Bakterioze paradajza

Više
26 mar 2018 20:36 #32331 od Đorđević Ljubiša
Crna pegavost (Alternaria solani)[/i]

Prouzrokuje uvelost i sušenje mladih biljaka paradajza, znatno umanjujući rod. Napada još plavi patlidžan i papriku.
Simptomi - Prve zaraze nastaju još u toku proizvodnje rasada. Simptomi se primećuju na gornjem lišću rasada u vidu tamno-mrkih pega. Na rasađenim biljkama pege se javljaju na lišću u vidu krupnih sivomrkih pega sa crnim koncentričnim krugovima oivičenim hlorotičnim oreolom. Na stablu se širi obodom, zahvatajući i dublje slojeve tkiva i na taj način ga prstenuju pri čemu delovi iznad pege potpuno izumiru. Na zrelim plodovima se javljaju ugnute okrugle pege prekrivene crnom somotastom prevlakom. Napadnuti plodovi brzo trunu.
Ko izaziva oboljenje? To je gljiva koja se javlja i na krompiru. Prenosi se zaraženim ostacima ili semenom. Širi se sporama koje raznosi vetar. Toplo i suvo vreme pogoduju razvoju parazita.
Suzbijanje - Rane zaraze je najbolje sprečiti dezinfekcijom semena (vidi deo o dezinfekciji semena), sadnja zdravog rasada takođe doprinosi smanjenju zaraze. Rasad tretirati u razmacima 10-14 dana preparatima navedenim u tabeli. Iste preparate koristiti i za zaštitu biljaka u polju, a sa tretiranjem otpočeti odmah po rasađivanju i nastaviti ga svakih 7-10 dana do zakidanja osnovnog stabla.
Preparat Koncentracija (%),
Doza kg. ili l/ha Karenca u danima
Blauvit tečni, Champion* 0,3-0,4% 7
Kupragrin,Cuproxat * 0,5-0,6% ; 5-6 л/ха 7
Ditan M-45 i M-70,
Mankogal-80* 0,25% ; 2-2,5 кг/ха 14
Antracol WP-70, 0,2-0,25% ; 2-2,5 кг/ха 14
Quadris 0,75 л/ха 3
Equation pro WG 0,4 кг/ха 3
Acrobat-MZ WG 2-2,5 кг/ха 14


Bakteriozna crna pegavost lišća i ploda (Pseudomonas tomato)

To je bolest koja svojom sve češćom pojavom ugrožava paradajz na našem području. Prouzrokovač je gore navedena bakterija. Razvoju ovog oboljenja pogoduje toplo i vlažno vreme, česte kiše i navodnjavanje orošavanjem. Izvori zaraze su zaraženo seme, ostaci obolelih biljaka u polju, kao i neki korovi koji su domaćini parazitu.
Simptomi - Bolest napada sve nadzemne biljne organe. Na lišću se javljaju sitne pege vlažno zelene boje, koje kasnije, sa potpunim nekrotiranjem tkiva postaju čađave, oivičene žućkastim oreolom. Osim na lišću slične pege se javljaju i na stablu, peteljci lista i cvetu. Oboleli pupoljci i cvetovi opadaju. Na plodovima su pege plitke, sjajno crne boje oko kojih se pri zrenju plodova obrazuje zona žute boje.
Suzbijanje - Najbolji efekat zaštite se postiže uništavanjem zaraženih biljnih ostataka, primena plodoreda 4-5 godina, dezinfekcijom zemljišta u toplim lejama, setvom zdravog semena. Od hemijskih mera treba izvršiti dezinfekciju semena i tretiranje biljaka u polju. Međutim, hemijske mere su ograničenog dometa kada su bakterioze u pitanju. Od preparata se mogu primeniti bakarni kreč 50, bakrocid S-50 (0,5%), blauvit tečni, champion u koncentraciji 0,3-0,4%. Ovom merom se može smanjiti brzina širenja bolesti ali se ne može suzbiti već nastala infekcija.
Ljubiša Đorđević, dipl.ing.
PSSS Pirot

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.275 sekundi
Powered by Kunena Forum