemi gajenja borovnice:posude ili ne - Igor Andrejić
 21. Potencijal samoniklih vrsta voćaka u Srbiji - Igor Andrejić
 22. Sorte i podloge dunje - Igor Andrejić
 23. Održavanje zemljišta u mladom zasadu borovnice - Ivana Gligorijević
 24. Rakija od dunja - Ivana Gligorijević
 25. Najpogodnija zemljišta za orah - Ivana Gligorijević
 26. Jesenje tretiranje voća - Ljiljana Jeremić
 27. Štetni insekti uskladištenih žita i mere suzbijanja - Ljiljana Jeremić
 28. Suzbijanje glodara u usevima - Ljiljana Jeremić
 29. Šupljikavost lista voćaka - Ružica Đukić
 30. Bolesti ribizle - Ružica Đukić
 31. Zaštita dateline zimskim tretiranjem - Marko Manojlović
 32. Zaštita cvekle - Marko Manojlović
 33. Zaštita rena - Marko Manojlović
 34. Prednosti udruživanja u zadruge - Vera Filipović
 35. Upravljanje porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima - Vera Filipović
 36. Značaj evidencije na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu - Vera Filipović
Date 2021-12-21
File Size 21.67 MB
Download 29

1. Staja za krave muzare sa podmlatkom - Aleksandar Canić
2. Staje za ovce I koze - Aleksandar Canić
3. Senjaci- Aleksandar Canić
4. Uticaj mikotoksina na zdravlje i produktivne karakteristike krava - Verica Lazarević
5. Problem u stočarstvu-osemenjivanje krava - Verica Lazarević
6. Plodored - Milanka Miladinović
7. Optimalni rok setve pšenice - MIlanka Miladinović
8. Jesenja duboka obrada zemljišta - Milanka Miladinović
9. Pre obrade proveriti stanje zemljišta - Modrag Simić
10. Značaj analize zemljišta - Dragan Mijušković
11. Zaštita organskim preparatima - Dragan Mijušković
12. Pravilna priprema čajeva za zaštitu bilja - Dragan Mijušković
13. Sadnja luka u jesen - Mira Miljković
14. Salata u plasteniku - Mira Miljković
15. Setva spanaća kao postrnog useva - Mira Miljković
16. Sistem kap po kap-prednosti i glavni delovi sistema - Dejan Jocić
17. Vrste vinove loze i sorte grožđa za proizvodnju vina - Dejan Jocić
18. Sazrevanje grožđa - Dejan Jocić
19. Uticaj klimatskih faktora na vinovu lozu - Igor Andrejić
20. Berba i skladištenje lešnika - Igor Andrejić
21. Izbor mesta,položaja i zemljišta za podizanje zasada borovnice - Igor Andrejić
22. Navodnjavanje leske - Ivana Gligorijević
23. Regulacija rodnosti borovnice - Ivana Gligorijević
24. Bespovratna sredstva za izgradnju i opremanje hladnjače - Ivana Gligorijević
25. Kukuruzni plamenac-Ostrinia Nubilalis - Ljiljana Jeremić
26. Preventivne mere pregleda kukuruza na polju na prisustvo plesni- Ljiljana Jeremić
27. Čuvanje kukuruza u skladištima - Ljiljana Jeremić
28. Kestenjesta pegavost izdanaka maline (Didymella Applanata) - Ružica Đukić
29. Ambrozija (Ambrosia artemisifolia,Ambrosia trifida) - Ružica Đukić
30. Poslovanje zadruge,raspodela dobiti I pokriće gubitaka  zadruge - Ružica Đukić
31. Pegavost lista višnje (Blumeriella jappi)-Marko Manojlović
32. Antraknoza paprike (Coletrotichum spp.) - Marko Manojlović
33. Zeleno uvenuće paprike (Verticillium allo-atrum) - Marko Manojlović

Date 2021-09-30
File Size 21.95 MB
Download 39

1. Šišanje ovaca - Aleksandar Canić
2. Mikroklimat u objektima - Aleksandar Canić
3. Polni žar kod krmača - Aleksandar Canić
4. Pravilan način zasušivanja krava - Verica Lazarević
5. Silaža-najbolji izvor energije - Verica Lazarević
6. Uloga kalcijuma i fosfora u životinjskom organizmu - Verica Lazarević
7. Potrebe kukurura za vodom - Milanka Miladinović
8. Značaj upotrebe stajnjaka - Milanka Miladinović
9. SCAP projekat konkurentne poljoprivrede - Milanka Miladinović
10. Međuredno kultiviranje - Miodrag Simić
11. Sve što niste znali o đubrenju preko lista - Miodrag Simić
12. Problemi u proizvodnji rasada - Dragan Mijušković
13. Do visokih prinosa krastavca u plasteniku - Dragan Mijušković
14. Boranija u postrnoj setvi - Dragan Mijušković
15. Gajenje celera - Mira Miljković
16. Kvalitet rasada paprike - Mira Miljković
17. Ishrana paprike nakon rasađivanja - Mira Miljković
18. Dopunska rezidba - Dejan Jocić
19. Gajenje dvorodnih malina-podizanje i nega mladog zasada - Dejan Jocić
20. Problemi prilikom proizvodnje kajsije u Srbiji - Dejan Jocić
21. Zakidanje stolona u zasadu jagode - Igor Andrejić
22. Uklanjanje cvetova i starih listova nakon berbe u zasadima jagode - Igor Andrejić
23. Đubrenje dunje - Igor Andrejić
24. Podsticaji za investicije u fizičku imovinu polj.gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnjih zasada voćaka - Ivana Gligorijević
25. Gajenje borovnice u zaštićenom prostoru - Ivana Gligorijević
26. Zaštita lokalnih proizvoda oznakom geografskog porekla - Ivana Gligorijević
27. Prouzrokovač mrljavosti lubenice - Ljiljana Jeremić
28. Smeđa trulež ploda - Ljiljana Jeremić
29. Pepelnica vinove loze - Ljiljana Jeremić
30. Zaštita šargarepe od bolesti,štetočina i korova - Ružica Đukić
31. Bakteriozna pegavost lišća paprike - Ružica Đukić
32. Trešnjina muva - Ružica Đukić
33. Plamenjača vinove loze - Marko Manojlović
34. Zaštita i uzgoj celera - Marko Manojlović
35. Kukuruzna zlatica - Marko Manojlović

