ПРОЦЕНА ЕКОНОМСКЕ ОДРЖИВОСТИ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА И ПРОЈЕКТА

Više
29 sep 2021 18:53 #47480 od Kolčić Dragan
ПРОЦЕНА ЕКОНОМСКЕ ОДРЖИВОСТИ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА И ПРОЈЕКТАЕлементи и показатељи и који се користе за процену економске одрживости подносиоца захтева и пројекта рачунају се у репрезентативној години.
Једноставан пословни план садржи следеће:
1) Ликвидност – Кумулатив новчаног тока мора бити позитиван;
2) Однос између прихода и расхода (укупни приход/укупни расход) не сме бити мањи од 1; 2) За сложен пословни план, показатељи и елементи су:
1) Ликвидност – Кумулатив новчаног тока мора бити позитиван;
2) Однос између прихода и расхода (укупни приход/укупни расход) не сме бити мањи од 1; Елементи и показатељи који се користе за процену економске одрживости пројекта су следећи:
За једноставан пословни план:
1) Ликвидност – Кумулатив новчаног тока мора бити позитиван од прве до последње године економског века трајања пројекта;
2) Однос између прихода и расхода (укупни приход/укупни расход) не сме бити мањи од 1. 2) За сложен пословни план:
1) Ликвидност – Кумулатив новчаног тока мора бити позитиван од прве до последње године економског века трајања пројекта;
2) Интерна стопа рентабилности мора да буде изнад каматне стопе одобреног кредита који се користи за инвестиционо финансирање и минимум 6% или виша;
3) Нето садашња вредност мора да буде једнака 0 или виша са коришћењем дисконтне стопе која није мања од каматне стопе одобреног кредита који се користи за инвестиционо финансирање и не мања од 6%;
4) Период повраћаја не сме бити дужи од економског века трајања пројекта без остатка вредности пројекта.Коришћен део текста ИПАРД другог јавног позива Мера 7Драган Колчић

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.623 sekundi
Powered by Kunena Forum