Остваривање права на ИПАРД подстицаје-Како доказати стручну оспособљеност

Više
16 nov 2019 22:54 - 16 nov 2019 23:03 #39226 od Petrović Snežana
Остваривање права на ИПАРД подстицаје-Како доказати стручну оспособљеност?

Сви корисници ИПАРД подстицаја морају да поседују одређена знања и вештине за бављење пољопривредном производњом. Услов испуњавају пољопривредници који су уписани у РПГ као носиоци или чланови пољопривредног газдинства у периоду од најмање три године (не морају бити три узастопне године, а сабира се време за које је био пријављен као члан и као носилац једног или више пољопривредних газдинстава). Пољопривредник уз захтев за одобравање пројекта може доставити и изјаву у којој наводи период у коме је био носилац/ члан газдинства/ава, а у образац за одобравање пројекта уписује бројеве тих газдинстава. Три године радног искуства у одговарајућем сектору пољопривредне производње су такође доказ стручне оспособљености.
У случају да немају тражено искуство, неопходно је да подносиоци захтева поседују минимум средњошколско образовање из области пољопривреде/ ветерине, или високу стручну спрему из било које области. Такође, као алтернативу могу похађати и специјализоване обуке за пољопривредна занимања, уколико поседују минимум средњошколско образовање било ког усмерења. Уколико је подносилац предузетник, привредно друштво или земљорадничка задруга, ови услови се односе на стручно лице одговорно за процес производње. Као доказ стручне оспособљености или потребног радног искуства, подносилац уз захтев за одобравање пројеката прилаже и један од следећих докумената: - диплому односно уверење о стеченој високој стручној спреми - диплому, уверење или сведочанство о стеченој средњој стручној спреми у области пољопривреде и/или области ветерине - диплому, уверење или сведочанство о стеченој средњој стручној спреми и потврду о стручном оспособљавању у одговарајућем сектору у области пољопривреде, односно и изјаву да ће похађати стручну обуку у одговарајућем сектору у области пољопривреде у минималном трајању од 50 часова предавања најкасније до дана подношења захтева за исплату ИПАРД подстицаја - уговор о раду на пословима у области пољопривреде у одговарајућем сектору, са пратећом пријавом, односно одјавом на обавезно социјално осигурање.
Петровић Снежана
Last edit: 16 nov 2019 23:03 by Petrović Snežana.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.396 sekundi
Powered by Kunena Forum