Услови за остваривање права на подстицаје за опрему и механизацију у сточарству

Više
24 dec 2021 21:49 #48442 od Ševarlić Radovan
Корисници подстицаја морају да испуне следеће услове:
1) да су у потпуности реализовало инвестиције за које подноси захтев у периоду од 1. јануара 2021.
године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје;
2) вредност инвестиције мора бити најмање 80.000 динара, односно ако је вредност инвестиција за пчеларство за које се подноси
захтев за остваривање права на подстицаје једнака или већа од 50.000 динара;
3) да је најмања вредност рачуна 25.000 динара и ако је на рачуну износ за сваку појединачну инвестицију једнак или већи од 25.000 динара, а за инвестиције за пчеларство износ појединачног рачуна једнак или већи од 20.000 динара;
4) да за инвестиције за које подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу основу;
5) да је измирио обавезе према министарству надлежном за послове пољопривреде,;
6) је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;
7) добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица;
8) да по редослеу подношења захтева постоје расположива средства за одобравање права на
подстицаје.
Такође, поред наведених услова, за подстицаје за производњу меса, овчијег и кравњег млека и производњу конзумних кокошијих јаја подносилац захтева мора имати објекат уписан у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката у складу са законом којим се уређује ветеринарство
Дипл.инг Радован Шеварлић

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.272 sekundi
Powered by Kunena Forum