Štampa

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Niš, d.o.o.

O nama

Osnovni zadatak PSS „Niš“ je unapređenje poljoprivredne proizvodnje, biljne i stočarske, na imanjima poljoprivrednih proizvođača i zadruga, uvođenje novih sorata hibrida poljoprivrednog bilja i rasa domaćih životinja kao i uvođenje savremene tehnologije u proizvodnju.


PSS "Niš" radi sve poslove utvrđene Zakonom o Poljoprivrednoj službi Republike Srbije, Zakonom o stočarstvu, Zakonom o Zemljištu, Zakonom o semenu i sadnom materijalu, Zakonom o zaštiti bilja od biljnih bolesti štetočina i korova i drugim zakonskim propisima. Služba radi i određene poslove po ovlašćenjima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao što su: stručna i zdravstvena kontrola nad proizvodnjom semena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, proizvodnja priplodnog materijala u stočarstvu, kontrola izvoza poljoprivrednih proizvoda i izdavanje fitosanitarnih uverenja.


Nišavski okrug predstavlja područni centar državne uprave za područje koje obuhvata teritorija grada Niša sa 5 gradskih opština: Palilula, Pantelej, Mediana, Crveni Krst i Niška Banja, Opština Aleksinac, Gadžin Han, Doljevac, Merošina, Ražanj i Svrljig. Po veličini je drugi u Republici Srbiji, sa teritorijom od 2.729 kvadratnih kilometara i 381.757 stanovnika (prema popisu od 2002. godine), sa 123.525 ha poljoprivrednog zemljišta od čega 76.130 ha oranica, 9.035 ha voćnjaka, 13.405 ha pod povrćem,770 ha pod industrijskim biljem,16.650 ha pod krmnim biljem i 7.350 ha pod vinogradima.


Obeležja:

Klima: umereno-kontinentalna
Reljef: brdsko-planinski


Rad naše službe se odvija po tačno utvđenim poslovima i zadacima i obavljaju ga 6 diplomiranih inžinjera poljoprivrede, jedan magistar poljoprivrede, 4 inženjera poljoprivrede, 3 ekonomska tehničara, 1 operater na računaru, 1 magacioner i jedan pomoćni radnik. Imamo i odgovarajuće poslovne i pomoćne prostorije, potrebnu laboratorijsku opremu, vozila i informacioni sistem.

Naša poljoprivredno savetodavna služba radi kao:

• Služba za ratarstvo
• Služba za voćarstvo
• Služba za stočarstvo
• Služba za zaštitu bilja
• Centralna laboratorija

Služba za ratarstvo

• Postavljanje mikro, makro i demonstracionih ogleda
• Kontrola i pregled semenskih useva
• Laboratorijsko ispitivanje zemljišta
• Ispitivanje kvaliteta zemljišta i popravke plodnosti zemljišta
• Saveti i preporuke i nove tehnologije gajenja bilja
• Saradnja sa individualnim poljoprivrdnim proizvođačima

Služba za voćarstvo i vinogradarstvo

• Vegetativni pregled voćnog i loznog sadnog materijala
• Postavljanje ogleda sa đubrivima i sistemima rezidbe
• Izrada elaborata o podizanju novih zasada
• Laboratorijska kontrola sadnog materijala
• Saveti i preporuke individualnim poljoprivrednim proizvođačima
• Saradnja sa individualnim poljoprivrdnim proizvođačima

Služba za stočarstvo

• Saveti poljoprivrednim proizvođačima, pružanje informacija i stručne pomoći u: izgradnji staja, izgradnji objekata za stočnu hranu, ishrani, nezi,muži, higijeni stoke
• Organizovanje, kontrole produktivnosti stoke, ispitivanje proizvodnih svojstva kvalitetne priplodne stoke i prenošenje osobine roditelja na potomstvo, primene plana koriščenje semena za veštačko osemenjavanje stoke i kvalitetnih muških priplodnjaka za prirpdno parenje.
• Koordinacija, pomoć u radu, kontrola u vođenju matične evidencije stoke i kontrola produktivnosti
• Odabiranje grla za matični zapat i linearno ocenjivanje
• Učešće u licenciranju muških priplodnih grla gde nema veštačkog osemenjivanja
• Ogledi u stočarstvu
• Koordinacija sa institucijama u zemlji i inostranstvu

