Subvencionisani krediti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Više
29 jul 2021 12:16 #46731 od Anđelković Stefanija
U saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede CREDITAGRICOLE, PROCREDIT, NLB, SBERBANKA, INTESA, UNICREDIT, HALK BANKA, AIK, OTP, POŠTANSKA I KOMERCIJALNA počele su da primaju zahteve za subvencionisane poljoprivredne kredite.

Kreditna podrška je vrsta podsticaja kojom se poljoprivrednim gazdinstvima omogućava olakšani pristup korišćenju kredita, i to za sledeće namene:
1. Razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovim pravilnikom,
- Nabavka kvalitetnih priplodnih junica i kvalitetnih priplodnih krava starosti do 5 godina,
2. Razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva:
- seme i sadni materijal,
- mineralno i organsko đubrivo,
- sredstva za zaštitu bilja.
3. Investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu,
4. Nabavku hrane za životinje,
5. Investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Subvencionisani krediti se odobravaju u dinarima sa fiksnim kamatnim stopama od 1 do 3% godišnje.
Ovi krediti se odobravaju poljoprivrednim gazdinstvima, preduzetnicima, pravnim licima i zadrugama. Kamatne stope za kredite za mehanizaciju iznose 3%, a za sve ostale namene iznose 1% godišnje.

Kamatnu stopu od 1% sa rokom do 36 meseci i za mehanizaciju mogu da dobiju povlašćene kategorije u koje spadaju žene nosioci poljoprivrednog gazdinstva, mladi farmeri - do 40 godina starosti i nosioci gazdinstva koja su registrovana na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Maksimalni iznos kredita za individualna poljoprivredna gazdinstva i preduzetnike je do 6 miliona dinara, dok za pravna lica on iznosi do 18 miliona dinara. U zavisnosti od namene i ročnosti kredita koja može biti od jedne do pet godina, otplata kredita je moguća u mesečnim, kvartalnim, polugodišnjim ili godišnjim ratama uz odloženi rok vraćanja glavnice od 12 do 24 meseca. Mogu se koristiti više kredita za različite svrhe unutar gore navedenih maksimalnih iznosa za fizička lica, preduzetnike i pravna lica.

Rok za podnošenje zahteva je 01.11.2021. godine.


dipl.inž.poljoprivrede, savetodavac za agroekonomiju, Stefanija Anđelković

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.270 sekundi
Powered by Kunena Forum