Objava: RADIONICA-PSSS Novi Pazar

On Jul 29, 2022

At Novi Pazar

Posted by PSSS Novi Pazar

Categories: Realizovane Aktivnosti

Hits: 20


Dana 29.07.2022. godine, sa početkom u 09:01 održana je radionica, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar - grad, Malinjak na PG Slavomira Božovića sa temom:
1. 09:01 do 09:54 Primena DPP u proizvodnji maline , savetodavac Silvija Hodžić

Cilj održane radionice je bio informisanje proizvođača maline o značaju primene DPP tokom celog procesa proizvodnje maline, a naročito tokom berbe, na simptome bolesti, puteve širenja, stabilnosti virusa u spoljašnjoj sredini, kontroli virusa, higijenskim merama, higijeni objekata, opreme, transportnih sredstava, radnih površina, pribora i zdravstvenim stanjem osoba koje učestvuju u berbi.
Koordinator: Silvija Hodžić


Izvor: PSSS Novi Pazar
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account