IPARD III PROGRAM

Više
09 mar 2021 14:02 #44892 od Anđelković Stefanija
Priprema IPARD III programa za period 2021-2027. godine uveliko je u toku. IPARD Upravljačko telo radi na pripremi IPARD III programa i prvi nacrti pojedinih poglavlja dostavljeni su već u februaru Evropskoj komisiji (EK). U skladu sa dobijenim smernicama EK, prvi nacrt kompletnog IPARD III programa očekuje se krajem marta ove godine. Podnošenje finalne verzije predviđeno je za septembar, dok se usvajanje IPARD III programa od strane EK očekuje u novembru 2021. godine.
Republika Srbija se odlučila za sprovođenje sedam mera u okviru IPARD III programa, a na osnovu seta od 13 mera koje je EK stavila na raspolaganje državama kandidatima za članstvo u EU. Novina u odnosu na IPARD II program jeste:

Mera 6: Investicije u ruralnu javnu infrastrukturu. U saradnji sa SKGO i uz pomoć domaćih eksperata izrađena je „Analiza kapaciteta jedinica lokalne samouprave, izazova i mogućnosti za korišćenje sredstava iz IPARD programa, kao i aktuelnog stanja ruralne infrastrukture” na osnovu čijih rezultata se priprema Mera 6. Rezultati analize pokazali su da je infrastruktura u naseljima u ruralnim područjima u znatno lošijem stanju u odnosu na gradska naselja. Značajni problemi u ruralnim područjima su kvalitet i količina isporučene vode, veliki broj domaćinstava bez priključka na javni kanalizacioni sistem, tretman otpadnih voda, sakupljanje otpada, nerazvijena mreža lokalnih puteva ili neadekvatno održavanje postojećih. Unapređenje ruralne infrastrukture doprineće poboljšanju kvaliteta života i uslova za razvoj poslovanja u ruralnim područjima. Korisnici Mere 6 biće JLS koje će imati mogućnost da ostvare povraćaj od 100% prihvatljivih troškova investicije.

Pored ove mere, potencijalnim IPARD korisnicima na raspolaganju će biti:

Mera 1: Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava,
Mera 3: Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva,
Mera 4: Agroekološko-klimatske mere i mera organske proizvodnje,
Mera 5: Sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja - LEADER pristup,
Mera 7: Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja i
Mera 9: Tehnička pomoć, kao mera za jačanje kapaciteta i pružanje podrške u spovođenju IPARD III programa.

Na osnovu sprovedenih sektorskih analiza u cilju identifikacije stanja i potreba u sektoru poljoprivrede, planirano je uvođenje novih sektora i to: Sektor ribarstva u Meru 1 i Sektor prerade ribe i Sektor prerade ostalih useva u Meru 3.

Takođe, na osnovu sprovedene analize za Meru 7, pored ruralnog turizma, u sklopu IPARD III programa u planu su novi sektori i to: Direktna prodaja poljoprivrednih i lokalnih proizvoda i Sektor uslužnih delatnosti u ruralnim područjima.

Sredstva iz IPARD III fonda namenjena su ulaganjima u nabavku opreme i mehanizacije, izgradnju i rekonstrukciju objekata. Krajnji cilj ovih ulaganja jeste, pre svega, dostizanje evropskih standarda u oblasti higijene, bezbednosti hrane, dobrobiti životinja i zaštite životne sredine, ali i osnaživanje poljoprivrednika za plasman proizvoda na tržište EU, kao i priprema za korišćenje evropskih fondova koji će domaćim poljoprivrednicima biti dostupni stupanjem u članstvo.

Veoma je važno naglasiti da počinjanje izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Stupanjem na snagu izmena i dopuna Sektorskog sporazuma između Vlade RS i EK korisnicima IPARD podsticaja omogućeno je avansno plaćanje u iznosu do 50%, što je iniciralo početak rada na izradi Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Uvođenje avansnog plaćanja u iznosu do 50% od odobrene vrednosti podsticaja obezbediće IPARD korisnicima značajan iznos finansijskih sredstava za realizaciju odobrene investicije. Osim toga, primena avansnog plaćanja uticaće povoljno na bolju apsorpciju finansijskog doprinosa EU i smanjiće rizik od povraćaja sredstava Evropskoj uniji. Avansno plaćanje omogućiće korisnicima IPARD podsticaja da po odobravanju projekta, uz dostavljanje bankarske garancije, mogu da dobiju podršku do 50% od iznosa definisanog i odobrenog Rešenjem o odobrenju projekta. To se u Republici Srbiji može očekivati nakon usvajanja izmena i dopuna Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

dipl.inž.poljoprivrede, savetodavac za agroekonomiju, Stefanija Anđelković

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.293 sekundi
Powered by Kunena Forum