Osnivanje zemljoradničke zadruge

Više
29 nov 2021 10:35 #48034 od Kovačević Bratislav
Оснивање земљорадничке задруге

Задруга се оснива на оснивачкој скупштини, закључењем уговора о оснивању, усвајањем задружних правила и избором органа. Својство правног лица стиче даном уписа у регистар.
За оснивање задруге потребна је следећа документација: јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обвезника - задруга, уговор о оснивању са овереним потписима оснивача (задругара), доказ о идентитету задругара (за домаће физичко лице - фотокопија личне карте, а за странца – фотокопија пасоша, односно фотокопија личне карте, ако је издата странцу), записник са оснивачке скупштине, задружна правила, књига задругара (само за задруге са чланарином),
потврда банке о уплати новчаног улога, ако се улог уплаћује, односно споразум задругара о процени вредности неновчаног улога или процена вредности неновчаног улога, ако се улог уноси у задругу (само за задруге са улозима), одлука о именовању председника и чланова управног одбора (ако постоји), одлука о именовању председника и чланова надзорног одбора (ако постоји), доказ о уплати накнаде за регистрацију оснивања и доказ о уплати накнаде за регистрацију и објаву оснивачког акта и задружних правила и за објаву књиге задругара.
Оснивачки акт задруге мора да буде оверен од стране органа који је надлежан за оверу потписа, при чему сви оснивачи односно задругари морају оверити потпис на (првом) оснивачком акту. Оснивачки акт мора да садржи све елементе који су законом (члан 18. Закона) прописани као обавезни. То су: пословно име и седиште задруге, лично име, пребивалиште и идентификациони број сваког оснивача, претежна делатност задруге, лично име првог директора задруге, податак да ли задруга послује са улозима или са чланаринама.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.468 sekundi
Powered by Kunena Forum