Objava: Dana polja samostalnog ogleda - PSSS Loznica

On September 19, 2022
At Loznica
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 10

Dana 19.09.2022.godine PSSS ,,Poljosavet" doo Loznica organizujovao je DAN POLJA samostalnog ogleda pod nazivom ,,Uticaj gustine sklopa hibrida kukuruza FAO grupe zrenja 400 na prinos u svrhu prilagođavanja na klimatske promene” na Oglednom polju sa početkom u 10:00h, na parceli poljoprivrednog gazdinstva Duška Sladakovića iz Lozničkog Polja. Na Danima polja kukuruza bilo je 11 prisutnih. Cilj je bio da se za vreme trajanja ove manifestacije poljoprivredni proizvođači upoznaju sa setvom istih hibrida kukuruza u različitim sklopovima u sistemu suvog ratarenja u svrhu prilagođavanja na klimatske promene, razmene svoja iskustva i steknu nova znanja.

Koordinator samostalnog ogleda: Milenko Đurić, savetodavac za ratarstvo

Izvor: PSSS Loznica