Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Šabac

On Oktobar 29, 2021

At Šabac

Posted by PSSS Šabac

Categories: Realizovane Aktivnosti

Hits: 51


Dana 29.10.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Kujavica , opština Vladimirci, Gazdinstvo Branka Lazarević sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Priprema rasada za sadnju lekovitog bilja , savetodavac Slavica Maksimović

Rasad se pre rasađivanja postepeno privikava na nove uslove, što se naziva kaljenje rasada. Kaljenje se sastoji u postepenom, a zatim sve jačem provetravanju i snižavanju temperature u zemljišt i vazduhu. Kaljenje počinje oko 14 dana pre rasađivanja. U toku kaljenja rasad treba tretirati i 0,5% rastvorom kalijumsulfata jer je jača otpornost rasada prema nepovoljnim uslovima, posebno ako su niske temperature. Kada je rasad dovoljno odrastao, odnosno dostigao određenu fazu rasta i razvića, i uz to dobro iskaljen, pristupa se presađivanju na stalno mesto na otvoreno polje. Zaštita rasada od štetočina i bolesti je obavezna mera. U proizvodnji rasada najčešće se javlja gljivično oboljenje poleganje rasada. Ovo oboljenje se javlja na prizemnom delu stabla usled čega biljke prvo poležu, a zatim se osuše. Protiv ove bolesti se preporučuje redovno osvetljenje i preventivno tretiranje biljaka fungicidima koji su registrovani za ovaj patogen, svakih 10-14 dana ako su povoljni uslovi za razvoj bolesti. Od štetočina se javljaju rovci, krtice, miševi i protiv njih se koriste odgovarajući mamci.
Koordinator: Slavica Maksimović


Izvor: PSSS Šabac
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account