Suzbijanje štetnih organizama na uskladištenim biljnim sirovinama

Više
26 jul 2019 09:54 #38198 od Stojanović Dušan
Na ubranim i uskladištenim proizvodima iz raznih razloga imamo pojavu patogena i
štetočina na sirovinama i finalnim proizvodima. Za rešavanje i otklanjanje takvih problema neophodno je primeniti sredstava koja ne ostavljaju rezidulane supstance u proizvodu kako sirovina, tako i finalnih proizvoda.

Jedna od mogućnosti izbora dezinficijensa za suzbijanje patogenih organizama preporučuju se sredstva na bazi aktivnog kiseonika ili hlora. Na bazi aktivnog kiseonika preporučuje se vodonik peroksid u koncentraciji 2,5 do 3% i karencom 4,0 do 24,0 sati (što zavisi od temperature i relativne vlage) u objektu i robi. Takvu robu treba podvrći tretmanu sušenja sa suvim vazduhom na temperaturi 420C, ali nikada i nikako preko 500C. Za primenu aktivnog kiseonika i hlora neophodno je između ostalog regulisati da se vrši nanošenje sredstva tako da na tretiranu robu pada kapljica a ne izmaglica. U protivnom iz izmaglice će ispariti (pobeći) kiseonik, a kod hlora pod uticajem svetlosti razgraditi molekul, i sredstvo neće imati željeni efekat.

Takođe, jedna od mogućnosti izbora sredstva za suzbijanje insekata i grinja preporučuje se PH3 gas sa aktivnom materijom na
bazi magnezijum fosfida i karencom 120 do 336 sati, što zavisi od temperature i relativne vlažnosti u objektu za izvođenje mera suzbijanja insekata i pregljeva. Tako primenjen PH3 gas obezbeđuje da tretirana roba dolazi u kontakt samo sa čistim gasom bez njegovog nosača i materija od toksikološkog značaja. Te materije osataju u aplikativnoj ambalaži koja se prilikom otpreme robe sakuplja i odstranjuje van daljih tokova sa robom. Čist PH3 gas ne jedini se sa organskim materijama, kao što su belančevine, masnoće i ugljeni hidrati, tako da je proizvod u potpunosti bezbedan za upotrebu bez da sadrži tragove aktivne supstance ili njenog nosača primenjenih kroz navedenu ambalažu.

Mast. inž. polj. za zaštitu bilja Dušan Stojanović

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.278 sekundi
Powered by Kunena Forum