Objava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

On Jul 28, 2022

At Novi Pazar

Posted by PSSS Novi Pazar

Categories: Realizovane Aktivnosti

Hits: 19


Dana 28.07.2022. godine, sa početkom u 12:30 održana je tribina, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar - grad, Udruženje pčelara "Novi Pazar" sa temom:
1. 12:30 do 13:15 Pravilnik o preradi malih količina proizvoda biljnog porekla na gazdinstvima , savetodavac Silvija Hodžić

Cilj održane tribine, kojoj je prisustvovalo osam proizvođača je bio tumačenje Pravilnika o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla, području za obavljanje tih delatnosti, kao i isključenju, prilagođavanju ili odstupanju od zahteva higijene hrane, kojim će poljoprivrednim gazdinstvima biti omogućeno da legalno prerađuju primarne biljne proizvode i time, kroz dodatu vrednost, obezbede prihode.
Koordinator: Silvija Hodžić


Izvor: PSSS Novi Pazar
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account