Najava: RADIONICA-PSSS Leskovac

On September 26, 2022
Posted by PSSS Leskovac
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 8
Dana 26.09.2022. godine, sa početkom u 09:30 održaće se radionica, mesto Togočevce , opština Lebane, Gazdinstvo Ivanović Nebojše sa temom:
1. 09:30 do 10:30 Praktičan prikaz uzorkovanja zemljišta za agrohemisku analizu i tumačenje rezultata , savetodavac Aleksandar Mitić

Cilj radionice biće da se praktično prikaže pravilno uzorkovanje zemljišta za agrohemisku analizu, u cilju dobijanja preporuke za pravilno đubrenje biljnih kultura i tumačenje dobijenih rezultata u cilju rentabilnosti primarne poljoprivredne proizvodnje.
Koordinator: Aleksandar Mitić


Izvor: PSSS Leskovac