Одржана едукација саветодаваца ПССС на тему: Тумачење резултата агрохемијских анализа земљишта на основне елементе плодности – Модул 2

On Maj 16, 2022

At Beograd

Posted by Administrator

Categories: Info, Edukacije Savetodavaca

Hits: 100


У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2022. годину, у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди (ИПН), одржанa je први дан едукације за Модул 2. Тумачење резултата агрохемијских анализа земљишта на основу елементе плодности (воћарство и виноградарство).

Едукација је одржана 13. априла 2022. године кроз учење на даљину, односно он лајн.

Учесници едукације били су саветодавци из 22 Пољопривредне саветодавне и стручне службе Републике Србије (ПССС), задужени за послове воћарства и виноградарства и заштите биља.

Едукацију је отворио др Драган Раховић који је указао на значајности ове едукација са основним принципима по којима се одвија промет биогених елемената у воћкама као вишегодишњих биљака и истицање значаја ђубрива (исхране) воћњака основним биогеним елементима и објашњење начина њиховог усвајања из земљишта. Указано је и на  резлтате током спроведених мера ,,Контроле плодности пољопривредног земљишта у централној Србији за 2020. и 2021. годину“ са акцентом на унапређење уочених недостатака. Поред евидентираних резултата,  напоменуо је и утврђивање плодности земљишта и анализирање земљишта у циљу давања прецизне препоруке о начину поправке или одржавања плодности земљишта.

Циљ едукације био је да саветодавци стекну знања која се заснивају на процени стања и давању савета у складу са испитиваним агрохемијских анализама земљишта за биљну производњу на газдинству, уз уважавање савременог приступа који подразумева правилно узроковање земљишта у зависности од конфигурације терена и поштовање рокова узорковања. На основу правилних тумачења добијених резултата агрохемијских анализа, приступа се и изазовима и могућностима за унапређење мере контроле плодности пољопривредног земљишта.Све то је усклађено са потребом да се у производњи, на основу правилног одржавања плодности земљишта и начина исхране воћака  са максималним коришћењем инпута пореклом са газдинства, обезбеди квалитет, квантитет, континуитет и конкурентност биљних производа.

 

Материјал са едукације доступан је на следећем линку: линк 

Садржај модула односио се на кључне тачке при правилном узроковању земљишта у зависности од конфигурације терена и поштовање рокова узроковања и давања савета. Осврт је био и на правилном тумачењу добијених резлтата агрохемијских анализа и изазовима, али и могућностима за унапређење мере контроле плодности пољопривредног земљишта.

Очекује се да ће едукација допринети подизању нивоа знања саветодаваца, а кроз трансфер знања и пољопривредних произвођача, тумчењу резултата агрохемијских анализа земљишта на основне елементе плодности за воћарску и виноградарску производњу. Ово све може бити од значаја за пољопривреду у сегменту подизања стандарда у воћарско виноградарској прозводњи.

Предавачи на едукацији били су др Мира Милинковић Институт за  воћарство у Чачку, и проф. др Драган Радивојевић, Пољопривредни факултет, Београд.

Извор: ИПН

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account