Služba za zaštita bilja

• Služba za DDD
• Kontrola semenskih useva pšenice, duvana, lucerke, šećerne repe, gladiola i lala
• Kontrola sadnog materijala
• Laboratorijski pregled semena i sadnog materijala
• Fitopatološki pregled pošiljki za izvoz
• Izveštajno prognozna služba
• Saradnja sa individualnim poljoprivrdnim proizvođačima

Centralna laboratorija obuhvata:

• Regionalna laboratoriju za ispitivanje zdravstvene ispravnosti Solanacea
• Pedološku laboratoriju
• Laboratoriju za ratarstvo Laboratorije poseduju svu potrebnu opremu


Finansiranje službe vrši se delimično iz agrarnog budžeta preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS a delimično od prihoda sa tržišta pružanjem komercijalnih stručnih usluga proizvodnim organizacijama sa našeg područja. Usluge savetodavne službe za poljoprivredne proizvođače su besplatne. Nadzor nad radom poljoprivredne službe vrši Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS.

Savetodavci

Ime i prezime Oblast rada: Telefon e-Mail Licenca Biografija
Stanković Saša Ratarstvo i povrtarstvo 018265732 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0159/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Stanković Saša
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 018265732
Telefon Mobilni: 0648435502
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0159/2015-03
Biografija: Prikaži
Rašić Suzana Ratarstvo i povrtarstvo 018265732 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0135/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Rašić Suzana
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 018265732
Telefon Mobilni: 0648435506
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0135/2015-03
Biografija: Prikaži
Živković Tanja Voćarstvo i vinogradarstvo 018265732 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0136/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Živković Tanja
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 018265732
Telefon Mobilni: 0658435510
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0136/2015-03
Biografija: Prikaži
Janković Predrag Stočarstvo 018265732 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0137/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Janković Predrag
Oblast rada: Stočarstvo
Telefon Fiksni: 018265732
Telefon Mobilni: 0648435504
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0137/2015-03
Biografija: Prikaži
Rangelov Ivan Melioracija 018265732 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0160/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Rangelov Ivan
Oblast rada: Melioracija
Telefon Fiksni: 018265732
Telefon Mobilni: 0648435501
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0160/2015-03
Biografija: Prikaži
Vukašinović Srećko Voćarstvo i vinogradarstvo 018265732 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0138/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Vukašinović Srećko
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 018265732
Telefon Mobilni: 0648435509
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0138/2015-03
Biografija: Prikaži
Cvetković Gordana Zaštita bilja 018265732 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0134/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Cvetković Gordana
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 018265732
Telefon Mobilni: 0648097483
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0134/2015-03
Biografija: Prikaži
Stojanović Dušan Zaštita bilja 018265732 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0202/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Stojanović Dušan
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 018265732
Telefon Mobilni: 0648097484
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0202/2015-03
Biografija: Prikaži
Petrović Tanja Ratarstvo i povrtarstvo 018265732 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-00012/2018-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Petrović Tanja
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 018265732
Telefon Mobilni: 0648435508
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-00012/2018-03
Biografija: Prikaži

Savetodavne aktivnosti

 • Dana 15.10.2021. godine, sa početkom u 13:00 održaće se tribina, mesto Svrljig , opština Svrljig, PG Ristić Dragiše sa temom:
  1. 13:00 do 13:35 Podsticaji MPŠV u poljoprivredi , savetodavac Predrag Janković

  Cilj tribine je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa uslovima i načinom ostvarivanja prava na podsticaje u poljoprivredi. Tribina će biti organizovana uz primenu i poštovanje mera donete u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-9.
  Koordinator: Predrag Janković


  Izvor: PSSS Niš...

