PRESTANAK STATUSA ZADRUGARA

Više
04 dec 2021 19:52 #48111 od Cvetković Srđan
Status zadrugara prestaje istupanjem samog zadrugara iz zadruge, njegovim isključenjem iz zadruge ili smrću zadrugara kao i prestankom rada zadruge.Kada zadrugar dobrovoljno istupa iz zadruge po osnovu pismene izjave o istupanju njegov status zadrugara prestaje danom kad zadruga primi njegovu pismenu izjavu o istupanju, ukoliko zadružnim pravilima nije određen otkazni rok. U slučaju da zadrugar ima dospele obaveze prema zadruzi, status zadrugara prestaje po izmirenju tih obaveza, ali ne pre isteka otkaznog roka. Status zadrugara može prestati i ukoliko zadrugar iz nekog razloga bude isključen iz zadruge. To se može desiti ukoliko ne ostvaruje poslovnu saradnju sa zadrugom iz delatnosti zadruge,ukoliko namerno ili zbog nepažnje ugrožava ili otežava ostvarivanje zajedničkih interesa ostalih zadrugara kao i iz drugih razloga utvrđenih ovim zakonom i zadružnim pravilima. Odluku o isključenju zadrugara donosi organ zadruge, koji je određen zadružnim pravilima, a odluka mora da sadrži obrazloženje i pouku o pravnom leku. Zadrugar u roku od 15 dana od dana prijema odluke može skupštini zadruge da podnese žalbu,a zadruga je u obavezi da donese odluku po žalbi zadrugara na prvoj narednoj sednici.Smatraće se da je žalba usvojena ukoliko skupština zadruge po žalbi zadrugara ne donese odluku. Status zadrugara prestaje istekom roka za podnošenje žalbe ili danom donošenja odluke skupštine zadruge kojom je žalba odbijena.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.357 sekundi
Powered by Kunena Forum