Elektronska prijava sezonskih radnika u poljoprivredi

Više
09 jun 2022 10:09 #50881 od Čokojević Sanja
Elektronska prijava sezonskih radnika u poljoprivredi


Od Januara 2019 godine počeo je da se primenjuje Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima.Njime se uređuje pojednostavljen način radnog angažovanja i plaćanja poreza i doprinosa za rad za lica na poslovima koji su sezonskog karaktera u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sa ciljem da se poslodavcima olakša angažovanje radnika na sezonskim poslovima, a sezonskim radnicima omogući da za svoj rad dobiju sva prava koja iz ove vrste angažovanja proizilaze.
Sezonski poslovi su oni koji se obavljaju samo u određeno vreme tokom godine, kao što su: priprema zemljišta, sadnja, setva, žetva; zaštita bilja; upravljanje poljoprivrednim mašinama (traktor, kombajn i sl); orezivanje; presađivanje i proređivanje; šišanje / striža; Ispaša, nega stoke i drugi poslovi u stočarstvu; branje jagodastog voća; branje jabučastog voća; branje koštičavog voća; branje jezgrastog voća; branje i vađenje povrtarskih kultura; hortikultura; sakupljanje divljih plodova; seča stabala; uništavanje štetočina; čišćenje, ljuštenje, sortiranje, pakovanje, skladištenje; branje duvana; ostalo.
Poslodavac koji zapošljava sezonske radnike može biti: Preduzetnik ili pravno lice koje obavlja delatnost u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, i registrovano je u Agenciji za privredne registre (APR); Fizičko lice, odnosno nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, bez obzira na to da li je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Nosioci i članovi poljoprivrednih gazdinstava mogu, ali ne moraju biti upisani u RPG da bi ostvarili pravo da angažuju sezonske radnike u skladu sa ovim Zakonom.
Prijava i odjava sezonskih radnika, odnosno njihov unos u mesečnu evidenciju za svakog poslodavca, vrši se putem portala www.sezonskiradnici.gov.rs . Poslodavac je dužan da sezonskog radnika prijavi najkasnije prvog dana angažovanja u kalendarskom mesecu, pre stupanja na rad, i to u dve smene: Prepodnevna smena: prijava i odjava radnika vrše se do 10 časova ujutru Poslepodnevna smena: prijava i odjava radnika vrše se u periodu između 13 i 15 časova.
Postupak registracije, i prijave i odjave radnika obavlja se u potpunosti elektronskim putem preko portala www.sezonskiradnici.gov.rs , i poslodavac nema obavezu odlaska u filijale Poreske uprave, niti podnošenja poreske prijave putem portala ePorezi .Putem portala www.sezonskiradnici.gov.rs , poslodavac u formi naloga za plaćanje na kraju meseca od Poreske uprave dobija zaduženja za sve radnike koja treba da izmiri u roku od 15 dana .
Poslodavac ima pravo da angažuje sezonske radnike najviše 180 dana u toku kalendarske godine, računajući dane od prve prijave radnika do poslednje odjave, pri čemu se dani u kojima nije bilo angažovanja sezonskih radnika ne broje .Jedan radnik ne može biti angažovan više od 120 dana u kalendarskoj godini na sezonskim poslovima kod jednog poslodavca. Ukoliko poslodavac angažuje sezonskog radnika i po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, i u tom slučaju radnik ne može da radi više od 120 dana u kalendarskoj godini, računajući zbir dana po oba osnova radnog angažovanja. Pre stupanja na rad, poslodavac ima obavezu da sezonskog radnika upozna sa svim uslovima rada, uključujući mesto rada, očekivano trajanje radnog angažovanja, uslove za bezbednost i zdravlje na radu, dnevno i nedeljno radno vreme, odmore u toku rada, visinu naknade za rad bez pripadajućeg poreza i doprinosa i rokove za njenu isplatu. Poslodavac posebno ima obavezu da radnika upozna sa svim rizicima koje sezonski rad donosi i da sprovede odgovarajuće mere bezbednosti i zdravlja na radu kako bi se sprečile povrede na radu ili oboljenja sezonskog radnika.
Ko je vrši kontrolu zapošljavanja sezonskih radnika?
Kontrolu nad primenom Zakona vrše Poreska uprava, poljoprivredna inspekcija i inspekcija rada, svaka u okviru svoje nadležnosti. Ukoliko se utvrdi da je poslodavac napravio neki od prekršaja kao što su: angažovanje sezonskog radnika suprotno odredbama zakona; ne upoznavanje radnika sa uslovima rada, odnosno ako mu ne izda potvrdu o dogovorenim uslovima rada; Ako mu odredi radno vreme duže od 12 časova dnevno; Ako sezonskom radniku ne isplati naknadu za rad; Ako ga ne prijavi i ne dostavi podatke Poreskoj upravi; Ako angažuje sezonske radnike suprotno odredbama Zakona; Ako ne uplati poreze i doprinose, određene su kazne u odnosu na pravnu formu u kojoj poslodavac posluje :
Pravno lice 100.000 – 1.000.000
Odgovorno lice u pravnom licu 5.000 – 50.000
Preduzetnik 10.000 – 300.000
Fizičko lice 5.000 – 150.000

Možemo reći da je sada za sezonske radnike angažovane na poslovima u poljoprivredi povoljno jer su radnici legalno prijavljeni, te ostvaruju sva prava iz penzionog i socijalnog osiguranja u slučaju povrede na radu.

Sanja Čokojević dipl.ing.voćarstva i vinogradarstva

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.314 sekundi
Powered by Kunena Forum