Razvoj seoskog turizma kroz Nacionalne i Evropske podsticaje

Više
13 okt 2021 12:32 #47652 od Anđelković Stefanija
Ove jeseni aktuelne mere u okviru seoskog turizma dobijaju na značaju. Naime Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je drugi Javni poziv za IPARD podsticaje za MERU 7 koja se odnosi na diverzifikaciju poljoprivrednog zemljišta i razvoja poslovanja kao i Konkurs koji se odnosi na podsticaje za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima. Razgraničenje IPARD podsticaja za razvoj seoskog turizma i Nacionalnih podsticaja za razvoj seoskog turizma ogledaju se u opštim i posebnim uslovima, minimalnom, odnosno maksimalnom iznosu podsticaja, postupku za ostvarivanje prava na podsticaje i roku za podnošenje Zahteva.
Pravo na ove podsticaje imaju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstva i nalaze se u aktivnom statusu (fizička lica – nosioci registrovanog PG, preduzetnik, mikro i mala pravna lica).
Investicija mora da se nalazi u ruralnom području. Ukupan proj pojedinačnih krevata u svim kategorisanim objektima ne sme biti veći od 30. Katastarska parcela i objekat koji su predmet investicije u izgradnju, moraju biti u vlasništvu podnosioca zahteva, odnosno suvlasništvu. Ukoliko je u pitanju opremanje objekta, tada objekat može biti u vlasništvu ili pod zakupom najmanje 10 godina. Za investicije u izgradnju, među propisanom dokumentacijom neophodna je građevinska dozvola, projekat za građevinsku dozvolu ili idejni projekat sa predmerom i predračunom radova, izabrana ponuda i ugovor sa ovlašćenim izvođačem radova. Za nabvavku opreme dovoljno je dostaviti samo izabranu ponudu. Nakon realizacije investicije, korisnik podsticaja mora biti kategorisan kod nadležnog organa kao pružalac ugostiteljskih usluga u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast turizma i ugostiteljstva.

Specifičnosti vezane za podsticaje u razvoju seoskog turizma preko nacionalnih fondova:

Konkurs iz nacionalnih fondova je raspisan i rok za podnošenje prijave je od 1. oktobra do 15. novembra. Podsticaji obuhvataju investicije u sektoru ruralnog turizma, lovnog turizma i sektroru starih umetničkih zanata.
Prihvatljive investicije u okviru ovih sektora su:
- Izgradnja autentičnih objekata i dvorišta autentičnih objekata, objekti za odlaganje otpadnih voda
- Nabavka opreme u oblasti rekreacije i nabavka dvorišnog mobilijara: oprema za fitnes program na otvorenom, bicikl, koševi, golovi, ski oprema, sedla za jahanje itd.; oprema za fitnes u zatvorenom, sportski rekviziti (frizbi, pikado, lopte, mreža za golove, mreža za odbojku, oprema za stoni tenis itd); ljuljaške, klackalice, tobogani, dečije kućice, tramboline, zaštitna ograda oko igrališta; rasveta za bašte, fontane, klupe, kapije, suncobrani, ležaljke, saksije, žardinjere, nadzemni bazeni itd.
- Nabavka ostale opreme: mašine za pranje, sušenje i peglanje veša, mašine za pranje posuđa, televizori, računari, telefoni, peći, radijatori, klima uređaji, kuhinjski pribor, rashladni uređaji, sve vrste šporeta, gotovih kamina, sobni nameštaj, ormari, stolovi, ogledala, jastuci, jorgani, sauna, sanitarna oprema
- Nabavka opreme i alata (nove i polovne) radi očuvanja i unapređenja starih umetničkih zanata
- Promocija: Dizajniranje i izrada internet stranica, izrada i dizajn štampanog promotivnog materijala

Potrebna dokumentacija prilikom podnošenja prijave propisana je objavljenim Konkursom. Među propisanom dokumentacijom izdvojila bih da je neophodan Biznis plan za investicije veće od 600.000 din napisan u jednostavnoj formi propisanoj Pravilnikom.
Investicija treba biti realizovana u periodu od 1. maja tekuće godine, do 30. novembra 2022.godine. Zbirni iznos prihvatljivih investicija mora biti veći od 20.000 dinara + PDV (200 evra) a maksimalni iznos podsticaja po korisniku može biti do 2.350.000 dinara (20.000 evra). Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane investicije umanjene za iznos PDV-a i ti procenti iznose 50% za sve podnosioce podsticaja i 65% za područja sa otežanim uslovima rada. Ukupna raspoloživa sredstva za ovaj Kokurs iznose 50.000.000 din (500.000 evra).

Specifičnosti vezane za podsticaje u razvoju seoskog turizma preko IPARD fondova:

Drugi Javni poziv je raspisan i rok za podnošenje zahteva za odobrenje projekta traje od 23. septembra do 17. decembra 2021. godine.
Podsticaji obuhvataju investicije koje se odnose na:
- Opšte troškove (priprema projekta i tehničke dokumentacije, biznis plan, naknade za arhitekte, inženjere, konsultantske kuće..)
- Troškovi vezani za izgradnju (građevinski radovi, zanatski radovi, instalaterski radovi, pejzažni radovi i prilazni putevi)
- Sektor ruralnog turizma (prostor za predah, rekreaciju, zabavni park, teren za tenis, dečije igralište, objekat za avanturističke aktivnosti, bazen, velnes objekat, objekat za smeštaj životinja, infrastruktura za pristup objektu osobama sa invaliditetom, parking, objekti za držanje plovila, nameštaj, televizijska oprema, audio oprema, oprema, mašine za održavanje prostora oko objekta, čamac, oprema za kampovanje, bicikl, računar, softver, oprema za sanitarne objekte, proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije koja se koristi za sopstvenu potrošnju itd)
Investicija ne sme biti započeta, niti se smeju preduzimati nikakve radnje vezane za realizaciju investicije pre usvajanja odluke o odobrenju projekta, osim opšteg troška.
Korisnik IPARD podsticaja može imati pravo na IPARD podsticaje u iznosu od najmanje 20.000 evra a najviše 300.000 evra, bez obzira na ukupnu vrednost investicije. IPARD odsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane investicije umanjene za iznos PDV-a i ti procenti iznose do 65%. Ukupna raspoloživa sredstva za ovaj Javni poziv su 1.763.703.000 dinara (15.000.000 evra)
Potrebna dokumentacija prilikom podnošenja prijave propisana je objavljenim Javnim pozivom. Među propisanom dokumentacijom treba dostaviti tri prikupljene ponude za investicije čija je vrednost veća od 10.000 evra i jednu ponudu za vrednost investicije do 10.000 eura. Zatim Jednostavan Biznis plan za investicije do 50.000 evra i Složen Biznis plan za investicije preko 50.000 evra.
Napomenula bih da je u toku izmena Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, gde se čeka na usvajanje predloga izmene zakona i uvođenje avansnog plaćanja do 50% za odobrene IPARD podsticaje nakon čijeg usvajanja će biti omogućena avansna isplata. Očekuje se da izmena Zakona stupi na snagu u četvrtom kvartalu ove godine.

dipl.inž.poljoprivrede, savetodavac za agoekonomiju, Stefanija Anđelković

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.327 sekundi
Powered by Kunena Forum