Како основати пољопривредну задругу

Više
20 jul 2022 17:42 #51553 od Davidović Tanja
Пољопривредне задруге су нам данас потребне ради обнове села и живота на селу.
1. Формирањем задруга дошло би до заустављања даљег пада пољопривредне производње Уколико би имали загарантован откуп и познату цену пољопривредних производа пољопривредници би могли да планирају и повећавају пољопривредну производњу
2. .Формирањем задруга пољопривредници се штите од уцена појединих откупљивача пољопривредних производа , могу да смање трошкове за набавку репроматеријала и постигну бољу цену за своје пољопривредне производе
3. Запошљавањем младих високо-стручних кадрова у задрузи обезбеђује се бржи трансфер технологије у пољопривреди
4. Повећање броја сеоског становништва и подизање стандарда живота на селу омогућиће развој сеоског туризма, отварање нових школа, и домова кулуре
5. Побољшањем услова живота на селу дошло би до повратка младих у село што би довело до повећања наталитета и побољшавања демографске слике села
6. Запошљавањем младих стручњака и остале радне снаге у селима решио би се још један горући проблем у нашој земљи, а то је питање незапослености.
7. Прерадом и продајом пољопривредних производа , задруге би створиле профит који би могли да уложе у изградњу инфраструктуре у селу , промоцију села , у одржавање сајмова, и на разне друге начине побољшали живот људи на селу.
Често нам се јављају пољопривредници који желе да оснују задругу. Која су им документа потребна да обезбеде приликом оснивања задруге. Овде ћете укратко бити појашњено који су то кораци, како бих смо олакшали произвођачима пут до оснивања задруге.
1.Јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обавезника. Образац се налази на сајту агенције за привредне регистре, попуњава се електронски. За сваког задругара понаособ се попуњава посебна страна. Приликом регистрације мора се изјаснити да ли задруга подлеже ПДВ-у. Уколико се изјасни да је у систему ПДВ-а при регистрацији у АПР-у, аутоматски ће јој бити додељен ПИБ. При избору пословног имена треба обратити пажњу да назив задруге не сме бити сличан неком постојећем називу другог привредног субјекта.
2. Доставити уговор о оснивању задруге са овереним потписима оснивача-задруге.
3, Доказ о идентитеу задругара (за домаће физичко лице- фотокопија личне карте.
4. Записник са оснивачке скупштине
5. Задружна правила
6.Књига задругара (ово важи само за задруге са чланарином)
7. Потврда банке о уплати нвчаног улога, ако се улог уплаћује, односно споразум задругара о процени вредности неновчаног улога или процена вредности неновчаног улога. Након регистрације задруге у АПР-у отвара се рачун задруге у банци у којој је и отворен привремени рачун и средстава са привременог рачуна се пребацују на рачун задруге.
8.Одлука о именовању председника и чланова управног одбора.
9. Одлука о именовању председника и чланова надзорног одбора (ако постоји).
10. Доказ о уплати накнаде за регистрацију основања и доказ о уплати накнаде за регистрацију и објаву оснивачког акта задружних правила, као и за објаву књиге задругарства.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.309 sekundi
Powered by Kunena Forum