Pamukova sovica (Helicoverpa armigera) u usevima paprike

Više
28 jul 2020 14:24 #42215 od Cvetković Gordana
Pamukova sovica spada u jednu od najopasnijih štetočina poljoprivrednih kultura zbog svoje izražene polifagnosti. Štete nanosi na preko 250 gajenih i spontanih vrsta biljaka. U našim proizvodnim uslovima štete nanosi paradajzu, paprici, kukuruzu, pasulju, boraniji i dr.
Ova štetočina pripada leptirima koji su aktivni noću. U toku leta, koji je razvučen od maja do oktobra, leptiri se hrane nektarom cveta i sokom iz napuklih plodova. Ženke leptira polože po nekoliko stotina beličastih jaja, obično pojedinačno, na svim delovima biljaka.
Embrionalni razvoj traje, u zavisnosti od spoljnjih uslova, od 3-12 dana. Gusenica dostiže dužinu do 4cm, a boja im varira od zelenkaste do braon sa dve trake na leđnoj strani u završnom stadijumu. Prezimljava u stadijumu lutke u zemljištu. Kod nas može imati 2-3 generacije.
Štete nanose gusenice koje su agresivne i proždrljive.U početku se gusenice hrane na delovima biljaka gdje su položena jaja. Gusenice mlađeg stadijuma hrane se lišćem, skeletiraju ga, dok se starije ubušuju u plod (paradajz, paprika) hrane se njegovim sadržajem prljajući ga izmetom. Ovakvi plodovi su podložni truleži i nisu za upotrebu.
Na području Nišavskog regiona dinamika leta ove štetočine prati se svetlosnim lampama i feromonskim klopkama. Vizuelnim pregledima useva paprike registrovana su položena jaja. U narednom periodu očekuje se intenzivnije poleganje jaja i piljenje larvi.
Pamukova sovica suzbija se agrotehničkim i hemijskim merama.
Od agrotehničkih mera značajno je uništavanje korova i duboka obrada zemljišta.
Hemisko suzbijanje podrazumeva upotrebu insekticida i to u mlađim stadijumima razvića gusenice i to pre ubušivanja u plod. Vreme tretiranja se određuje na osnovu pregleda biljaka. Sa primenom ineskticida se počinje čim se nađu prva jaja. Za tu svrhu mogu se koristiti insekticidi na bazi a.m. indoksakarb 0,25 l/ha, emamektin benzoate 2 kg/ha, hlorantraniliprol 0,2 l/ha. Tretiranje izvoditi u večernjim satima, jer neki preparati gube dejstvo razgradnjom na svetlosti ili usled visokih temperatura.
Prilikom izbora insekticida strogo voditi računa o karenci primenjenog preparata i broju primene insekticida u toku jedne sezone.

Gordana Cvetković, mast. inž. zaštite bilja

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.327 sekundi
Powered by Kunena Forum