OBAVEZA UPISA PROIZVOĐAČA GROŽĐA U VINOGRADARSKI REGISTAR

Više
20 sep 2018 13:28 #34322 od Živković Tanja
Osnovni cilj upisa u vinogradarski registar je da se tačno utvrde površine pod vinovom lozom i proizvodni potencijal, što ujedno predstavlja obavezu u procesu usklađivanja sa standardima EU.
Zakonom o vinu je predviđena obaveza upisa u Vinogradarski registar svih pravnih, odnosno fizičkih lica i preduzetnika koji proizvode grožđe namenjeno prometu, a imaju više od 10 ari pod vinovom lozom. Ova obaveza se takođe odnosi i na vinogradare koji imaju manje od 10 ari vinograda, a svoje grožđe stavljaju u promet.
Upis u Registar vrši se na osnovu zahteva koji podnosi pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice nekoj od najbližih kancelarija Stručne organizacije za vođenje Vinogradarskog registra „Centra za vinogradarstvo i vinarstvo Niš“ prema sedištu proizvođača grožđa-pravnog lica, odnosno preduzetnika, odnosno prebivalištu proizvođača grožđa- fizičkog lica. Kancelarije su smeštene u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Aleksandrovcu, Negotinu i Nišu.
Zahtev se podnosi na Obrascu VV 1- Zahtev za upis u Vinogradarski registar.
Svakom proizvođaču se prilikom upisa u registar dodeljuje registarski broj i izdaje izvod iz registra sa brojem vinogradarske parcele i grafički prikaz tih parcela. Proizvođač grožđa može da ima samo jedan registarski broj. Taj broj jednom dodeljen se ne može menjati niti može biti dodeljen nekom drugom proizvođaču u slučaju njegovog brisanja iz registra. Proizvođač se briše iz registra ako podnese zahtev za brisanje na osnovu odluke o prestanku obavljanja dužnosti. Ako dođe do promene podataka upisanih u registar prijavljuju se u roku od 15 dana od dana nastale promene.
Vinarija ne može da dobije kontrolni broj ako nema poreklo grožđa tako da proizvođači čiji vinogradi nisu upisani u Vinogradarski registar neće moći prodati grožđe otkupljivaču.
Promenu podataka o godišnjoj proizvodnji grožđa sa rodnih vinogradskih parcela, u cilju određivanja proizvodnog potencijala, proizvođač grožđa prijavljuje Ministarstvu svake godine nakon berbe. Prinos grožđa se prijavljuje na obrascu VV1 tako što se popuni Sekcija 1- opšti podaci o poljoprivredniku i Sekcija 3 gde se upisuje prinos za prijavljene parcele. Zahtev se šalje u Centar za vinogradarstvo i vinarstvo u Nišu. Kontakt telefon: 060/601 01 81.
Za sve bliže informacije proizvođačima grožđa su na raspolaganju institucije: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, neka od šest najbližih kancelarija Stručne organizacije za vođenje Vinogradarskog registra „Centra za vinogradarstvo i vinarstvo Niš“ kao i Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije.

Tanja Živković, PSSS Niš

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.406 sekundi
Powered by Kunena Forum