Премија ѕа млеко

Više
17 maj 2022 08:40 #50564 od Janjić Biljana
Премирање производње сировог млека на фармама, има за циљ, поспешивање селекционог рада, чиме се директно подстиче укупна говедарска производња, што има непосредан утицај на обезбеђење прехрамбене сигурности становништва, као и на развој и стабилност укупне пољопривреде. Достизањем високог нивоа млечности по грлу, као и хигијенска исправност сировог млека, доприносе обезбеђењу здравствено безбедне хране
Право на коришћење премије за млеко има:
- правно лице,
- предузетник
- физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинства,
Основни услови које требају да испуњавају да би остварили премију су:
-Да су уписани у Регистар газдинстава
-Да су пријавили врсту и број животиња
- да су извршили обележавање и регистрацију грла у Централној бази података о обележавању животиња, у складу са законом којим се уређује ветеринарство
-Да је власник грла које је пријавио у Централној бази или је власник грла члан његовог пољопривредног газдинства
Премија за млеко исплаћује се квартално за кравље, овчије и козје сирово млеко испоручено у претходном кварталу.
Захтев за премију, за сваку календарску годину, подноси се квартално, и то:

1) за први квартал (1. јануар – 31. март календарске године) – од 1. априла до 15. априла
2) за други квартал (1. април – 30. јун календарске године) – од 1. јула до 15. јула
3) за трећи квартал (1. јул – 30. септембар календарске године) – од 1. октобра до 15. октобра
4) за четврти квартал (1. октобар – 31. децембар календарске године) – од 1. јануара до 15. јануара наредне календарске године.
Да би остварио право на премију испоручилац млека мора да преда млеко правном лицу или предузетнику који се бави прерадом млека, који испуњава ветеринарско-санитарне услове, односно опште и посебне услове за хигијену хране за делатност прераде млека и који мора, на основу испуњености тих услова, да се налази у евиденцији прерађивача млека која се води у складу са законом којим се уређује ветеринарство
Поред ових услова неопходно је да преда минимално 3000 литара крављег млека по кварталу, односно најмање 1500 литара крављег млека по кварталу у подручијима са отежаним условима рада у пољопривреди.
Ако корисник премије за млеко остварује право на премију преко правног лица или предузетника, то правно лице, односно предузетник дужан је да средства остварена по том основу исплати кориснику премије за млеко на његов наменски рачун, најкасније у року од три дана од дана уплате тих средстава
Премија за млеко исплаћује се у износу од 10 динара по литру млека изузетно први квартал 2022.године где је висина премије по литру млека 15 динара.
Биљана Јањић
саветодавац за агроекономију

.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.306 sekundi
Powered by Kunena Forum