Kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis)

Više
09 maj 2020 21:10 #41073 od Jovanović Živorad
Kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis)

Polifagna štetočina i može se naći na preko 250 biljnih vrsta. Veoma je opasna štetočina cveća i povrća u zaštićenom prostoru. Pripada redu Thysanoptera. Poreklom je iz Severne Amerike. Kod nas je otkrivena u staklenicima, početkom devedesetih prošlog veka. U zaštićenom prostoru, od povrća, oštećuje najviše papriku, krastavce i paradajz. Izuzetno je štetna na cvetovima karanfila i gerbera gde može doći i do 100 % štete. U toplijim krajevima ili pri toplijem vremenu javlja se i van zaštićenog prostora, gde može da se hrani i korovima.
Trips je postao ograničavajući faktor u uzgoju paprike. Najveće štete nanosi na plodovima paprike i krastavca.
Mužjaci su bledo žuti, veličine oko 1mm, a ženke žuto narandžaste do kestenjaste (zavisno od vrste ishrane), veličine 1,4 mm. Larve su manje od imaga, u početku prozirne a kasnije zlatno žute. Jaja su bela, veličine 0,2 mm. Jedna ženka položi 20 – 40 jaja na plodovima, pupoljcima, cvetovima i listovima i to delimično ubodena u parenhim lista. Za 4-5 dana ispile se larve i počinju sa ishranom. Hrane se listovima, cvetovima i plodovima. Na oštećenom lišću, simptomi su u vidu srebrnastih pega koje se šire i spajaju. Cvetovi otpadaju a plodovi povrća se deformišu i gube tržišnu vrednost. Štete se ogledaju i u prenošenju virusa, pouzrokovača bronzavosti pardajza. Razvoju tripsa pogoduje toplo vrijeme sa temp. 25-30°C. Godišnje, u zaštićenom prostoru mogu imati 12 – 15 generacija.
Kod cveća štete su u vidu belih hlorotičnih pega na kruničnim listićima. Kod jakog napada cvetovi se deformišu i suše se. Ovi insekti su fotofobni, uvlače se u pupoljke i samim tim ih je izuzetno teško suzbiti. Jako je bitno da insekt ne dospe na biljke. Najbolja zaštita je postavljanje fizičke barijere na svim otvorima gde mogu da uđu u staklenik (vrata, ventilacioni otvori). Mreže moraju biti otvora od 0,25 mm. Pojava i let imaga prati se na plave ili žute lepljive pločice. Kritična brojnost je 10 jedinki po ploči. Postavljanjem većeg broja pločica može se znatno smanjiti brojnost štetočine.
Za biološko suzbijanje koriste se predatorske stenice rodova Orius i Macrolophus, grinje roda Amblyseius i nematode roda Steinernema. Nakon primene potrebno je izvesno vreme da se korisni insekti razviju i počnu da deluju. Biološkom zaštitom dobijamo zdraviji proizvod a najveća prednost je što staklenik očistimo od štetočine.
Hemijske mere imaju ograničeni efekat jer se populacija skriva u pazuhu listova ili u laticama cvetova i veoma brzo stiču rezistentnost na insekticide. Kod tretiranja koristiti veliku količinu tečnosti kako bi preparat dospeo i do skrivenih delova biljke. Na tripse deluju insekticidi aktivne materije: spinosad, acetamiprid, abamektin, lambda cihalotrin, tiametoksam. Prilikom tretiranja korisno je dodati atraktante, kako bi tripsi bili namamljeni da izađu iz skrovitih mesta.

Živorad Jovanović, dipl.ing. zaštite bilja

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.399 sekundi
Powered by Kunena Forum