Друга фаза „SCAP“ Пројекта за Други јавни позив

Više
13 maj 2022 09:29 #50524 od Anđelković Stefanija
Друга фаза у спровођењу Пројекта за конкурентну пољопривреду Србије (SCAP), започиње након што се од Управе за аграрна плаћања прими Решење о одобравању права на коришћење бесповратних средстава.

Од датума када се прими решење, рачуна се рок од 40 календарских дана у коме треба да се припреме и прикупе документа наведена у Решењу.


Списак неопходне документације која је у обавези да се попуни и достави je:

1) Читко и комплетно попуњен Захтев за одобравање Пројекта, Образац 5 – који је саставни део правилника.

2) Читко и комплетно попуњен Образац 6- Образац за тријажу еколошких и социолошких стандарда (есс) у фази предаје захтева за одобравање пројекта, који је саставни део правилника и Образац 7 – Садржај и формат специфичних есмп за предложену локацију пројекта.

3) пословни план израђен у складу са Обрасцем 9, који је саставни део правилника (уз пословни план неопходно је доставити доказ о пословној вези са најмање једним агрегатором)

4) писмо о намерама – издаје се од стране пословне банке. Како би се добило Писмо о намерама, потребно је отићи у изабрану пословну банку и предати захтев за добијање истог. Пословној банци треба да доставити: 1. Копију решења о одобравању права на коришћење бесповратних средстава и 2. Пословни план
Списак банака које су потписале Уговор о пословно-техничкој сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде су:
1. Credit Agricole Sebija
2. Komercijalna banka
3. NLB Banka
4. Banca Intesa
5. Raiffeisen banka
6. OTP banka
7. ProCredit banka
8. HALKBANK
9. AIK Banka
10. Банка Поштанска штедионица
11. UniCredit Banka

5) писану изјаву под материјалном и кривичном одговорношћу да ће корисник подстицаја испуњавати минимум еколошких и социјалних релевантних националних стандарда у зависности од врсте активности и инвестиција (национални стандарди у области добробити животиња, здравља и заштите биља и закона којим се уређује планирање и изградња) за сектор пољопривредне производње на који се пројекат односи. Писана изјава се доставља у слободном формату.

6) доказ о постојању средстава у износу од 10% од укупне вредности инвестиције. Овај документ Вам издаје Ваша пословна банка у виду потврде која мора бити оверена печатом и потписом.


Горе наведена документација се доставља на адресу:

Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра број 84, 11124 Београд, Поштански фаx 52, са обавезно назнаком: Пројекат конкурентне пољопривреде Србије – Захтев за одобравање пројекта – Други јавни позив. Пошиљку послати препорученом поштом.


саветодавац за агроекономију, дипл.инж.пољопривреде, Стефанија Анђелковић

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.325 sekundi
Powered by Kunena Forum