Evidencija na poljoprivrednim gazdinstvima

Više
30 jun 2020 14:37 #42029 od Ševarlić Radovan
Donošenje odluka na poljoprivrednim gazdinstvima treba da se zasniva na nekom obliku evidentiranja koji treba da kontroliše upotrebu resursa i da njima upravlja. Uspostavljanje jednog ovakvog sistema trebalo bi da nam da podatke o svemu onome što se dešavalo u predhodnom poslovnom periodu, ali i svemu onome što je planirano za sledeći proizvodni ciklus. Da bi u svakom trenutku znao kuda ide njegov biznis, proizvođač ( menadžer) mora da ima jasnu sliku o svojoj trenutnoj poziciji, a da bi mogao da postigne finansijske ciljeve koje je postavio mora da odredi put i način merenja uspešnosi realizacije planiranih aktivnosti. Osnovni razlozi vođenja evidencije na farmama su:
1. Da se omogući poređenje sa predhodnim godinama i sa drugim sličnim gazdinstvima
2. Da se olakša planiranje budućih aktivnosti i donošenje pravih poslovnih odluka
3. Da se izmeri finansijski uspeh
4. Da se olakša dobijanje kredita kod poslovnih banaka i raznih fondova (u našoj praksi vođenje evidencije još uvek se nije uslov za dobijanje kredita)
Da li će vođenje evidencije na nekom poljoprivrednom gazdinstvu biti od koristi pri donošenju odluka, zavisi i od tačnosti i vrste podataka koji su prikupljeni. Svako gazdinstvo (farma) je jedinstveno i specifično, kako u pogledu resursa kojima raspolaže, tako i u pogledu sposobnosti onoga ko donosi poslovne odluke. U praksi se često dešava da farmeri koji vode knjigovodstvo precene prihode svoje farme i podcene ukupne troškove (troškove proizvodnje i troškove života članova farme). U ovakvim situacijama sve odluke koje budu donete na osnovu ovih evidencija biće pogrešne i mogu ostaviti dugoročne posledice na poslovanje farme. Pogrešne odluke koje mogu biti donete na ovaj naćin se pre svega odnose na strukturu proizvodnje (pogrešan odabir linija proizvodnje) i neracionalno zaduživanje farmerovog biznisa. Značajna stavka u planiranju godišnje su troškovi života članova porodičnog gazdinstva. U današnjim uslovima organizovanja poljoprivredne proizvodnje kod nas, neobjektivno procenjivanje ovih troškova može dovesti do velikih problema u funkcionisanju farme. U većini zapadnih zemalja, koje imaju razvijeno tržište kapitala, kreditori ovim troškovima poklanjaju posebnu pažnja pri odobravanju sredstava. Vođenjem evidencije proizvođačima je umnogome olakšana priprema, donošenje, sprovođenje i analiziranje svih odluka na gazdinstvu koja se tiču organizacije posla. Svi rizici koji su karakteristični za poljoprivrednu proizvodnju mogu se uz dobru evidenciju svesti na razumnu meru. Uzroci ovih rizika se mogu podeliti na one koji su usko vezani sa samom prirodom poljoprivredne proizvodnje (uglavnom su biološkog karaktera i zavise od brojnih spoljnih faktora) i na poslovne rizike koji deluju u sprezi sa finansijskim rizicima. Svi ovi rizici određuju stepen do koga se jedno poljoprivredno gazdinstvo može zadužiti uzimanjem bankarskih i ostalih zajmova.
Dipl. ing agroekomije Radovan Ševarlić

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.331 sekundi
Powered by Kunena Forum