UPIS U VINOGRADARSKI REGISTAR -dipl.ing.Magdalena Todorović

Više
07 avg 2017 08:38 #29159 od Todorović Magdalena
Upis u Registar vrši se na osnovu zahteva koji podnosi pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice nekoj od najbližih kancelarija Stručne organizacije za vođenje Vinogradarskog registra „Centra za vinogradarstvo i vinarstvo Niš“ prema sedištu proizvođača grožđa – pravnog lica, odnosno preduzetnika, odnosno prebivalištu proizvođača grožđa – fizičkog lica. Kancelarije su smeštene u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu , Aleksandrovcu, Negotinu i Nišu. Zakonom o vinu predviđena je obaveza upisa u Vinogradarski registar pravnih, odnosno, fizičkih lica i preduzetnika koji proizvode grožđe namenjeno prometu.
Pravna, odnosno, fizička lica i preduzetnici koji proizvode grožđe koje nije namenjeno prometu, a imaju u vlasništvu, zakupu manje od 0,1 ha (10 ari) vinograda ne podležu zakonskoj obavezi upisa u Vinogradarski registar.
Proizvođači grožđa se upisuju u Vinogradarski registar predajom popunjenog Zahteva za upis u Vinogradarski registar (VV1 obrazac) koji dobijaju uz dokumentaciju za obnovu registracije od Uprave za trezor.
Popunjeni zahtev se predaje najbližoj filijali Uprave za trezor, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine ili nekoj od Stručnih organizacija za vođenje vinogradarskog registra.
Uz popunjen zahtev treba predati i sledeća dokumenta:
- izvod iz Registra privrednih subjekata,
- izvod iz katastra nepokretnosti ikopije planova za katactarske parcele na kojima se nalaze vinogradarske percele koje se upisuju u Registar,
- ugovor o zakupu, korišćenju, odnosno dokument kojim se potvrđuje da dati proizvođač proizvodi grožđe na svojim vinogradarskim parcelama,
Proizvođači koji na kućnu adresu dobiju zahtev za upis u Vinogradarski registar a ne poseduju vinograd treba da napišu izjavu u kojoj pod punom krivičnom odgovornošću izjavljuju da nemaju vinograd i pošalju u Centar za vinogradarstvo i vinarstvo u Nišu.
PSS Prokuplje
Magdalena Todorović dipl.ing.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.530 sekundi
Powered by Kunena Forum