Ко може да буде сезонски радник?

Više
23 maj 2022 20:41 #50629 od Petrović Snežana
Ко може да буде сезонски радник?


Сезонски радник је лице којег послодавац ангажује за обављање сезонских послова уз новчану накнаду, што значи да они који раде без накнаде за рад не спадају у сезонске раднике. Када је послодавц физичко лице – носилац или члан породичног пољопривредног газдинства који се бави пољопривредном производњом (послодавац пољопривредник) он може без накнаде да ангажује комшије, пријатеље или рођаке да му помогну око садње, сетве, сортирања или других сезонских послова у пољопривреди, при чему се овакав ангажман не сматра сезонским радом у смислу овог закона.
Послодавац може ангажовати и лица млађа од 18 година живота, али не млађа од 15 година живота, ако су испуњени посебни услови за њихов рад – претходна писмена сагласност родитеља, усвојитеља или стараоца, као и уз лекарски налаз надлежног здравственог органа којим се утврђује да је малолетник способан за обављање тих послова и да исти нису штетни за његово здравље,као и да такав рад не угрожава њихово образовање, као што је на пример рад лети за време школског распуста.
Сезонски радници могу бити и страни држављани чије је боравиште у Србији пријављено МУП-у. На њих у случају ангажовања на сезонским пословима се не примењују посебни услови за запошљавање странаца, будући да ангажовање на сезонским пословима представља рад ван радног односа, те за њих важе исти услови као и за сва друга лица која су држављани Србије.
Пријава боравишта странца врши се или електронским путем или у дежурној служби полицијске станице на чијој територији је адреса хотела, стана или куће у којој странац борави, а пријаву врше или лица која пружају услуге смештаја, или лица код којих је странац дошао у посету. Страни држављанин након пријаве пријаве боравишта МУП-у добија евиденциони број за странце (ЕBS) који послодавац користи за пријаву тоградника на порталу www.sezonskiradnici.gov.rs ..

Снежана Петровић,саветодавац за агроекономију

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.724 sekundi
Powered by Kunena Forum