Задругарство

Više
27 sep 2021 07:37 #47326 od Bušatović Radomir
Најпримеренији облик међусобног повезивања малих робних произвођача у свету јесте задруга или кооператива.
Познато је да су задруге значајне за развој руралних средина. Искуства земаља у којима су пољопривредне али и задруге у другим секторима покретачи развоја села и сигурности за пољопривредне произвођаче указују да је врло важно обновити постојеће и формирати нове задруге у Србији. По неким проценама у Србији је активно око 900 пољопривредних задруга.
Пољопривредне задруге у Србији најчешће се баве примарном пољопривредном производњом, и то више биљном него сточарском. Набавка пољопривредних импута, откуп и пласман пољопривредних производа представљају најзначајније изворе прихода за пољопривредне задруге.
Идентитет савремене задруге одређују три компоненте:
- Дефиниција задруге - Задруга је аутономна асоцијација добровољно удружених лица са циљем остварења њихових заједничких, економских, социјалних и културних потреба и жеља, кроз заједнички поседован и демократски контролисан привредни субјект.
- Задружне вредности - оснобни систем вредности задружног покрета на којима почива свака задруга обухвата самопомоћ, демократију , једнакост , праведност , солидарност, самоодговорност.
- Задружни принципи – алати за успешно задругарство организовање помоћу којих задруге у пракси примењују задружне вредности.
Задружни принципи су : добровољно и отворено чланство, демократска контрола чланова, економска партиципација чланова, аутономија и независност, образовање, обука и информације , међузадружна сарадња и брига за заједницу. Основне делатности земљорадничке задруге су уговарање производње са задругама набавка репроматеријала за задруге, обављање услуга, складиштење и продаја њихових производа, као и сопствених производа произведених у оквиру задруге .Земљорадничке задруге у свом пословању користе сопствену имовину, имовину задругара и других правних и физичких лица по посебним условима и уговорима. Људски потенцијал у земљорадничким задругама чине задругари, кооперанти и запослени, тј. сви они који испуњавају услове да послују са задругом. Према Закону о задругама ( Службени гласник РС бр 112/2015 ) земљорадничку задругу може формирати најмање пет земљорадника и других физичких лица која у својини имају или по неком другом основу користе земљиште, објекте или средства за рад у пољопривреди и не живе у заједничком домаћинству са оснивачем.
Имовину задруге чине , право својине над покретним и непокретним стварима , хартијама од вредности , друга имовинска права које је задруга стекла пословањем или другим послом, представља имовину у задружној својини.
Радомир Бушатовић, дипл.инж.
ПССС Крушевац

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.403 sekundi
Powered by Kunena Forum