Date 2021-06-30
File Size 24.66 MB
Download 68

1.Gajenje priplodnih junica-Aleksandar Canić
2.Upala vimena (mastitis) kod krava-Verica Lazarević
3.Prezimljavanje lucerke-Milanka Miladinović
4.Podizanje ružičnjaka-Miodrag Simić
5.Gajenje rukole-Dragan Mijušković
6.Naklijavanje krompira-Mira Miljković
7.Priprema za sadnju borovnice-Dejan Jocić
8.Organizacija zemljišne teritorije voćnjaka i podizanje vetrozaštitnih pojaseva-Igor Andrejić
9.Zahtevi borovnice za hranljivim elementima i njihova pristupačnost-Ivana Gligorijević
10.Fitoplazma u Pomoravskom okrugu u 2020. godini-Ljiljana Jeremić
11.Zimski pregled voćnjaka-Ružica Đukić
12.Suzbijanje glodara u usevima pšenice-Marko Manojlović

Date 2020-12-28
File Size 1.4 MB
Download 111


1.Pravilna muža za dobar kvalitet mleka-Aleksandar Canić
2.Uticaj uslova gajenja svinja na reprodukciju,prirast I kvalitet mesa-Verica Lazarević
3.Osnovna obrada zemljišta-Milanka Miladinović
4.Cvet koji opija-Miodrag Simić
5.Plodored-Dragan Mijušković
6.Proizvodnja salate u plastenicima-Mira Miljković
7.Vrste vinove loze i sorte grožđa za proizvodnju vina-Dejan Jocić
8.Terasiranje zemljišta-Igor Andrejić
9.Izbor mesta,položaja i zemljišta za podizanje zasada maline-Ivana Gligorijević
10.Radovi u voćnjaku u jesenjem periodu-Ljiljana Jeremić
11.Zadružne vrednosti i principi-Ružica Đukić
12.Pepelnica vinove loze-Marko Manojlović

Date 2020-11-23
File Size 1.03 MB
Download 129

1.Spremanje i hranljiva vrednost sena-Aleksandar Canić
2.Štetnost mikotoksina na domaće životinje-Verica Lazarević
3.Setva ozimog ječma-Milanka Miladinović
4.Deklarisano seme pšenice-Miodrag Simić
5.Pokretanje plasteničke proizvodnje-Dragan Mijušković
6.Mera 1-Investicije u fizičku imovinu-Mira Miljković
7.Sastavni delovi bobice grožđa,njihov hemijski sastav i uticaj na kvalitet vina-Dejan Jocić
8.Proizvodnja ružičastih i roze vina-Igor Andrejić
9.Krečenje stabala-korisna mera u voćarskoj proizvodnji-Ivana Gligorijević
10.Bolesti ječma koji se prenose semenom-Ljiljana Jeremić
11.Bolesti i štetočine pšenice koji se prenose semenom-Ljiljana Jeremić
12.Čišćenje i dezinfekcija plastenika-Ružica Đukić
13.Plamenjača salate-Marko Manojlović

Date 2020-10-20
File Size 1.47 MB
Download 140

1.Priprema ovaca za prelazak sa pašnjačkog na stajski način ishrane-Aleksandar Canić
2.Dobrobit krava je osnova za unapređenje stočarstva-Verica Lazarević
3.Vreme berbe kukuruza-Milanka Miladinović
4.Makroogled ozime pšenice-Miodrag Simić
5.Jesen-vreme za popravku kiselih zemljišta-Dragan Mijušković
6.Kako skladištiti povrće-Mira Miljković
7.Sistem kap po kap-prednosti i glavni delovi sistema-Dejan Jocić
8.Projektovanje zasada voćaka-Igor Andrejić
9.Đubrenje leske-Ivana Gligorijević
10.Dudovac-Ružica Đukić
11.Kupusov moljac-Marko Manojlović

Date 2020-09-21
File Size 1.37 MB
Download 136