Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

On Jul 13, 2022

At Novi Pazar

Posted by PSSS Novi Pazar

Categories: Realizovane Aktivnosti

Hits: 8


Dana 13.07.2022. godine, sa početkom u 08:30 održana je predavanje, mesto Ribariće , opština Tutin, Klub ribolovaca sa temama:
1. 08:30 do 09:00 Preventivna zdravstvena zaštita goveda , savetodavac Safet Vesnić
2. 09:00 do 09:30 Zaštita krompira , savetodavac Tanja Mihajlović

Preventivna zdravstvena zaštita domaćih životinja i Zaštita krompira, bile su teme predavanja, sa kojim smo upoznali prisutne poljoprivredne proizvođače. Predavanju je prisustvovalo 16 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Safet Vesnić


Izvor: PSSS Novi Pazar

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account