Врсте задруга

Više
11 dec 2021 14:02 #48259 od Radić Dragomir
Према закону о задругама, задруге могу да буду земљорадничке или пољопривредне, затим стамбене, потрошачке, радничке, студентско-омладинске, социјалне, здравствене, као и друге врсте задруга које се баве производњом, прометом, вршењем услуга и другим делатностима у складу са законом. Посебно се уређује рад и образовање ученичких задруга прописима из области основног и средњег васпитања.
Пољопривредне или земљорадничке задруге могу да буду опште или ређе специјализоване – ратарске, воћарске, повртарске, виноградарске, сточарске, пчеларске итд. Пољопривредне задруге се најчешће баве сопственом производњом, али могу да врше организовање производње са кооперантима и да врше откуп и продају пољопривредних производа, да се баве њиховом прерадом, да снабдевају задругаре репроматеријалом, енергентима и осталим средствима за производњу, деловима за машине, продајом машинских услуга, да пружају услуге пољопривредним домаћинствима у развоју сеоског туризма и да врше све остале послове од интереса за пословање задруге. Специјализоване земљорадничке задруге могу да се баве производњом, прерадом и пласманом посебних производа.
Стамбене задруге могу да буду инвеститори и извођачи грађевинских радова, граде и одржавају станове, стамбене зграде, гараже и пословни простор за задругаре, ангажују средства и рад задругара и других физичких и правних лица. Ангажовање средстава и личног рада задругара уређује се појединачним уговором између стамбене задруге и њених чланова у складу са позитивним прописима и задружним правилима.
Потрошачке задруге набављају робу и услуге за све своје задругаре.
Занатске задруге се баве израдом и продајом својих занатских производа и производа домаће радиности, како задружних тако и својих задругара, врше занатске услуге и набављају материјал и средства за производњу.
Задруге могу да се оснивају и баве и неким другим специфичним делатностима, које нису забрањене законом.
Драгомир Радић, ПССС Смедерево

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.304 sekundi
Powered by Kunena Forum