  (Oktobar 15, 2021)
 • Dana 15.10.2021. godine, sa početkom u 15:00 održaće se predavanje, mesto Izvor , opština Svrljig, MZ Izvor sa temama:
  1. 15:00 do 15:30 Dodavanje vrednosti proizvodima animalnog porekla kroz proizvodnju, preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta i promet malih količina hrane animalnog porekla na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Predrag Janković
  2. 15:30 do 16:00 Podrška sprovođenju IPARD II programa , savetodavac Suzana Rašić

  Cilj predavanja je da se prisutnim proizvođačima predstavi mogućnost dodavanje v...

  (Oktobar 15, 2021)
 • Dana 15.10.2021. savetodavac Suzana Rašić posetiće udruženje Udruženje žena "Etno-forum" Svrljig, mesto Svrljig, opština Svrljig, u periodu od 11:00 do 11:40 časova  Izvor: PSSS Niš...

  (Oktobar 15, 2021)
 • Dana 14.10.2021. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Batušinac , opština Merošina, MZ Batušinac sa temama:
  1. 11:00 do 11:30 Diverzifikacija prihoda na gazdinstvu , savetodavac Suzana Rašić
  2. 11:30 do 12:00 Jačanje konkurentnosti kroz podizanje standarda u primarnoj proizvodnji voća i povrća , savetodavac Srećko Vukašinović
  3. 12:00 do 12:30 Unapređenje proizvodnje mleka i mesa u cilju povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava , savetodavac Predrag Janković

  Cilj predavanja je da se prisutni...

  (Oktobar 14, 2021)
 • Dana 14.10.2021. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Batušinac , opština Merošina, MZ Batušinac sa temama:
  1. 11:00 do 11:30 Diverzifikacija prihoda na gazdinstvu , savetodavac Suzana Rašić
  2. 11:30 do 12:00 Jačanje konkurentnosti kroz podizanje standarda u primarnoj proizvodnji voća i povrća , savetodavac Srećko Vukašinović
  3. 12:00 do 12:30 Unapređenje biljne proizvodnje u cilju povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava , savetodavac Dušan Stojanovi...

  (Oktobar 14, 2021)

