Јавни позив – сектор производње вина

Više
29 mar 2022 20:45 #50031 od Kolčić Dragan
Јавни позив – сектор производње вина

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, расписало је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње вина у 2022. години.
Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то: предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге и задужбина регистрована у складу са законом којим се уређују задужбине и фондације. Један од услова је да подносилац захтева буде произвођач грожђа уписан у Виноградарски регистар у складу са законом којим се уређује вино и да укупни максимални годишњи капацитет производње вина не прелази 20.000 литара.
Предмет подстицаја у складу са Правилником и овим Јавним позивом јесу прихватљиве инвестиције и трошкови у сектору производње вина који се односе на изградњу објеката винарије, општи трошак и/или куповину нове опреме, уређаја и машина у функцији производње вина.
Право на подстицаје може се остварити за прихватљиве инвестиције и трошкове који су у потпуности реализовани у периоду од 1. септембра 2021. године, као и за оне који буду реализовани под условима, на начин и у року одређеним решењем којим се кориснику подстицаја одобрава реализација прихватљивих инвестиција и трошкова, а за опште трошкове право на подстицаје може се остварити ако су реализовани и у периоду од 1. јануара 2018. године, па до истека рока одређеног решењем којим се кориснику подстицаја одобрава реализација прихватљивих инвестиција и трошкова.
Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње вина за 2022. годину, подноси се у периоду од 15. марта до 29. априла 2022. године, закључно, преко Писарнице републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, Београд, или поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11050 Београд,
Подстицаји се утврђују у износу од 60 % од вредности прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.
Максимални износи подстицаја по појединој врсти подстицаја јесу:
1) за инвестиције у изградњу објеката винарије – 30.000.000 динара;
2) за набавку нове опреме, уређаја и машина у функцији производње вина –  10.000.000 динара;
3) за опште трошкове – 1.000.000 динара.
Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 41.000.000 динара.

Коришћен део текста УАП Драган Колчић

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.354 sekundi
Powered by Kunena Forum