Objava: RADIONICA-PSSS Požarevac

On Decembar 27, 2021

At Požarevac

Posted by PSSS Pozarevac

Categories: Realizovane Aktivnosti

Hits: 35


Dana 27.12.2021. godine, sa početkom u 12:00 održana je radionica, mesto Beranje , opština Požarevac - grad, Polj. gazdinstvo Stevanović Dragana sa temom:
1. 12:00 do 12:30 Štetni organizmi uljane repice , savetodavac Kristina Lazarević

Cilj radionice bio je da se poljoprivrednim proizvođačima pokažu simptomi i oštećenja koje prouzrokuju štetni organizmi uljane repice. Proizvođači će biti upoznati sa štetama koje oni mogu prouzokovati, kao i sa merama koje treba preduzeti u cilju njihovog suzbijanja.
Koordinator: Kristina Lazarević


Izvor: PSSS Požarevac
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account