Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Beograd

On Decembar 28, 2021

At Mladenovac

Posted by PSSS Mladenovac

Categories: Realizovane Aktivnosti

Hits: 38


Dana 28.12.2021. savetodavac Tamara Mihailović posetio je udruženje Udruženje odgajivača ovaca Lipska ovca Vlaška, mesto Vlaška, opština Beograd-Mladenovac, u periodu od 08:00 do 08:30 časova
Cilj posete Udruženju je bio predstavljanje orijentacionog programa zaštite jabuke od ekonomski najznačajnijih bolesti i štetočina.


Izvor: PSSS Beograd
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account