Publikacije

Stručni tekstovi

Strucni tekstovi

 
Održavanje Tribine
Prikaži
Obilazak ogledne farme Batušinac
Prikaži
Održano predavanje - 30.9.2021. - Lipovac
Prikaži
Hoće li se i u kom obimu sejati pšenicа ove jeseni?
Prikaži
Bolesti voća u sladištima i mere suzbijanja
Prikaži
Jesenja zaštita voćaka
Prikaži
Plodored u organskoj proizvodnji
Prikaži
Održano predavanje - 27.9.2021. - Grabovo
Prikaži
Održana tribina-Katun, 21.09.2021.-Saša Stanković
Prikaži
Odrzana Tribina 28.09.2021. Savetodavac Saša Stanković
Prikaži
Održana tribina -Rutevac 24.09.2021.-Saša Stanković
Prikaži
Održana Tribina -Loćika 24.09.2021.Savetodavac Tanja Petrović
Prikaži
Vreme za setvu ozimog tritikalea
Prikaži
Održano predavanje - 24.9.2021. - Rožina
Prikaži
Jesenja setva ozimog stočnog graška-agrotehničke mere - Ivan Rangelov
Prikaži
ISHRANA I DRŽANjE OVACA U STAJSKOM PERIODU – Janković Predrag
Prikaži
Održana radionica - 24.9.2021. - Batušinac
Prikaži
Održana poseta udruženju - 24.9.2021. - Agrobatušinac
Prikaži
Održana tribina u Vitoševcu - 23.00.2021. - Tanja Živković
Prikaži
Tribina - 23.9.2021. - Novi Bračin
Prikaži
Tribina - 23.9.2021. - Novi Bračin
Prikaži
Mogućnosti za sprečavanje širenja Monilinia fructicola posle berbe
Prikaži
Održana tribina - 20.9.2021. - Tešica
Prikaži
Poseta udruženju Simentalac Vitoševac -Tanja Petrović 16.09.2021.
Prikaži
Održano predavanje 21.09.2021.-Oblačina, Merošina -Saša Stanković
Prikaži
Održana tribina Gornja Toponica-Saša Stanković
Prikaži
Održana tribina 15.09.2021,Šetka,Ražanj-Ivan Rangelov
Prikaži
Održana tribina 16.09.2021,Vitoševac,Ražanj-Ivan Rangelov
Prikaži
Održano predavanje 14.09.2021 Bovan -Savetodavac Tanja Petrović
Prikaži
Izmena Pravilnika za Meru 3
Prikaži
Održano predavanje 14.09.2021.-Bovan, Aleksinac -Tanja Petrović
Prikaži
Održano predavanje 15.09.2021.-Grabovo-Ražanj -Saša Stanković
Prikaži
Održana E-radionica -Savetodavac Tanja Petrović
Prikaži
Objava dana polja kukuruza u Donjoj Peščanici-koordinator Saša Stanković
Prikaži
Održana poseta udruženja "Etno udruženje Korman" 10.09.2021.-Saša Stanković
Prikaži
Održano predavanje 08.09.2021.-Novi Bračin, Ražanj -Saša Stanković
Prikaži
Održano predavanje 26.07.2021,Gadžin Han,Ivan Rangelov
Prikaži
Održano predavanje - 2.9.2021. - Ražanj
Prikaži
Održana poseta udruženju-01.09.2021.-Tanja Živković
Prikaži
Održana poseta oglednoj farmi u Kostadinovcu-31.08.2021.
Prikaži
Održana tribina 1.9.2021. - Gornja Trnava - Dušan Stojanović
Prikaži
Održan Dan polja kukuruza-02.09.2021.-Vele Polje-koord.-Saša Stanković
Prikaži
Održana poseta oglednoj farmi - 31.8.2021. - Stojanović Dušan
Prikaži
Predavanje 1.09.2021 Vele polje Savetodavac Tanja Petrović
Prikaži
Održano predavanje 01.09.2021.-Niš (Palilula), PSSS Niš -Saša Stanković
Prikaži
Održano predavanje u Donjem Matejevcu - 27.08.2021.-Tanja Živković
Prikaži
održano predavanje u selu Ravna Dubrava-Saša Stanković
Prikaži
Održano predavanje u selu Ravna Dubrava-Saša Stanković
Prikaži
Održano predavanje - Gordana Cvetković
Prikaži
Održana poseta ogledne farme - Gordana Cvetković
Prikaži

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Sledeca >>
Strana:1

Istorijat PSSS

Preduzeće je osnovano Rešenjem Narodnog odbora sreza Niš 1954. godine, kao Poljoprivredna stanica za zaštitu bilja, koja pokriva teritoriju tadašnjeg sreza Niš. Poljoprivredna stanica za zaštitu bilja 1957. godine prerasta u Opštu poljoprivrednu stanicu, sa zadatkom pružanja poljoprivrednih usluga. Od 1978. godine Poljoprivredna stanica prerasta u Zavod za poljoprivredu “Niš“, koji obavlja poljoprivredne usluge za ratarstvo, voćarstvo i stočarstvo na teritoriji regiona Niš. Od 1989. godine Zavod za poljoprivredu “Niš“ i sektor za razvoj Radne zajednice tadašnjeg Agroindustrijskog kombinata “Niš“ iz Niša, objedinjuju se i formiraju Institut za istraživanje i razvoj u agraru “Agrorazvoj” Niš, sa zadatkom obavljanja naučnoistraživačke delatnosti u oblasti poljoprivrede. Godine 1991. firma gubi status Instituta, jer nije ispunjavala uslove prema novom Zakonu o naučnoistraživačkoj delatnosti i transformiše se u Društveno preduzeće za razvoj u agraru “Agrorazvoj”. U sastavu Preduzeća formirana je naučnoistraživačka jedinica koja je registrovana kod Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije od 1991.godine.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account