KAKO SE OSNIVAJU ZADRUGE

Više
06 okt 2021 10:59 #47606 od Brzaković Nebojša
KAKO SE OSNIVAJU ZADRUGE

Prema Zakonu o zadrugama, zemljoradničke zadruge moše osnovati najmanje deset zemljoradnika i drugih fizičkih lica koji u svojini imaju ili po drugom osnovu koriste zemljište, objekte ili sredstva za rad u poljoprivredi.
Osnivački akt zadruge je Ugovor o osnivanju, koji potpisuju svi članovi i overavaju svoj potpis. Ugovor obavezno sadrži poslovno ime zadruge, sedište,pretežnu delatnost, podatke o osnivačkim iznosima udela i rok uplate, odgovornost zadruge i zadrugara za obaveze,način i rok sazivanja osnivačke skupštine, kao i druga pitanja od značaja za uspešan rad zadruge. Zemljoradnička zadruga se može osnovati samo sa udelima osnivača. Prema Zakonu predviđa se da udela budu jednaka. To ne znači da treba da budu simbolična odnosno mala.Treba proceniti koliko je minimalno potreban kapital da bi zadruga mogla da počne da radi. Osnivačka skupština se održava sa svim licima koja su potpisala ugovor o osnivanju zadruge. Ako se bira Upravni odbor on mora imati najmanje pet članova a Nadzorni odbor najmanje tri člana. Vršilac dužnosti direktora zadruge moše biti i neko od zadrugara ali ne onaj koji je predhodno izabran za predsednika Skupštine, predsednika ili člana Upravnog odbora ili Nadzornog odbora.Vršilac dužnosti direktora je po pravilu lice koje sprovodi sve radnje oko upisa zadruge u registar u agenciji za privredne registre i obavlja druge radnje potrebne za početak rada zadruge ( izrada pečata, otvaranje računa kod poslovne banke) i bira se do izbora direktora, ali ne na period duži od godinu dana.
Upis zadruge u privredni registar obavlja se u agenciji za privredne registre, prijave se predaju u jednom primerku i ona obavezno sadrži:
- Zahtev za registraciju osnivanja zadruge,
- Overen potpis lica ovlašćenog za zastupanje,
- Ugovor o osnivanju sa overenim potpisima sa najmanje 10 osnivača,
- Fotokopija ličnih karti svih potpisnika Ugovora o osnivanju zadruge,
- Zapisnika sa osnivačke skupštine,
- Zadružna pravila, usvojena na osnivačkoj skupštini,
- Potvrda poslovne banke o uplati osnivačkog udela na privremeni račun,
- Potvrda o uplati takse za registraciju na račun agencije za privredne registre,
- Potvrda o uplati takse republičkom zavodu za statistiku Beograd.
Zadruga se smatra osnovanom donošenjem rešenja o registraciji a rešenje sadrži matični broj firme i poreski identifikacioni broj pa se na osnovu rešenja moše uraditi pečat i otvoriti poslovni račun kod banke a nakon toga i početi sa poslovanjem.

PSSS Užice
Nebojša Brzaković-dipl.ing.poljoprivrede

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.306 sekundi
Powered by Kunena Forum