Objava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

On Jul 27, 2022

At Loznica

Posted by PSSS Loznica

Categories: Realizovane Aktivnosti

Hits: 16


Dana 27.07.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Jelav , opština Loznica - grad, prostorije mesne kancelarije u Jelavu sa temama:
1. 10:00 do 10:30 "Dobrobit i ponašanje domaćih životinja" , savetodavac Gordana Vujaklija
2. 10:30 do 11:00 "Vreme siliranja kukuruza" , savetodavac Dušan Despotović

Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača o ponašanju životinja, sistemu gajenja i nege koje treba da zadovolji njihove osnovne potrebe i upoznavanje proizvođača o vremenu i načinu siliranja kukuruza kako bi se obezbedila kvalitetna kabasta hrana za ishranu domaćih životinja.
Koordinator: Gordana Vujaklija


Izvor: PSSS Loznica
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account