Sistemi obrade peskovitih zemljišta-Nebojša Božović

Više
30 sep 2021 22:16 #47543 od Božović Nebojša
U peskovitim zemljištima ukupan sadržaj praha i gline je po pravilu ispod 10%. Zbog toga peskuše bez vegetacije su izložene jakoj deflaciji (eroziji vetra), zato se na ovim zemljistima ljuštenje ne sme izvoditi, jer vetar lakše podiže sitne frakcije zemljišta. Posle žetve strnih žita površinski sloj zemljišta je suv, strniste i biljni ostatci čuvaju zemljiste od odnošenja. Ovde treba izbegavati ljuštenje i tada ako se pojavljuju korovi. Korove treba uništavati pre sazrevanja semena košenjem ili tretiranjem sa totalnim herbicidima. Zemljište se moze obraditi i specijalno podešenim kultivatorima koji ne prevrću zemljište, te strnjika i biljni ostatci ostaju i posle obrade na površini, na ovaj način jeftino se uništavaju korovi pre sazrevanja semena, a zemljište štiti od deflacije.
Osnovna obrada se vrši istovremeno sa površinskom obradom neposredno pre setve kako za ozime tako i za jare useve. Setvu treba obaviti odmah posle predsetvene pripreme, a posle setve treba valjati rebrastim valjcima u cilju sabijanja površinskog sloja. Glatki valjci su nepodesni jer ravna površina je jače izložena dejstvu vetra. Na zemljištima izloženoj deflaciji je važan princip da zemljište što duže bude pod vegetacijom ili da zemljište bude zaštićeno biljnim ostatcima. Usled velike sopstvene težine peska ta zemljišta u dubljim slojevima, preko 20 cm su veoma zbijena, zato peskuše povoljno reaguje na produbljivanje do 35 cm. Dubina osnovne obrade zavisi od zahteva gajenih useva. Za ozime strinine nema potrebe za dubljnom osnovnom obradom. U slučaju da se zemljište nalazi u lošijem kulturnom stanju ili ima više biljnih ostataka za ozime useve, zemljište treba obraditi na 15-20 cm. Ako je zemljište suvo i na površini nema žetvenih ostataka tada se osnovna obrada izvodi sa razrivačima. Ako je zemljište povoljne vlažnosti tada oranje daje bolji kvalitet a zaoravaju se i biljni ostatci. Na peskušama posle osnovne obrade ne stvaraju se velike grudve ako se i obrazuju grudve one se lakše razbijaju nego na glinušama. Zato je predsetvena priprema lakša a broj prohoda je manji. Ako izmedju osnovne obrade i setve prodje više vremena tada se ova zemljišta jače sležu. Zato kod predsetvene pripreme treba koristiti kultivator ili setvospremač.
dipl.ing.Nebojša Božović

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.310 sekundi
Powered by Kunena Forum